video porno porno porno xvideos

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách základní školy v Novém Hrádku.

Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod
Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek


Telefon:
ředitelka: +420 491 520 292 ,+420 775 720 291

sborovna: +420 491 520 293, +420 775 720 292
účetní: +420 491 520 294
družina: +420 774 178 022

E-mail: reditel@zsnovyhradek.cz


Základní škola obce Nový Hrádek je právním subjektem od 1. ledna 1995. Její součásti jsou základní škola a školní družina. Základní škola má 1. i 2. stupeň a tento stav je neměnný i v době, kdy na jiných školách v oblasti Orlických hor byl 2. stupeň zrušen. U nás byly naopak pro třídy 2. stupně nově modernizovány odborné učebny.

Škola má devět tříd (v každém ročniku po jedné) a dvě oddělení školní družiny. Školu navštěvuje přes 160 žáků, působí zde 13 vyučujících, 2 vychovatelky školní družiny, 3 pedagogické asistentky, 4 provozní zaměstnanci. Je místem výuky dětí ze samotného Nového Hrádku a jeho částí Dlouhé, Krahulčí, Rzy, ale i dětí ze "sousedních" obcí a jejich částí - Bohdašín, Borová, Bystré, Česká Čermná, Dobrošov, Janov, Jizbice, Mezilesí, Slavoňov, Sněžné a dokonce i ze vzdálenějších míst - Dobruška, Nové Město nad Metují, Náchod, Lipí, Olešnice v Orlických horách.


Náš školní vzdělávací program - ŠKOLA S ROZHLEDEM

Jeho cílem je vytvořit ze školy místo, kde se všichni rádi setkávají. Chtěli bychom, aby tu učitelé a vychovatelé sdělovali to nejlepší, co znají, těm, kdo vědí nebo alespoň tuší potřebu poznání. Je mnoho oblastí, kde lze objevovat nové a neprobádané; naše škola je postavena v krásném místě východních Čech, kde se Orlické hory svažují k Hradecké rovině, a protože bychom rádi tuto krásu uchovali, chceme dětem vštěpovat lásku k místu jejich dětství a úctu k životnímu prostředí. Ale také je prostřednictvím pavučiny "sítě sítí" a  nových technologií přibližovat světu a možnostem poznání, které pro ty, kdo chtějí poznávat, nikdy neskončí.


Informace

Protože jsme se setkali s tím, že v některých obcích jsou rodiče uváděni v omyl ohledně úhrady za vzdělávání, chceme touto cestou poskytnout správné informace: POKUD DO NAŠÍ ŠKOLY PŘESTOUPÍ DÍTĚ Z JINÉ OBCE, NEPLATÍ RODIČE ŽÁDNÉ FINANČNÍ ČÁSTKY ZA DOCHÁZKU DÍTĚTE. Přitom je jedno, jestli v obci, ze které k nám dítě přestoupí, existuje základní škola nebo neexistuje.

Pokud v místě bydliště dítěte škola neexistuje, pak provádí úhradu tato obec Městysu Nový Hrádek. Pokud v obci škola existuje, pak je úhrada na domluvě mezi obcemi. V žádném případě nemohou být do úplaty mezi obcemi vtahováni rodiče a to žádným způsobem, protože poskytování základního vzdělání je ze zákona pro děti a tudíž i pro jejich rodiče bezplatné. (Výjimkou jsou samozřejmě soukromé školy, ale škola v Novém Hrádku je školou veřejnou a pro rodiče tudíž bezplatnou).

Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2022 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena