1. Úvod
  2. /
  3. Kroužky
  4. /
  5. Základní informace

Základní informace

Kroužek českého jazyka - příprava na přijímačky
Rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce s češtinou ve škole a připravuje žáky na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

Kroužek matematiky - příprava na přijímačky
Rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce s matematikou ve škole a připravuje žáky na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek. 

Taneční kroužek
Taneční kroužek pro děvčata od 1. až do 5. třídy, které se chtějí naučit tančit street dance a ostatní moderní tance. Tanečky zahrnují nácvik soutěžního vystoupení a reprezentaci školy na různých akcích.

Pěvecký kroužek
Cílem práce kroužku je prezentace písní v nadstandardním provedení a netradičním pojetí a nácvik pěveckých vystoupení na různých kulturních akcích.

Výtvarný kroužek
Na kroužku výtvarné výchovy vplujeme do krás kresby tužkou, pastelkou, pastelem, namícháme paletu barev při malbě vodovkami a temperami. 
 

Myslivecký kroužek
Kroužek myslivosti rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce ve školních hodinách přírodopisu, zejména se zaměřuje na praktické i teoretické základy myslivosti, péči o přírodu, regionální lesy a jejich faunu. 

Malý kutil
Cílem kroužku je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti. Velký důraz je kladen na poznávání, experimentování, recyklaci a tvoření z přírodních materiálů. Děti se budou seznamovat s prostředím školní kuchyňky a dílny, jednotlivým nářadím, náčiním. Na konci každého setkání si odnesou hotový výrobek a čeká je jedno překvapení za každé pololetí.

Zdravotnický kroužek mladších žáků
Děti se seznamují s různými způsoby záchrany svého zdraví, nebo zdraví i života svých kamarádů a blízkých. Práce kroužku napomáhá upevňování vhodných návyků životosprávy, rozvíjí zdravý životní styl. Je založen na praktických činnostech dětí.
 

Zdravotnický kroužek starších žáků
Děti se zdokonalují v různých způsobech záchrany svého zdraví, nebo zdraví i života svých kamarádů a blízkých. Práce kroužku napomáhá upevňování vhodných návyků životosprávy, rozvíjí zdravý životní styl. Je založen na praktických činnostech dětí. Kroužek je vhodný také jako příprava na střední zdravotnické školy.
 

Němčina pro dospělé
Kroužek je zaměřen na výuku německého jazyka především komunikační formou. Podle úrovně zájemců budou vytvořeny skupiny.

Konverzace v anglickém jazyce
Nabízí osvojování a procvičování anglického jazyka především formou komunikace s rodilým mluvčím.

Robotika
Technicky zaměřený kroužek nabízí práci s roboty, základy programování, 3D tisk, práci s různými grafickými programy.