1. Úvod
  2. /
  3. Škola
  4. /
  5. Školská rada

Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Školský zákon č. 561 z roku 2004 v pozdějším znění ukládá základním, středním i vyšším odborným školám zřízení školské rady.

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2021 - 2024

Předseda školské rady:

    Mgr. Martina Marková


Členové za pedagogické pracovníky: 

    Lenka Kubcová
    Mgr. Martina Marková
    Mgr. Marian Páchnik
 

Členové za zákonné zástupce:

   Veronika Bohadlová, DiS.
   Lucie Krásná
   Ing. Leoš Tymel

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Bc. Zdeněk Drašnar
   Mgr. Alena Lokvencová
   Ing. Radek Světlík


 

Soubory