1. Úvod
  2. /
  3. Družina
  4. /
  5. Základní informace

Základní informace

 

Školní družina při Základní škole Nový Hrádek má dlouholetou tradici. Je součástí výchovně vzdělávacího systému. Není pokračováním školního vyučování. Děti se zde věnují různé zájmové činnosti v oblasti výtvarné, pracovní, literární, hudební, tělovýchovné a rekreační. Do družiny jsou přijímáni žáci 1. – 4. třídy do naplnění kapacity, přednostně děti 1. a 2. třídy

Školní družina pracuje ve 2 odděleních, pouze v jedné kmenové třídě. Proto jsou využívány k činnosti další prostory školy.

1. oddělení - žáci 1. + 2. tř. - vychovatelka Lenka Kubcová

2. oddělení – žáci 3. + 4.tř - vychovatelka Hana Matějčková

 

Provoz školní družiny:

ranní 6,00 – 7,45 hod.

odpolední 11,35 – 16,00 hod.

 

Úplata za školní družinu

Výše platby 1300,- Kč za školní rok. Platba probíhá ve dvou splátkách přes online pokladnu.