video porno porno porno xvideos

Stravování

Stravování žáků ZŠ Nový Hrádek je zajištěno v jídelně, která je součástí příspěkové organizace Mateřská škola, Nový Hrádek zřízené rovněž Obcí Nový Hrádek. Bližší informace je možno zíkat přímo na adrese mateřské školy:

Mateřská škola, Nový Hrádek
Hradní 102
549 22 Nový Hrádek

tel.: +420 491 478 142
e-mail: 
materskaskola@novy-hradek.cz
www:
sj.novy-hradek.cz

systém pro správu obědů, jídelníček
Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2022 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena