1. Úvod
 2. /
 3. Škola
 4. /
 5. Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název:

Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod

Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 600093832

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy:  Obec Nový Hrádek, 549 22 Nový Hrádek, Náměstí 28

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování  základního a zájmového vzdělávání v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Lenka Dudášková (v případě nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu zástupce ředitele)

Složky organizace:

 • základní škola
 • školní družina

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní spojení

Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod

Náchodská 288

549 22 Nový Hrádek

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Shodná s poštovní adresou.

4.3. Úřední hodiny

Pracovní dny 7.30 – 15.00

V době hlavních prázdnin upraveno a zveřejněno na stránkách školy.

4.4. Telefonní čísla

ředitelka: +420 491 520 292 ,+420 775 720 291
sborovna: +420 491 520 293, +420 775 720 292
účetní: +420 491 520 294
družina: +420 774 178 022

4.5. Adresa internetových stránek

Webové stránky: www.zsnovyhradek.cz

4.6. Adresa podatelny

ZŠ Nový Hrádek, Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek
Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD

4.7. Elektronická adresa podatelny:

E-mailová adresa: reditel@zsnovyhradek.cz

4.8. Datová schránka

ID datové schránky: k2gxebq

5. Případné platby lze poukázat:

KB, pobočka Nové Město nad Metují
 - číslo účtu ZŠ: 78-8947860237/0100
 - číslo účtu ZŠ-FKSP: 78-8948070237/0100 
 

6. IČO:

00 857 891

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty:

8.1. Seznam hlavních dokumentů:

 • Školní vzdělávací program ZŠ Nový Hrádek "Škola s rozhledem"
 • Školní řád základní školy
 • Vnitřní řád školní družiny

8.2. Rozpočet:

9. Žádosti o informace:

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

 • Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.
 • Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele.
 • Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy:

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

11.2. Vydané právní předpisy:

Žádné právní předpisy nebyly vydány

12. Úhrady za poskytování informací

12. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací

není

12. 2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

není

13. Licenční smlouvy

nejsou

14. Výroční zpráva

K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace.