video porno porno porno xvideos

Události ze života školy


Adaptační pobyt 6. třída

Dne 6.-9.9. se naše třída zúčastnila adaptačního pobytu na chatě Jurášce v Olešnici v Orl. h. Počasí nám přálo a všichni si to moc užili. Celou třídu tento výlet stmelil a máme z něj spoustu veselých zážitků. :-)

Nela Bubeníčková

Hudba v pravěku


Anglie

ANGLIE

Skoro na konci června vyrazila sedmá, osmá a devátá třída do Anglie. Bylo to velmi příjemné zakončení školního roku a pro děti velká návnada, jak je důležité v dnešní době umět anglický jazyk. Bydlení bylo zajištěno v rodinách a bylo opravdu skvělé. Všichni jsme  se setkali jen se samou vstřícností a samozřejmě i velmi chutným jídlem. Procestovali jsme Brighton, Seven Sisters a samozřejmě samotný Londýn, Londýnské oko, Buckinghamský palác, katedrálu sv. Pavla a další. Od paní Hudkové jsme měli perfektně  připravený program, různé historické a novodobé zajímavosti z Anglie  a i soutěž. Odvezli jsme si spoustu zážitků společných fotek s kamarády, suvenýrů, ale také i pár anglických knih. Rádi bychom touto cestou poděkovali CK paní Hudkové. a těšíme na další společnou akci. 


Souboj čtenářů

Souboj čtenářů je čtenářská soutěž určena pro šestou třídu základních škol a pro primy gymnázií. Pořádá ji projekt Rosteme s knihou. Tento rok proběhl již 13. ročník.

Ke konci loňského roku jsme si se třídou odhlasovali, že se této soutěže zúčastníme. Rozdělili jsme se do skupin po pěti a každá skupina dostala za úkol během tří měsíců přečíst jednu knihu, kterou si vybrali. Každý týden jsme při jedné hodině češtiny probírali s naší skupinou, co jsme přečetli, a psali si do sešitů poznámky.

Pak přišel ten den, pro ostatní to bylo obyčejné pondělí, ale pro naši 6. třídu to byl den online soutěže. V 10 hodin jsme zasedli k počítači a začali odpovídat na otázky. Celá soutěž trvala 30 minut.

Já osobně mám z celé soutěže velmi dobrý pocit, 17. místo z 88 kolektivů je krásné a samotný projekt je velmi dobře udělaný. Jestli bude v budoucnu soutěž i pro vyšší ročníky, tak bych se velice rád zúčastnil.

                                                                                        Tobiáš Raule


Den s budoucími šesťáky

V závěru školního roku navštívili naši školu páťáci z České Čermné a Ohnišova, kteří od září posílí naše řady. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne, moc rádi jsme vás poznali a po prázdninách se opět těšíme na shledanou.
Technický projekt na naší škole

Dne 23. a 24.6. se na naši škole ve spolupráci s SPŠ Elit Dobruška uskutečnil projektový den se zaměřením na polytechnické vzdělávání. Projekt byl zaměřený na 3D tisk, robotiku, práci s laserovým plotrem. Pro výtvarně nadané žáky byla připraveny kresba, pro manuálně zručné práce se dřevem a pro ty, kteří si rádi hrají deskové hry. 
Výlet do IQ Landia Liberec

 Dne 16.6. se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili exkurze v rámci předmětu fyzika do IQ Landia v Liberci. Jeho součástí je přes 400 interaktivních exponátů nejen z oboru fyziky, které si děti mohly samy vyzkoušet. Všichni si tuto zábavu náležitě užili a vraceli se domů obohaceni o spoustu nových poznatků.
Interaktivní setkání s 1. pomocí

Dne 9.6. se třeťáci, čtvrťáci a páťáci opět sešli s panem Lankou, zdravotníkem ZZS a zažili interaktivní program. Rozdělili se do skupinek a prošli si čtyři stanoviště s rozdílnými úkoly. Resuscitace a stabilizační poloha, obvazování poranění, znalosti o vnitřních orgánech a kostech a maskování zranění. Zpětná vazba od žáků byla pozitivní. Děkujeme za spolupráci.
Outdoor 9. třída

Outdoor 2022

Tradičně opět do Březové vyrazila devítka. 4 dny pobytu v krásném prostředí a pro některé první zkouška své odvahy ve výškách a překonávání vlastního strachu. Stálo to za to. obr.


Taneční soutěž " Dobrušské sluníčko"

Dne 14.5. se žákyně naší školy, kteří navštěvují taneční kroužek pod vedením Anity Melišové, zúčastnily taneční soutěže "Dobrušské sluníčko". I když konkurence byla veliká, umístily se na krásném 3. místě.

Gratulujeme!


Výlet do Wroclawi v Polsku

Dne 5.5. vyjeli žáci 6. a 7. ročníku na školní výlet do polské Wroclawi. V dopoledních hodinách jsme navštívili krásnou zoologickou zahradu s vyhlášeným Afrikáriem, kde se nachází velké množství akvárií a zvířat pocházejících z Afriky. Odpoledne jsme vyjeli do historické části města, poznat krásné památky tohoto města, a také jsme se vydali po stopách trpaslíků, které tu jsou vyhlášenou turistickou atrakcí. Počasí nám přálo a dětem se výlet moc líbil.
Zápis do první třídy

V pátek 8. 4. 2022 se v naší škole uskutečnil pohádkový zápis do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo 12 dětí, některé další se musely z důvodu nemoci omluvit.  Se zápisem pomáhaly tradičně žáci 5. třídy v krásných maskách.
Ukliďme Česko

Již je zažitou tradicí naší školy zapojení do celorepublikové úklidové akce "Ukliďme Česko". Letošní úklidový týden připadnul na ten poslední březnový. Zaměřili jsme se na úklid nejen v okolí naší školy, ale i širší obce. Počasí nám do půlky týdne přálo, děti si užily nejen sluníčko, ale i spoustu legrace.
Bruslení

Letos jsme se po dlouhé odmlce konečně rozjeli na zimní stadion do Nového Města nad Metují, abychom si společně užili bruslařské radovánky. K fotografiím není co dodat!!!
Beseda s Policií ČR

Dne 9.3.2022 se na naší škole uskutečnila beseda pro žáky 8. a 9. ročníku s panem poručíkem Miroslavem Mervartem, který působí na oddělení tisku a prevence Policie ČR pro oblast Náchodska. Hlavním tématem preventivního programu byla trestní odpovědnost. Cílem besedy bylo seznámit děti s trestní odpovědností každého člověka, pojmy dítě, mladiství, dospělý (věk a trestní odpovědnost), přestupky a trestné činy, provinění a jejich řešení, systém soudů a mnoho dalšího. Snahou a myslím úspěšnou bylo pochopit, že má každý nejen svá práva, ale i povinnosti a odpovědnost za své chování a jednání. 

Touto cestou bych chtěla panu poručíku Mervartovi poděkovat.


Průběžné výsledky ze sběru odpadu

"Třiďme a vyhrajme" :-) Průběžné výsledky sběrové soutěže.Sbírka pro Ukrajinu

I naše škola se zapojila do humanitární sbírky pro rodiny z Ukrajiny. Během jednoho dne se podařilo naplnit několik krabic, především kosmetiky a hygienických potřeb, sladkostí a hraček pro děti. Děkujeme všem, milí rodiče a děti, kteří jste do této sbírky přispěli a není vám lhostejný osud těchto nevinných lidí. 
Lyžák 7. třída 2022

7. třída
Lyžák 7. třída 2022

Lyžák v heslech :-)  v 7. třídě. Děkujeme bylo to moc prima. :-)
BIOSTEZKA

 Ahoj,

sedmá třída naší ZŠ Nový Hrádek pro Vás připravila  stezku plnou zajímavých úkolů nazvanou         BIOSTEZKA 

Star i cíl je na náměstí Nového Hrádku.

Trasa je dlouhá 6 km, můžete se na ní napojit i mimo start, dle libosti si ji můžete i zkrátit či ji projít celou….

Je na ni připraveno celkem 39 zajímavých otázek ( včetně správných řešení) tentokrát na téma příroda.

 Není třeba nic tiskout, vyplňovat, odevzdávat, stačí si jen spolu s fajn lidmi  stezku projít, podívat se po krásném okolí Nového Hrádku a užít si krásné chvíle….

Tak můžete začít….

                                                               7. třída, ZŠ Nový Hrádek

Odkaz je stažení mapy zde
Atletika do škol

Pár fotek z projektu. Děkuji moc všem. KJ
Atletika do škol

Atletika do škol

V rámci tělesné výchovy jsme si zkusili, jak vypadá atletický trénink a díky zapojení do celorepublikového projektu ATLETIKA  DO  ŠKOL  jsme získali užitečné pomůcky pro naše hodiny tělocviku.


Potštejn-hraný příběh o původu Vánoc

V pondělí 20. 12. 2021 se žáci 3., 4. a 5 třídy zúčastnili vzdělávacího vánočního programu pro základní školy. Program se skládal ze čtyř na sebe navazujících částí, 1. divadelního představení "Betlémský příběh" v interiérech zámku, 2. pohoštění v zámecké cukrárně, kde děti dostaly čaj a kokosku, 3. prohlídky betlému v životní velikosti a 4. světelné vánoční výstavy. Byla to krásná tečka v tomto vánočním čase, než se děti rozejdou na vánoční prázdniny.
Krabice od bot

Krabice od bot 2021

Jsme rádi, že jsme se podíleli na této záslužné akci, která pomáhá dětem z chudších rodin. Vybrali a přinesli jsme do školy dárky, zabalili a odvezli na určené sběrné místo. Přejeme si ať udělají radost. :-)


Čerti ve škole

Čert a Mikuláš

V pátek 3.12. 2021 bylo ve škole pekelno :-). Devátá třída si připravila pro školu svůj čertovský den. Podle fotky vidíte, že příprava byla dokonalá.  Součástí byla  strašidelná cesta, kterou děti procházely a hádanky, kde za uhodnutí je čekala sladká odměna. Čerti vyrazili i do školky. Celá devátá třída si zasloužila pochvalu za krásně připravený program.


Den s POLICISTOU

Dne 3.12. 2021 se žáci 4. a 5. ročníku setkali s por. Mgr. Miroslavem Mervartem, který jim poutavou formou představil práci policisty, policejní uniformu, spolupráci záchranných složek IZS, ale i spolupráci s polskými policisty. Vše probíhalo velice akčně. Žáci prokázali spoustu znalostí o případech, kdy se obrátit na Policii ČR. Sehráli volání na tísňové linky. Mohli se obléknout do různých policejních mundúr. Byla jim představena výbava policisty. Zajímavým lákadlem pro chlapce byla pouta. V závěru besedy se žáci dozvěděli o bezpečném pohybu na internetu a preventivním chování na sociálních sítí. Každý žák za svou pozornost dostal batůžek, reflexní doplňky, zvonek na kolo a tiskopisy s policejní tematikou. 
Výlet do Hradce Králové

Na čtvrtek 4. 11. byla pro žáky deváté třídy p. uč. Voltrovou sjednána návštěva malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Prohlídka začala v prostorách posluchárny, kde byl žákům promítnut krátký film o problematice ne/obnovitelných zdrojů elektřiny, a kde byli seznámeni se základními principy fungování vodních elektráren. Následovala komentovaná prohlídka venkovních i vnitřních prostor elektrárny, jež je situována v krásné secesní budově, přičemž i strojovna – srdce elektrárny – je z velké části původní a jsou zde zachovány autentické historické prvky. Exponáty napříč prohlídkou žákům objasnily rozdíly mezi jednotlivými typy turbín užívaných u různých druhů vodních elektráren, názorně demonstrovány byly také principy fungováni elektráren větrných či solárních. Všechny další alternativní zdroje výroby el. energie byly žákům přiblíženy v interaktivní místnosti, kde mohl každý návštěvník absolvovat nejrůznější pokusy nebo formou hry otestovat nově nabyté znalosti. Návštěva krajského města byla zakončena procházkou historickým centrem, jejímž cílem bylo seznámit žáky s architekturou Hradce Králové začátku 20. stol. a zasadit tak Sanderovu budovu elektrárny Hučák do kontextu impozantních soudobých staveb, díky nimž se v dané době městu na soutoku Orlice a Labe po právu přezdívalo „Salon republiky“. 


Suit-up den

Šeď podzimního počasí se naše škola rozhodla rozehnat v pátek 15.10., kdy se všichni její žáci i zaměstnanci oblékli do velmi slavnostních outfitů. V rámci projektu hrdaskola.cz, do kterého jsme i my na Novém Hrádku zapojeni, jsme si zpestřili tento říjnový pátek nejen obléknutím našich nejlepších šatů, kostýmků, sak a motýlků, ale rovněž pestrým programem, který zahrnoval hodiny etikety i společenského tance. Den plný elegance sklidil velké ohlasy, a tak se všichni těšíme na další výzvy, které účast v projektu přinese. 


Výjezd do Polska - Osvětim, Krakow, Vělička

Ve dnech 12. a 13.10. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili výjezdu do významných míst v sousedním Polsku. Tento projekt byl částečně hrazen ze Šablon II. V úterý děti navštívili v rámci výuky dějepisu památník holocaustu Oswětim, kde byl pro ně připravený 3,5 hodinový program s česky mluvícím průvodcem a prohlídkou koncentračního tábora Auschwitz a Březinka. Druhý den po snídani nás čekala návštěva solného dolu pod městem  Vělička opět s česky mluvícím průvodcem. Odpoledne jsme přejeli do centra Krakowa, kde nás paní Hudková provedla po významných památkách tohoto krásného historického města. Samozřejmostí byl i čas na občerstvení a nákup suvenýrů. 
Projekt Život stromů

5. října v naší škole proběhl čtyřhodinový projekt Život stromů pod vedením lektorky Evy Pechová, která se věnuje výrobě soch a obrazů ze dřeva. První dvě hodiny byly věnovány teorii a další dvě hodiny praktickým činnostem. V teoretické části děti třídily stromy podle listů, viděly ukázky listů, dřeva, pod mikroskopem zkoumaly strukturu listů. Dozvěděly se, jak spolu stromy komunikují, kde jsou nejstarší stromy na světě. Paní lektorka nezapomněla připomenout ochranu stromů, potažmo přírody. V praktické části si děti zkusily brousit dřevěný špalíček skelným papírem, gravírovat ornamenty, dlátem tesat do dřeva, opalovat dřevo plamenem a natírat. Každé dítě si domů odneslo svůj ozdobený špalíček. Takže ve finále děti dotvořily  sochu sovy, kterou předpřipravila paní lektorka a dotvořily obraz stromu svými otisky palce. Oba výtvory zdobí vestibul naší školy. 


Exkurze 3. třídy do Olešnice v Orlických horách

V rámci projektu " Rodiče představují své povolání" třeťáci navštívili 30. 9. Sbor dobrovolných hasičů v Olešnici v O. h. Přivítal nás pan Vít Klouček, profesionální hasič v Dobrušce a jeho otec pan Josef Klouček. Děti si mohly vyzkoušet malý útok s hadicemi  a proudnicemi, dokonce zkusily opravdové hašení s vodou. Prohlédly si hasičské auto, jeho výbavu, svezly se na šestikolce. Na závěr dal pan Klouček dětem obrázkový test a jako dárek každý obdržel propisovačku, společně pohádky o hasičích. Děkujeme oběma pánům hasičům za profesionální přístup, spoustu zajímavých informací a  příjemně prožité dopoledne. Také děkujeme paní Kloučkové, která pro děti připravila malé občerstvení. 
Malý princ on-line představení pro 1. stupeň

Kdo by neznal Malého prince? My jsme se do příběhu od Antoine de Saint Exupéryho zamilovali v online představení  plném hudby a krásných písniček.

Pustili jsme si  tak domů radost dětské duše Malého prince.


První vysvědčení

První vysvědčení se musí řádně oslavit. To je přeci událost. 

Děkujeme paní Květě Holé za antistresové míčky, máme z nich velkou radost, každý si vybral dle svého. Děkujeme paní vychovatelce Lence Kubcové za upečené dortíky.

Prostě oslava, jak má být.


Bruslení 2020

Bruslení 2020 - každoroční bruslení v Novém Městě nad Metují se vydařilo. Bylo to příjemně strávené dopoledne jak pro první, tak i druhý stupeň.
Krabice od bot

KRABICE  OD  BOT

Velká celorepubliková předvánoční akce na pomoc dětem, do které jsme se zapojili i my. Vybírali jsme, balili a přemýšleli, kdo a kde se budou naše dárky rozbalovat. Doufáme, že jsme udělali radost.


Klíčování druháčků

Ve čtvrtek 24.10. 2019 byl připraven skvělý program tzv. KLÍČOVÁNÍ pro žáky 2. třídy v Obecní knihovně v Novém Hrádku. Poštovní balíček až ze Severního pólu adresovaný druháčkům došel právě včas. Kromě úkolů a pomůcek také obsahoval ledního medvěda, který je celým programem provázel. Dále měli možnost poznat vzácnou návštěvu tetu Severýnu, která dětem četla spletené pohádky. Nej aktivitou bylo ztvárnění živých písmenek. Všichni byli moc nadšení. Na závěr je třeba říct, že žáci rozklíčovali všechny úkoly, hádanky a šifry z balíčku a zjistili, že nové znalosti a informace naleznou v knihách nebo v jiných napsaných textech a dovednost čtení je nedílnou součástí každého vzdělaného člověka. Na památku každý dostal KLÍČ  se jménem a do třídy společnými silami vyrobenou Knihu abecedy. Tímto bych chtěla moc poděkovat paní Langrové, paní Grimové a Kačce za báječný zážitek.

Exkurze k hasičům do Velkého Poříčí

Dne 2. 10. 2019 jsme se my, třeťáci vypravili společně se svoji paní učitelkou Ševcovou a paní vychovatelkou Matějčkovou za profesionálními hasiči do Velkého Poříčí. K vidění byla spousta techniky - auta, cisterny, jeřáby, lezecké auto, vybavení aut...Skoro všechno jsme si mohli vyzkoušet  a na závěr nás čekalo překvapení - lezení na lezecké stěně. Za všechno moc děkujeme manželům Bekovým a panu Lukáši Balcarovi, kteří nám umožnili tento krásný výlet, zajistili dopravu tam i zpět a ještě nám o všem  krásně povyprávěli, ukázali a dokázali odpovídat na naše dotazy. Velké díky :)

Více fotografií naleznete v sekci Zprávy ze tříd.


Hudba v pravěku

Cesta do pravěku v hodině hudební výchovy aneb učíme se hrou
Hrádováček v Polsku


A přišel Mikuláš ...


Rozsvícení vánočního stromu

V neděli 2.12.2018 se na  náměstí v Novém Hrádku  rozsvítil vánoční strom.  Slavnostní okamžik si nenechaly ujít především děti z MŠ a ZŠ, které básničkou od pana starosty,  zvonečky, koledami a písněmi vykouzlily vánoční atmosféru. Děkujeme  Agátce, která celou dobu děti doprovázela na housle, Andělka zahrála na flétnu a Adriana zazpívala sólo Tichá noc.
Radost nám nezkazil ani déšť, naštěstí nás zahřál čaj a punč.
Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/vanoce-jsou-tady-na-staromestskem-namesti-se-rozsvitil-vanocni-strom-20181201.html


Hudebka trochu jinak

Tuhle hodinu jsem si moc užila a myslím si, že i všichni ostatní. Bavilo mě přemýšlet nad tím, jak mám asi vyrobit nástroj, který by vydával zvuk. Bavilo mě skákat kolem ohniště a užívat si to. Všichni se tak nějak odvázali, dělali to, co ještě nikdy před třídou ne. Byla to úžasná hodina hudební výchovy a myslím, že na ni budou všichni vzpomínat jako na nejlepší hodinu hudebky vůbec. Áďa

Já jsem si to strašně moc užila, protože jsme si každý vymyslel scénku, která u každého byla jiná, což se mi moc líbilo. Každý mohl zapojit vlastní kreativitu a nápady a to mě tam baví nejvíc. Anet


Hrádováček v domově důchodců

Dne 26.4. jsme se s naším sborem vypravili do náchodského domova důchodců.

Nejprve jsme potěšili babičky a dědečky v jídelně lidovými písněmi, pak jsme navštívili všechny obyvatele na pokojích a zazpívali jim. Někteří posluchači i plakali, byli šťastní.  My jsme byli  nadšeni, že jsme mohli předávat naši radost a energii.

Moc se nám to všem líbilo a těšíme se, že příští rok pojedeme zase a všichni se tam sejdeme.

                                                                    Natálie, Katka a Sandra


Hrádováček navštívil představení Péťa a vlk


Filharmonie v Hradci Králové uvedla 26.1.2018 představení pro školy - pohádku Péťa a vlk.

Jednotlivé  postavy představoval hudební nástroj. Péťa – housle, kočka – klarinet, děda – fagot, kachna – hoboj, vlk – lesní roh, lovci – tympány. Příběh vyprávěl známý herec a vypravěč pan Miroslav Táborský.


Vánoční výstava - Náchod


Odpoledne pro žáky 6. ročníku a jejich rodiče

30. listopadu 2017 proběhlo jako každý rok odpoledne pro šesťáky a jejich rodiče. Jedná se o preventivní akci. Děti se zúčastnily projekce filmu o šikaně a následné diskuze a s jejich rodiči si povídala okresní metodička prevence p. Hendrychová o možných nástrahách, které mohou potkat náctileté. Toto náročné téma jsme nakonec odlehčili společnou soutěží rodinných týmů.


Muzikál Tři mušketýři

Dne 4.10.2017 jsme se společně se sborem Hrádováček vydali na výlet do Prahy. Navštívili jsme také hračkářství Hamley´s  a nechyběla ani procházka po Praze. Hlavní část našeho výletu se konala v divadle Brodway, kde jsme si užívali představení  plné písniček a hereckých či tanečních výkonů. Mluvíme o muzikále Tři mušketýři. Představení se nám všem velmi líbilo. Někoho z nás den natolik vyčerpal, že si na zpáteční cestě zdříml. Výlet byl velmi zdařilý a všichni si jej opravdu užili. Děkujeme paní učitelce Soukupové a Havrdové, také všem rodičům, kteří to s námi vydrželi.

Natalie Kulhánková a Kateřina Povolná


Hudba v pravěku


Hrádováček v Hradci králové

Ve dnech 25. a 26. května 2017 se vydal školní sbor Hrádováček z Nového Hrádku na výlet do Hradce Králové. Sbor navštívil Obří akvárium, povozil se ve vláčku v parku a poslechl si zkoušku dětského, dívčího sboru Jitro. V budově Jitra Hrádováček také přespával. Společenskému chování jsme se učili při večeři v restauraci Pod Terasami. Na programu byla také večerní procházka po Hradci Králové a procházka před odjezdem domů, kdy jsme si mohli koupit i dárečky. Výlet byl zdařený a počasí nám přálo a všichni si výlet moc užili.                          

Natálie Kulhánková


Vystoupení nejen pro maminky


Vystoupení v Domově důchodců


Karlovarský Skřivánek

Dne 9. února 2017 čtyři dívky reprezentovaly naši školu v pěvecké soutěži. Jejich píle se vyplatila. Blahopřejeme.
Vánoční zpívání na schodech


Vánoční koncert


Adventní vystoupení v Náchodě


Drumbeny

Rytmy připomínající bubnování afrických domorodých kmenů zněly v pátek 9. 12. po celé dopoledne naší tělocvičnou, a to díky neobvyklému zážitkovému programu.Ten měl možnost absolvovat každý z našich žáků. Jeho neodmyslitelnou součástí byly drumbeny – rytmické nástroje z recyklovaného papíru a dřeva. Jejich tvůrce, Zdeněk Roller, měl pro každý třídní kolektiv připraven hodinový pořad plný rytmů.


Rozsvícení stromu

Děti MŠ a ZŠ společně pomohly rozsvítit vánoční strom svým pěveckým vystoupením. Velký počet hrádovských  posluchačů děti odměnil potleskem i dobrou náladou. Na náměstí voněl punč a počasí nám opravdu přálo.  Jen jsme se rozešli domů, plni vánoční atmosféry, začalo hustě sněžit. Co si můžeme víc přát...
Zpívání na schodech

Poslední předvánoční den členové sboru Hrádováček společně s muzikanty Ondrou, Vojtou, Bárou, Matyášem, Agátkou a Kačkou připravili překvapení pro celou školu. Na schodech  všem žákům i učitelům zazpívali  vánoční písně a koledy. Společně jsme se tak naladili na besídky a poslední školní chvíle v tomto roce.


Vánoční troubení

Ve čtvrtek 17.12.2015 se rozezněly chodbami školy tóny trubek v podání Ondry Bohadla z 5. třídy a Adama Skaly ze 4. třídy. Koledy nás naladily na blížící se Vánoce.
Vánoční vystoupení - Děti pro zvířátka

https://www.facebook.com/events/1724383464452125/


Děti pro zvířátka


V pátek 11.12. 2015 sbor Hrádováček svým  zpěvem přispěl ve vstupní hale Městské knihovny Náchod na provoz chovatelských kroužků Déčka, které výstavu pořádalo. Za doprovodu lidových nástrojů děti zazpívaly vánoční písně. Atmosféra byla vskutku sváteční, vítr ani zima Hrádováčky neodradila. Děkujeme za zcela neplánovaný azyl  knihovnicím.  Nejen písničky zahřály srdíčka. Bylo to milé předvánoční  setkání.Projektový den

Úterý 27. března bylo ve znamení vitamínů - projekt "Ovoce do škol" a jeho završení prezentacemi v projektovém dni na 1. stupni

Mateřinka ve škole

Těsně před koncem zimy se přišly podívat děti z mateřské školky na své starší kamarády, kteří jim předvedli svoje pokroky ve čtení i počítání.

12. ples OSRPDŠ při ZŠ a MŠ Nový Hrádek a ZŠ a MŠ v Novém Hrádku

Zápis do první třídy 2012/2013

Nejmladší kamarády jsme přivítali i s jejich rodiči ve škole v pátek 20. ledna 2012 odpoledne. Tentokrát jim byli za průvodce samí Šmoulové.

Bruslení v Novém Městě nad Metují

Třetí lednový týden se většina dětí postavila na brusle. Někteří sice poprvé, ale užili si to stejně dobře jako ti, kdo už bruslit uměli.

Lyžařský výcvik letošní VII. třídy

Na výstavu betlémů navázala vánoční výstava ve škole

Oslavy jubilea 650 let první dochované písemné zmínky o Novém Hrádku započaly slavnostním rozsvícením vánočního stromu na náměstí a výstavou betlémů ve škole

Betlémy bylo možné ve škole shlédnout ve dnech 9. - 11. prosince 2011. Výstava betlémů se uskutečnila v tělocvičně školy a o 2 týdny později navázala škola uspořádáním "Vánoční výstavy". Byla hojně navštívena a každý si odnesl nejen různé vánoční dekorace, ale i krásný zážitek.

Volby do školské rady

Zvolení zástupci rodičů:
paní Ducháčková Jana
paní Langrová Olga
pan Novotný Jiří
Vlastní volby proběhly v den vánoční výstavy (úterý 20. prosince 2011 v době od 14:00 do 17:00).

Mikulášské nadělování

Tradiční nadílka a čertovské taškařice proběhly i v letošním roce. Jak výsledky ankety rodičů potvrdily, je naprostou většinou tato tradice vnímána pozitivně a nadílka pro mateřskou školku i doprovodné veselí ve škole byly proto od deváťáků opět připraveny. A to naprosto dokonale. Ve školce si děti užily nejen nadílku, ale také spoustu zábavy při přeskoku metly a plnění dalších "čertovských" úkolů. No a ve škole se vchod do cvičebny změnil ve vchod do "pekla". I tady bylo hodně legrace a "pekelné" teplo hříšníkům. Metlu si přeskočily i paní učitelky a taky pan ředitel slíbil, že se polepší ve vyhlašování ředitelského volna a nějaký další termín naplánuje.

ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A POHÁDKOVÝ ZÁMEK MORITZBURG - NAVŠTÍVILI JSME V PÁTEK 2. PROSINCE 2011

Ve spolupráci s cestovní agenturou Jana Hudková jsme uskutečnili výlet za vánočními zážitky na krásný zámek, kde se natáčela pohádka "Tři oříšky pro Popelku" a poté do krásně vyzdobeného vánočního centra Drážďan nejen na adventní trhy. Více informací o proběhlé akci se můžete dozvědět z letáčku Adventní Drážďany pro ZŠ NH a ve fotogalerii.

Příběhy bezpráví

Naše škola se letos zapojila do projektu "Příběhy bezpráví". Žáci 9. ročníku zhlédli dokumentární film z období komunistického Československa a následně besedovali s kronikářkou Nového Hrádku, p. A. Markovou. Beseda se uskutečnila 25. listopadu 2011 a byla velmi zdařilá.

Zážitkové odpoledne v VI. třídě

22. listopadu 2011 se v rámci projektu "Šesté třídy se nebojíme" uskutečnilo zážitkové odpoledne pro žáky 6. třídy a jejich rodiče. Zajímavé informace poskytli pracovníci Policie ČR a útvaru okresní metodiky prevence a velmi se vydařilo i soutěžení rodičů s dětmi. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při naplnění programu grantu.

Rodilá mluvčí v hodinách angličtiny

Spolupráce s Déčkem Náchod pokračuje také realizací výuky s rodilou mluvčí v hodinách, kterou poskytuje škole právě Déčko Náchod v rámci tzv. "Evropské dobrovolnické služby". Děti tak mají každé pondělí rozšířenu možnost konverzace v hodinách a také zájmových kroužcích angličtiny.

Plenární schůze OSRPDŠ a třídní schůzky.

Plenární schůze OSRPDŠ se konala ve čtvrtek 6. října 2011. Zápis z jednání bude uveřejněn po zpracování vedením OSRPDŠ. Zatím navazuje předání anketních lístků rodičům. (Rodiče byli informování ředitelem školy o výhradách 3 maminek k mikulášskému veselí ve školce a ve škole a je jim prostřednictvím dětí předán anketní lístek k vyjádření.)

Ukázkové lekce kroužků

Tak jako v minulých letech proběhly ukázkové lekce některých kroužků na začátku října. V úterý 3. 10. 2011 byla realizována ukázka STREETDANCE a ve čtvrtek 6. 10. 2011 KERAMIKA NA ZKOUŠKU.

Realizace projektu "Šesté třídy se nebojíme"

Ve dnech 7. až 9. září 2011 absolvovala VI. třída v rámci projektu "Šesté třídy se nebojíme" adaptační pobytové soustředění v Orlických horách. I když nám počasí příliš nepřálo, podařilo se nám téměř celý obsah programu naplnit. A co jsme nestihli na horách, naplánovali jsme si pro společné odpoledne s rodiči u nás v podhůří.

Přivítali jsme nové žáčky v 1. třídě

Část fotografií najdete na této adese fotografa pana Berana FOTOHRADEK

Úspěch našich zdravotníků

Naše dvě hlídky se výborně umístily v okresním kole soutěže mladých zdravotníků. Hlídka nejmladších dokonce postupuje do krajského kola. Všem zdravotníkům gratulujeme!

Co vím o lese

3. ročníku soutěže lesů ČR "Co vím o lese" se 10. května 2011 zúčastnilo družstvo 5. třídy. Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout ve fotogalerii - Co vím o lese

Svátek matek

Ve čtvrtek 5. května jsme připravili hezké odpoledne pro maminky, jsme moc rádi, že jich tolik přišlo - více ve fotogalerii: Den matek 2011

Třídíme s Nikitou

Účelem soutěže je rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnost a představivost žáků základních škol Královéhradeckého kraje a zvýšit jejich zájem o problematiku třídění odpadů. Více o našem zapojení - ZŠ Nový Hrádek - PROJEKTY VE SPOLUPRÁCI S KRAJEM

Odpoledne s Policií ČR ve družině

V rámci celoročního projektu školní družiny "Řemesla a povolání" se děti seznámily s prací policistů. Opoledne plné krásných žážitků pomohli dětem prožít pracovníci PČR Náchod a jejich pes Manty - chvíle s ním byly pro děti asi největším zážitkem. Ale ani ostatní "maličkosti" nezůstaly stranou zájmu. Vždyť kde jinde se kluci dostanou k tomu, aby si osahaly opravdovou pistoli? A takové dýchání do alkoholtestru, o které řidiči právě nestojí, se tady setkalo také s velikým zájmem. Za krásné ukázky děkujeme a teď se budeme těšit na hasiče.

Projekt ministerstva školství "Ovoce do škol" běží již druhým rokem - a jak to vlastně vše probíhá u nás - můžete se podívat ...

V naší škole se výchovou ke zdravemu životnímu stylu snažíme zabývat soustavně. Projekt "Ovoce do škol" tak naše úsilí jen podpořil. Jak například probíhala prezentace výstupů ze školního projektu, kterým jsme ověřovali "Ovoce do škol" v praxi, se můžete podívat ve fotogalerii - Den v zeleném = den plný vitamínů a v části věnované projektům ZŠ Nový Hrádek - PODPORA EU

Den otevřených dveří

Nadešel den, kdy všechny děti (ale samozřejmě hlavně ty z první třídy) mohly ukázat rodičům, jak jim to ve škole "šlape". Letos k nám zavítalo více rodičů než loni a to jsme moc rádi, hlavně za děti. Protože víme, že nejvíc je povzbudí, když se mohou tátovi a mámě ukázat v tom nejlepším slova smyslu. Takže s ostatními rodiči se těšíme na viděnou příště!

Soutěž s Hospodářskou komorou

Školní kolo soutěže o nejlepší vlastní výrobek vyhlášené Hospodářskou komorou proběhlo v březnu.

Děti z mateřinky u nás

Děti z mateřské školky v Novém Hrádku se přišly podívat do školy, aby zjistily, jak se daří ve škole kamarádům, kteří už s nimi od září ve školce nejsou.

