1. Úvod
  2. /
  3. Škola

Škola

ŠKOLSKÁ RADA Školský zákon č. 561 z roku 2004 v pozdějším znění ukládá základním, středním i vyšším odborným školám zřízení školské rady. Školská…

Při škole pracuje Spolek rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ). Spolek byl ustanoven jako samostatné sdružení v průběhu školního roku 2007/2008 a dne…

Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Jaká je odpovědnost správce? Jako správce Základní…

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Dudášková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Martina Marková Ekonomka školy: Jana Ducháčková 1. stupeň Mgr. Eva Voborníková 1.…

Naše škola je plně organizovaná, tj. úplná základní škola s devíti samostatnými ročníky. Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny. Kapacita…