Nabídka kroužků ve školním roce 2019/2020


Spolupráce s Déčkem Náchod

SVČ Déčko Nácod zajišťuje rozšiřování nabídky zájmových útvarů na ZŠ Nový Hrádek. Stávající nabídka není konečná, stále se hledají nové možnosti trávení volného času pro žáky ZŠ, případně i jejich rodiče.Celá nabídka Déčka pro děti i dospělé je na www.deckonachod.cz.


Podrobnou nabídku obdrželi rodiče prostřednictvím informačního letáku v září.

Leták ke stažení zde.Břišní tance

 Kroužek rozvíjí hudebně pohybové dovednosti dětí, prostorovou orientaci a koordinaci. Tanec přispívá ke zdravému držení těla a správnému dýchání, také zvyšuje sebevědomí pozitivním vnímáním vlastního těla. Tento kroužek je vhodný především pro dívky, zákyně 1. - 4. třídy ZŠ. Břišní tance organizujeme ve spolupráci se SVČ Déčko Náchod, kroužek se zúčastňuje školní akademie a akcí ZŠ, vystupuje na akcích Déčka apod.

Keramický kroužek

Kroužek probíhá od října. Děti pracují s keramickou hlínou, prakticky se věnují technikám modelování, lepení a dekorování keramických výrobků. Na kroužku je k dispozici je i hrnčířský kruh, na kterém děti pracují individuálně. Další typy prostorového tvoření dle zájmu dětí. Kroužek je vhodný pro dívky i chlapce.

Kroužek organizujeme ve spolupráci se SVČ Déčko Náchod, kde se výrobky vypalují a kde také příležitostné probíhá /po předchozí domluvě s rodiči/ glazování výrobků. Pravidelná činnost kroužku probíhá vždy přímo ve škole.


Kroužek českého jazyka - příprava na přijímačky

Pracuje od října každé STŘEDU v čase od 7:00 - 7:45 či po dohodě s žáky a rodiči. Rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce s češtinou ve škole a připravuje žáky na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.


Kroužek matematiky - příprava na přijímačky

Pracuje od října v PONDĚLÍ 7:00 - 7:45.. Rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce s matematikou ve škole a připravuje žáky na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek. 


Kroužek myslivosti

Funguje od října v termínu po dohodě s žáky a rodiči. Kroužek myslivosti rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce ve školních hodinách přírodopisu, zejména se zaměřuje na praktické i teoretické základy myslivosti, péči o přírodu, regionální lesy a jejich faunu. Kroužek organizujeme ve spolupráci se SVČ Déčko Náchod.

Ruční práce (vyšívání aj. techniky)

Kroužek pro všechny věkové kategorie. Jsou zpracovávány náměty různých oblastí přírody, života dětí, geometrické motivy aj. 


Sborový zpěv

Cílem práce kroužku je prezentace písní v nadstandardním provedení a netradičním pojetí.


Sportovní kroužek ŠD

Pracuje od října v rámci školní družiny. Náplň kroužku bude volena podle zájmu dětí o jeho zaměření (basketbal, nohejbal, volejbal ...)


Taneční kroužek - družina

Pracuje od října v rámci školní družiny. Cílem práce kroužku je prezentace tanečního projevu na různých akcích pro veřejnost.

 

Zdravotnický kroužek mladších žáků

 Děti se seznamují s různými způsoby záchrany svého zdraví, nebo zdraví i života svých kamarádů a blízkých. Práce kroužku napomáhá upevňování vhodných návyků životosprávy, rozvíjí zdravý životní styl. Je založen na praktických činnostech dětí.


Zdravotnický kroužek starších žáků

 Děti se zdokonalují v různých způsobech záchrany svého zdraví, nebo zdraví i života svých kamarádů a blízkých. Práce kroužku napomáhá upevňování vhodných návyků životosprávy, rozvíjí zdravý životní styl. Je založen na praktických činnostech dětí.


  Němčina pro dospělé

Kroužek je zaměřen na výuku německého jazyka především komunikační formou. Podle úrovně zájemců budou vytvořeny skupiny.Výtvarný kroužek

Na kroužku výtvarné výchovy vplujeme do krás kresby tužkou, pastelkou, pastelem, namícháme paletu barev při malbě vodovkami a temperami. Kroužek pracuje od října ve .

Další aktivity

Mimo zcela pravidelně pracující kroužky jsou rozvíjeny aktivity dětí i v kolektivech pracujících podle školou aktuálně realizovaných akcí a aktivit.


Redakce školního časopisu

Pracuje v průběhu školního roku v ÚTERÝ 7:00 - 7:45. Výstupem práce dětí je tvorba školního časopisu, rozvíjení literárních schopností, žurnalistiky.