video porno porno porno xvideos

Nabídka kroužků ve školním roce 2021/2022

Kroužek českého jazyka - příprava na přijímačky

Pracuje od 20. 9. 2021 každé PONDĚLÍ v čase od 7:00 - 7:45.  Rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce s češtinou ve škole a připravuje žáky na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.


Kroužek matematiky - příprava na přijímačky

Pracuje od 30. 9. 2021 ve ČTVRTEK v čase od 7:00 - 7:45.. Rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce s matematikou ve škole a připravuje žáky na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek. 


Kroužek myslivosti

 Kroužek myslivosti rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce ve školních hodinách přírodopisu, zejména se zaměřuje na praktické i teoretické základy myslivosti, péči o přírodu, regionální lesy a jejich faunu. Kroužek organizujeme ve spolupráci se SVČ Déčko Náchod.


Sborový zpěv

Cílem práce kroužku je prezentace písní v nadstandardním provedení a netradičním pojetí.


Sportovní kroužek ŠD

Pracuje od října v rámci školní družiny. Náplň kroužku bude volena podle zájmu dětí o jeho zaměření (basketbal, nohejbal, volejbal ...)


  Zdravotnický kroužek mladších žáků

 Děti se seznamují s různými způsoby záchrany svého zdraví, nebo zdraví i života svých kamarádů a blízkých. Práce kroužku napomáhá upevňování vhodných návyků životosprávy, rozvíjí zdravý životní styl. Je založen na praktických činnostech dětí.


Zdravotnický kroužek starších žáků

 Děti se zdokonalují v různých způsobech záchrany svého zdraví, nebo zdraví i života svých kamarádů a blízkých. Práce kroužku napomáhá upevňování vhodných návyků životosprávy, rozvíjí zdravý životní styl. Je založen na praktických činnostech dětí.


  Němčina pro dospělé

Kroužek je zaměřen na výuku německého jazyka především komunikační formou. Podle úrovně zájemců budou vytvořeny skupiny.


Výtvarný kroužek

Na kroužku výtvarné výchovy vplujeme do krás kresby tužkou, pastelkou, pastelem, namícháme paletu barev při malbě vodovkami a temperami. Kroužek pracuje od října ve .


Další aktivity

Mimo zcela pravidelně pracující kroužky jsou rozvíjeny aktivity dětí i v kolektivech pracujících podle školou aktuálně realizovaných akcí a aktivit.


Redakce školního časopisu

Pracuje v průběhu školního roku ve STŘEDU 13.30 - 14.30. Výstupem práce dětí je tvorba školního časopisu, rozvíjení literárních schopností, žurnalistiky.

Nabídka kroužků ZDE

Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2022 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena