1. Úvod
  2. /
  3. Kroužky

Kroužky

Přihlášení na kroužky je možné do 30.9. 2023 přímo ve škole vyplněním závazné přihlášky! Platba za kroužky proběhne prostřednictvím školního programu…

Kroužek českého jazyka - příprava na přijímačky Rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce s češtinou ve škole a připravuje žáky na úspěšné zvládnutí…