1. Úvod
  2. /
  3. Žáci a rodiče
  4. /
  5. Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

na tomto místě budeme zveřejňovat základní informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2024/2025.

Veškeré užitečné informace k přijímacímu řízení najdete zde:
prihlaskynastredni.cz

Na 16. 11. 2023 plánujeme schůzku pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče.

Informace projednané na schůzce 16. 11. 2023 najdete v přiloženém dokumentu viz níže.

Mezi soubory pod článkem najdete i Oborovník, který každý rok aktualizuje Královéhradecký kraj.
 

Dále uvádíme termíny pro první kolo přijímacího řízení:
1. Termíny jednotných testů

StudiumŘádný termínNáhradní termín
Čtyřleté12. 4. a 15. 4. 202429. a 30. 4. 2024
Šestileté a osmileté16. a 17. 4. 202429. a 30. 4. 2024

2. Termíny pro obory s talentovou zkouškou

SŠ skupiny 82talentová zkouška od 2. do 15. 1. 2024
konzervatořetalentová zkouška od 15. do 31. 1. 2024

Co je potřeba zařídit v lednu!!!

Žáci přinesou řádně vyplněné formuláře k podání přihlášky, ke stažení viz níže, aby dostali v průběhu února přihlášky.

V případě nejasností kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Lenku Dudáškovou nebo Mgr. Věru Voltrovou, která má na starosti kariérové poradenství.

Pokud nebyl žák přijat v 1. kole - co dělat:

Odvolání
• Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí zveřejněním výsledků vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje, v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy.
• Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY.
• Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí) již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem.
• Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.


Vzdání se práva na přijetí
• Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci dalšího kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat (například se v rámci 2. kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v 1. kole).
Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do tohoto dalšího kola.
• Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení (v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru daného kola, kam byl také přijat).
• Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.


Přihlášení do 2. kola přijímacího řízení
• Obory, které vypisují 2. kolo, budou k dispozici v DiPSy od 21. května 2024.
• Termín pro podávání přihlášek pro uchazeče je do 24. května 2024.
• Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí. U maturitních oborů nadto platí podmínka, že uchazeč v 1. kole konal jednotnou zkoušku. Přihlášku může podat i uchazeč, který nepodal žádnou přihlášku do 1. kola, ovšem přihláška do 2. kola nemůže být podána do oboru, kam se koná jednotná
zkouška.
• Řádný termín školní a talentové zkoušky se koná v pracovních dnech v období od 8. do 12. června 2024.
• Dne 21. června 2024 dojde ke zveřejnění výsledků, obdobně jako v 1. kole.


Přihlášení do 3. a dalších kol přijímacího řízení
• 3. kola začnou školy vypisovat po 21. červnu 2024.
• Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole 2. a zadá je do DiPSy.
• Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Přihlášky nelze podat v DiPSy. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může však být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority.
• Hlásit do všech oborů vzdělání se mohou i uchazeči, kteří v 1. kole nekonali jednotnou zkoušku.
• Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se na rozdíl od předchozích kol vyhotovují v písemné formě.
• Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.
• Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.
 

 

Soubory