Česky
Deutsh
English

Kontakt

Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod
Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek
Telefon - ředitel školy: +420 491 520 292
Telefon - zástupce ředitele: +420 491 520 293
Telefon - sborovna školy: +420 491 520 293
Telefon - účetní, hospodářka: +420 491 520 294
Telefon - školní družina: +420 774 921 828
Fax: +420 491 478 221
E-mail: skola@zsnovyhradek.cz
E-mail: zs.novyhradek@tiscali.cz

Vyučující

Kdykoli po předchozím ohlášení se ze strany rodičů nebo na základě osobní či telefonické, e-mailové domluvy. Zpravidla však mimo dobu vyučování.

E-mailové schránky

škola: skola@zsnovyhradek.cz zs.novyhradek@tiscali.cz
ředitel školy:
Aleš Páv reditel@zsnovyhradek.cz
zástupce ředitele školy:
Marie Krbalová reditel@zsnovyhradek.cz
účetní, hospodářka školy:
Ducháčková Jana duchackova.j@zsnovyhradek.cz
pedagogičtí pracovníci:
Dudášková Lenka: dudaskova.l@zsnovyhradek.cz
Havrdová Marcela: havrdova.m@zsnovyhradek.cz
Krbalová Marie: krbalova.m@zsnovyhradek.cz
Kubcová Lenka: kubcova.l@zsnovyhradek.cz
Martínková Lenka: martinkova.l@zsnovyhradek.cz
Matějčková Hana: matejckova.h@zsnovyhradek.cz
Matějková Marta: matejkova.m@zsnovyhradek.cz
Paarová Soňa: paarova.s@zsnovyhradek.cz
Pavlíková Radka: pavlikova.r@zsnovyhradek.cz
Soukupová Jana: soukupova.j@zsnovyhradek.cz
Svatoňová Blanka: svatonova.b@zsnovyhradek.cz
Ševcová Kamila: sevcova.k@zsnovyhradek.cz
Voltrová Věra: voltrova.v@zsnovyhradek.cz