Expedice Mars 2010

Víte, kdo první z Nového Hrádku podnikl cestu raketoplánem Amicitia? (Tedy zatím jen v jeho dokonalém simulátoru v kosmickém centru v Belgii). A víte kdo z Čechů obletěl matičku Zemi na oběžné dráze? A jak v té výšce třeba pil vodu ve stavu beztíže? Nebo jak se v kosmické lodi ohřívá jídlo a jí zmrzlina? A že sledování tisíců přístrojů je možné, když si jejich umístění rozdělí posádka jako na šachovnici? A jak je to s cestou k naší nejbližší planetě? No, zatím to vypadá na cestovní lístek jen jedním směrem. Nevěříte? Tak to jste měli být na vyprávění účastníků Expedice Mars 2010 v pondělí u nás ve škole - obrazem zde: Expedice Mars 2010. Ale jestli Vás informace o expedici a účasti kosmonautky z Nového Hrádku zajímají podívejte se do archivu ČT - např. pořad Objektiv na této adrese Objektiv Mise na Mars — Evropské kosmické centrum — Výcvik mladých astronautů

Školský ples

Už je to tak, dvě jedničky - 11. školský ples a další jedničku můžeme přidat k jeho hodnocení. Povedl se a zcela jistě k tomu přispěla všechna předtančení žáků školy - současných i minulých Další fotografie najdete v Ples 2011

Karneval

Dospěláci chystají ples - uděláme si karneval! To si řekli ve družině.

Pokus o rekord - zúčastnili jsme se také!

A nejkrásnější perníkové srdce ze všech, z celé školy měla Barborka Machová - gratulujeme!

Sbírka pro Afriku

Vybavení z téměř půl stovky lékárniček putovalo společně s ostatním lékařským materiálem dál k potřebným lidem na jihu, konkrétně je směřováno do vesnice Itibo v Keni. Za organizátory děkujeme všem, kdo se rozhodli pomoci. Sbírka u nás byla ukončena, děkujeme.

Zápis do 1. třídy - pátek 21. ledna 2011

Náš indiánský kmen přivítal nové kamarády více - zde

ZŠ v Náchodském deníku

Článek z naší návštěvy v Domově důchodců v Náchodě. Více ve fotogalerii - Koledy v DD Náchod

Mikulášské nadělování 2010

Tradiční nadílku od dárků pro naše nejmenší kamarády v mateřské školce až po uhlí pro hříšníky ve škole připravila IX. třída. Za všechny obdarované i polepšené jim děkujeme. Více najdete v naší fotogalerii: Mikuláš ve školce i ve škole

Završení spolupráce s rodiči v rámci preventivního programu a realizace projektu spolufinancovaného Královéhradeckým krajem

V závěru listopadu jsme završili naplnění projektu "Dokážu, umím, znám, proto se nebojím." Na tento projekt přispěl Královéhradecký kraj a nám velmi pomohl při výchově dětí i rozšíření spolupráce školy s rodiči, kteří se s dětmi zase na chvíli vrátili do školních lavic a zasoutěžili si. Více v Dokážu, umím, znám, proto se nebojím

Podzimní nocování ve škole

Na konci října si přinesly spacáky děti ze 7. třídy a začaly podzimní prázdniny netradičně - společnou nocí ve škole. V samém začátku listopadu si zase školu rezervoval na noc kroužek ručních prací. Kromě vyšívání si všichni zahráli i divadelní scénky. A když si snědli, co si navařili, dostavilo se i půlnoční překvapení. Více zde: Nocování ve škole

Přírodovědný Klokan

Proběhlo místní kolo soutěže, zapojilo se celkem 38 žáků 2. stupně. Výsledky najdete v části webu - ZŠ Nový Hrádek - PRÁCE ŽÁKŮ 2. ST.

Návštěva regionálního (soukromého) přírodovědného muzea

3. třída se prošla za zajímavostmi přírody, které jim laskavě ukázal pan Jaroslav Resl - vice: Exkurze 3. třídy

Vystoupení v Hradci Králové

Pěvecký sbor ZŠ Nový Hrádek vystoupil od čtvrtku 14. října do pátku 15. října společně se sborem Jitro v našem krajském městě - Hrádováček zpíval v Hradci Králové

Anglie 2010

Studijní a poznávací zájezd do Anglie (Londýn, Windsor, Oxford a Greenwich) se uskutečnil ve dnech 6. až 10. října 2010. Žáci naší školy společně se studenty Gymnázia v Dobrušce poznali díky velmi dobře připravenému zájezdu Cestovní agentury Jany Hudkové kouzlelná místa Anglie. S dojmy dětí Vás ještě seznámíme, prozatím alespoň fotografie - Anglie 2010

Pohár starostů 2010

Letos se našim cyklistům velmi dařilo na tradiční cyklistiké soutěži v Náchodě. Gratulujeme!

Planeta Země 3000

Program "Česká republika - země známá a neznámá" uváděný v rámci největšího vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 jsme navšívili 11. 10. 2010. v Kině 70 Nové Město nad Metují. Programu zůstaneme věrni i příští školní rok - čeká nás "Čína - říše mocného draka".

Streetdance

Další z aktivit připravených ve spolupráci s Déčkem Náchod se rozbíhá.

Bavorské hrady a zámky

Ve dnech 17. až 19. září 2010 se mohli žáci naší školy na poznávacím zájezdu blíže seznámit se známými místy u našich sousedů - alpské středisko Garmisch-Parkenkirchen, klášter Ettal, zámky Linderhof, Neuschwanstein a jezerní zámek Herrenchiemsee.

Kroužky se postupně rozbíhají - kdo nezaváhal, mohl si vlastnoručně vyzkoušetPlakát zvětšíte kliknutím.

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku 2010/2011

Pobytové soustředění absolvovali všichní "domácí" žáci i nově příchozí kamarádi a kamarádky do VI. třídy v termínu od 15. do 17. září 2010 i s novou třídní paní učitelkou. Více ve fotogalerii - Kamenec 2010

1. září 2010 v 1. třídě

Akademie 2010

Opět se povedla a všechna vystoupení přinesla nezapomenutelný zážitek. Více ve si můžete prohlédnout fotogalerii - Akademie 2010

Vystoupení pěveckých sborů

I letos si na konci školního roku společně zazpívaly děti pěveckých sborů Jitro z Hradce Králové a Hrádováček z Nového Hrádku.

Výsledky soutěže ve sběru a třídění odpadů 2009/2010

Konečné výsledky soutěže - 31. května 2010. Ceny byly vítězným třídám i jednotlivcům předány v pátek 25. června 2010 zřizovatelem. Největší gratulace směřují "medajlovým umístěním", tj. do 1.; 6. a 4. třídy.

Rytíř pasoval naše nejmenší čtenáře

V Okresní knihovně v Náchodě připravili pro naše nejmenší opravdu nezapomenutelný zážitek.

Exkurze Praha 2010

Cyklokurz 2010 - Červený Kostelec

Počasí nám letos vůbec nepřálo, déšť nás provázel po všechny dny.

Soutěžili jsme v Uhřínově

V první desítce se umístilo naše družstvo reprezentující školu v soutěži "Co vím o lese". Soutěž pořádaly Lesy České republiky k Týdnu lesů, tentokrát ve spolupráci s Centrem experimentální archeologie Villa Nova Uhřínov. Fotografie naleznete ve fotogalerii - viz: Co vím o lese - Lesy ČR + Uhřínov 2010

Beseda se spisovatelkou

Paní Petra Braunová přiblížila dětem jak vlastně vzniká knížka a podělila se o zážitky, které zrod jim důvěrně známých literárních postav provázely.

Pasování čtenářů v Novém Hrádku

Naši prvňáčci už znají celou abecedu a umí si sami přečíst své oblíbené knížky.

2x stříbro z okresní soutěže zdravotníků! Gratulujeme!

Nejlepší čarodějnice letošního 30. dubna

Již tradičně se do školy v poslední dubnový den slétli čarodějnice i čarodějové z širého okolí. Vybírali jsme ty "nejčarodějničtější". Na všechny se můžete podívat ve fotogalerii: Čarodějnice 2010

Projekt voda - "modrý den"

Ve čtvrtek 22. dubna jsme přišli všichni oblečení do barvy naší planety. Celý den jsme se pak zabývali nejen modří oceánů, jezer a řek, ale také zjišťovali, co vše té modré čistotě ubírá na kráse a jak můžeme pomoci, aby tomu tak nebylo.

Historické dokumenty

O tom, že ve škole to nebylo nikdy jednoduché, svědčí dokumenty z počátků minulého století, které škole věnoval jeden místní občan. V části Historie školy těchto www stránek si například můžete prohlédnout dokumenty o odebrání školních zvonků pro válečné potřeby Rakouska-Uherska v 1. světové válce, nebo se můžete dočíst, že i před sto lety muselo být řešeno záškoláctví. A že nebylo vždy tolik jídla jako dnes, dokumentují potravinové lístky z roku 1919. Také přikládáme pro zajímavost jedno více než sto let staré vysvědčení - vše naleznete úplně dole v Historie školy

Vitamíny pro naše školáky

Zapojili jsme se do projektu EU a ministerstva školství "Ovoce do škol". Do školy již opakovaně dorazily zásilky s ovocem distribuovaným žákům 1. až 5. tříd.

Velikonoce ve škole

S jarem se rozsvítilo sluníčko před naší hudebkou

Rozsvítit ho pomohli i rodiče. Děkujeme. A dětem za krásné nové noty :-)

Ohlédnutí za končící zimou a lyžařským výcvikem

10. ples OSRPDŠ ZŠ a MŠ

Velmi krásným plesem jsme uzavřeli plesovou sezónu 2009/2010 a zároveň dovršili první desetiletí pořádání těchto plesů rodičů a přátel obou škol v Novém Hrádku.

Zápis budoucích prvňáčků

V lednu 2010 jsme ve škole poprvé poznali naše nové kamarády. Museli splnit řadu úkolů, abychom jim poté mohli slíbit, že 1. září se stanou opravdovými školáky. A i když tentokráte rodiče pomáhat nemohli, zvládli všechno výtečně. Pravda je, že někdy si museli přivolat na pomoc nějakou postavu z jim dobře známých pohádek, ale v tento jejich první školní den byla taková pomoc "nadpřirozených" bytostí vlastně přirozená.

Jaroměřský slavík

Velmi se nám dařilo a postupujeme do celostátního kola. Gratulujeme Adélce, Petře a Davidovi!

Účastníci literární soutěže na besedě se spisovatelem Milošem Kratochvílem

V literární soutěži "Jakou barvu má svět" získala 1. místo (+ ocenění knihami "Puntíkáři" a "Duchaři" a také postup do krajského kola) Kateřina Langrová. Na 3. místě se umístila další žákyně naší školy Adéla Hlaváčková. Vítězné práce můžete shlédnout zde: K. Langrová ; A. Hlaváčková (1. strana) a (2. strana)

Beseda s ilustrátorkou a spisovatelkou Andreou Popprovou

Díky laskavému pozvání z Okresní knihovny v Náchodě poznaly naše děti autorku obrázků, které důvěrně znají z dětských časopisů i knížek.

Mikulášská nadílka 2009

I letos naši nejstarší žáci připravili tradiční nadílku pro děti v mateřské školce a zbylo i na ostatní kamarády ve škole.

Advent mezi seniory

Něco drobných dárků a hlavně dobrou náladu jsme ještě před Mikulášem rozdávali v Domově důchodců Náchod my.

Jaký byl adventní čas o několik desetiletí nebo spíše století zpátky?

Na to jsme se zajeli podívat do zámku v Náchodě, kde probíhal první "zámecký advent".


Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2022 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena