Zprávy ze tříd

Zde budou zveřejněny informace pro žáky i rodiče z jednotlivých tříd.


1. třída

2. třída

3. třída


Třídní schůzka z 17.9.2020

Třídní schůzka ze dne 17.9.2020

1.     Uvítání, představení programu schůzky
2. Školní řád, Třídní pravidla, školní povinnosti
  • COVID 19 - 2 roušky na den, pro každou roušku mít sáček.
  •  Kvůli časté nemocnosti – žáci si denně nosí pracovní sešity a některé učebnice na předměty dle rozvrhu. V mailu najdete aktuální týdenní plán učiva. V případě schůdného zdravotního stavu žáka samostatně doma učivo doplňovat.
  • Domácí úkoly – zadávány každý den kromě středy, 2-3 úkoly denně. V rozumném rozsahu.
  • Čtenářský deník – čtení knížek doma, vyplňování čt. listu (ke stažení na webu školy – Výukové materiály), 2 prezentace knížky za pololetí, 5 knížek přečíst za šk. rok

  3. Plánované akce - dle epidemiologické situace, včas bude bližší informace o akci předána

4. Kroužky, ŠD, sběr, ovoce a zelenina, nově mléko do škol

5. Finance – třídní fond, SRPDŠ, kopírování


Podrobnější informace byly zaslány rodičům na mail.

-

Poslední šmoulí den

26.6. jsme se zase v naší třídě sešli v plném počtu a to proto, že si žáci 2. třídy přišli vyzvednout VYSVĚDČENÍ. To však dostali až po úspěšném kopu do brány. Všem se to povedlo napoprvé. Tímto se rozloučili se šmoulími kamarády a rozutekli se do svých domovů užívat si dva měsíce letních radovánek. KRÁSNÉ PRÁZDNINY !!! 


Výlet za zvířátky

Poslední červnový týden jsme byli pozváni od našeho žáka Vildy na podívanou do jejich rodinné farmy. Cestou k němu jsme se zastavili u Františka, který nám ukázal pojizdný kurník s kuřátky. Neuvěřitelný vynález. Celé dopoledne nás provázela zvířátka. Měli jsme je možnost vidět, slyšet, hladit, cítit i krmit. Nádherný zážitek. Cestou zpět jsme šli kolem obory zvířat v Bydlu. Moc děkujeme za nezapomenutelné okamžiky.

Výlet za pohádkou

Za devatero horami a devatero řekami bylo nebylo jedno království, do kterého se naši žáci DRUHÁCI vydali podle mapy a kompasu a zažili tam spoustu legrace i dobrodružství. Bude na co vzpomínat :-)

Zase ve škole, ale trochu jinak

Od konce května do června jsme zažívali tak trochu jiné učení. Podívejte se sami.


Putování po Evropě

Dne 28.2. žáci zažili netradiční způsob vzdělávání. V tento den se kluci a holky z 1. stupně rozdělili do smíšených skupinek, ve kterých byl vždy zapojen jeden žák z každého ročníku. Takto sestavená parta putovala po škole a seznamovala se s některými sousedními státy nebo s nejvíce turisty navštěvovanými evropskými zeměmi. Například od Slováků se naučili nové pojmy - mačka nebo raňajky, v Rakousku si zatančili vídeňský valčík. Pak se dostali přes Alpy do Itálie. Vlastnoručně si zhotovili minipizzu. Ve Francii se setkali s mušketýry a četníky. Na severozápadě Evropy využili i znalost angličtiny, protože se na chvíli ocitli ve Spojeném království, kde se z žáků stali ladies and gentlemen, popíjeli v královském salónku čaj s mlékem anebo stopovali otisky prstů s lupou Sherlocka Holmese. A protože cestovatel bez mapy není správný cestovatel, tak i jedním ze stanovišť bylo seznámení se s mapou, orientace v mapě a určení hlavních měst a vlajek procestovaných států. Takovou třešinkou tohoto projektového dne byla ukázka tisku známé Eiffelové věži na 3D tiskárně.
Všem se to moc líbilo.


Únorové "knihomolení"

V tomto měsíci jsme si hodně povídali o pohádkách a to nejen, že se připomínalo dvousté výročí narození slavné spisovatelky B. Němcové, prostě nás pohádky baví. Četli jsme pohádky i přímo v knihovně při čtenářské dílně. Skládali jsme scénky podle dějové posloupnosti, kreslili obrázky podle příběhu, přiřazovali jsme písničky k pohádkám, porovnávali jsme různá zpracování jedné pohádky, všímali jsme si jak dobro vítězí nad zlem, nebo chytrost nad hloupostí a také jak věrná láska a zlaté srdce vše v dobré obrátí. Závěrem tohoto povídání o pohádkách a příbězích od různých autorů bude naše vlastnoručně vyrobená knížka.


Maškarní rej a předávání vysvědčení

Dne 30.1. 2020 jsme si před předáváním pololetního vysvědčení vytvořili ve třídě taneční parket pro rej masek. Druháčci se sešli v krásných kostýmech, ve kterých se nejdříve představili v promenádě, pak si mohli společně zatančit. Na správném maškarním bále nesmí chybět soutěže. Proto si čtyři kapitání - upír, batman, indián a kouzelník, vybrali své členy do týmu a rozjelo se závodění. Poměřili si své síly v paměti kombinací čísel, obratnosti ve shazování lahví pomocí speciálního kyvadla, rychlosti stříhání, zručnosti stavění krychle z plastelíny a párátek nebo rozpoznání písniček z pohádek a vyhledání správného obrázku. Na závěr dostali všichni výhru za spolupráci v týmech. Po úklidu třídy jsme se opět v roli žáků a učitelky přenesli k očekávané chvíli a to předávání a zhodnocení půlroční práce. S upřímnou radostí mohu říci, že mám ve třídě moc šikovné děti a jejich výsledky, doufám, potěšily i jejich rodiče :-)


Lednové tvoření

V lednu jsme vítali paní Zimu a věnovali se sněhovým vločkám, sněhulákům, meluzíně, ale i teplému oblečení - v podobě vyšívání čepic a rukavic. Také jsme si povídali o zimních sportech, z nichž jsme vyzkoušeli bobování, sáňkování a pytlování.  Při pracovní výchově jsme stavěli místo sněhuláka, na kterého nebylo dostatek sněhu,  různé stavby a vozidla z legendární stavebnice SEVA.


Prosinec - měsíc kultury a zážitků

Prosinec jsme prožili nejen učením v lavicích, ale i vzděláváním třeba na koncertě skupiny COUNTRIO o hudebních nástrojích a poznávání country písní i koled.

O povinnostech dobrovolných hasičů a výbavě zásahových požárnických aut jsme se dozvěděli v prostorách nové hasičárny Sboru dobrovolných hasičů v Náchodě, kterou nás provedl starosta hasičů Jan Černý. Děkujeme za jeho čas a upomínkové dárečky. Kromě procházky po vánočně nazdobených ulicích a náměstí Náchoda, jsme se ještě zašli občerstvit do příjemné cukrárny U Kubíčka.

A poslední dny před Vánocemi jsme si uspořádali besídku ve třídě, zpívání koled se spolužáky z 1. stupně na chodbě školy, další setkání v "Kočičí zahradě" a na závěr jsme shlédli animovaný příběh o ovečce Shaun v kině.Třídní schůzka 12. 12. 2019

Návštěva nebe a pekla

V pátek 6.12. jsme byli ze třídy odvedeni dvěma anděly na místo, kde se sešlo nebe s peklem. Od nebeské brány k nám sestoupil Mikuláš s dalšími anděly a druháčkům předaly zaplněnou andělskou listinu. Děti si se svatou družinou zazpívaly Rolničky a když už chtěly odkráčet zpět do třídy, z pekla se vyrojili čerti a pár dětem pomazali obličej. Aby děti dostaly od čertů nadílku, musela paní učitelka přeskočit metličku. Moc pěkné setkání jsme prožili.


Listopad, měsíc v duchu tvořivém

V listopadu se nám neustále opakovala věta "Tvoříme na vánoční výstavu". Bylo to náročné, ale nakonec se naše energie zúročila, protože se na akci s názvem Vánoční výstava výrobky líbily a většina z nich se prodaly. Hodně nám také přispěly vaše darované výrobky. Tímto bych chtěla moc poděkovat za pomoc a podporu této akce.

Děti si vyzkoušely na vlastní kůži, co obnáší výroba různých předmětů - stříhání a lepení přáníček, motání a zdobení závěsných ozdobiček, vázání křídel a lepení anděla jako zápich, míchání těsta a pečení ovesných sušenek, stříhání jmenovek na dárky, skládání a zdobení dárkových tašek, lepení šupinek kapříkům,malování obrázku na keramické misky,...které nakonec mohly prodat zákazníkům. Všichni tím žili a radost měli, že se akce povedla. Za vydělané peníze si před Vánocemi zajdeme do cukrárny na zákusek a pití :-)Adventní tvoření s rodiči

Ve čtvrtek 28.11.2019 odpoledne jsme se ve třídě sešli s rodiči a prarodiči na Adventním tvoření. Příjemnou vánoční atmosféru nám děti navodily zpěvem vánočních písní doprovázené žáky klavíristkou Maruškou a violoncellistou Františkem.  Občerstvení  v podobě kávy, čaje a domácích sušenek pečených žáky nám zpříjemnilo společné tvoření. Žáci a rodiče si pak odnášeli krásné adventní věnce, vánoční dekorace a letos velice atraktivní vánoční skřítky. Myslím si, že se odpoledne vydařilo a výrobky těší a zdobí vaše domovy. Děkuji za hojnou účast.

Třídní učitelka Eva VoborníkováKlíčování druháků

Ve čtvrtek 24.10. 2019 byl připraven skvělý program tzv. KLÍČOVÁNÍ pro žáky 2. třídy v Obecní knihovně v Novém Hrádku. Poštovní balíček až ze Severního pólu adresovaný druháčkům došel právě včas. Kromě úkolů a pomůcek také obsahoval ledního medvěda, který je celým programem provázel. Dále měli možnost poznat vzácnou návštěvu tetu Severýnu, která dětem četla spletené pohádky. Nej aktivitou bylo ztvárnění živých písmenek. Všichni byli moc nadšení. Na závěr je třeba říct, že žáci rozklíčovali všechny úkoly, hádanky a šifry z balíčku a zjistili, že nové znalosti a informace naleznou v knihách nebo v jiných napsaných textech a dovednost čtení je nedílnou součástí každého vzdělaného člověka. Na památku každý dostal KLÍČ  se jménem a do třídy společnými silami vyrobenou Knihu abecedy. Tímto bych chtěla moc poděkovat paní Langrové, paní Grimové a Kačce za báječný zážitek.

Tentokrát příběh, když se podzim dostane do třídy :)

Zadání jednoho z domácích úkolů bylo, dones pytlík podzimních plodů. A co se stalo? Ve třídě se sešla hromada kaštanů, šišek, šípků, jeřabin, žaludů, bukvic, ořechů a samozřejmě listí...co s takovým množstvím? Přece vzdělávat se. V matematice jsme je třídili dle velikostí, počtu, barvy, tvořili jsme s nimi názorné početní operace. V češtině jsme si při četbě o šípku vyzkoušeli skutečnou chuť čerstvého šípku, v listí jsme hledali písmenka, ze kterých se skládaly názvy listnatých stromů, při tělocviku jsme si zahráli na veverky, které si hromadily ořechy do svých domečků, s dýněmi a šiškami hráli petangue a samozřejmě nejvíc jsme se vydováděli při výtvarné či pracovní výchově - podzimní víla, podzimáčci, mandaly,...Ukázky opět prozradí více. A sladkou tečkou bylo pečení povidlových šátečků. Mňam. Děkujeme PODZIME, za tvoje dary.


Máme rádi zvířata

Téma, které se nám prolínalo do všech předmětů a skoro měsíc jsme měli o čem mluvit. Žáci si vyzkoušeli vytvořit ohrady pro zvířátka ze ZOO, zjišťovali, čím se živí, jak se dostanou do zahrad, jaké zajímavosti lidé o nich vypozorovali. Mluvili jsme i o ostatních zvířatech z volné přírody i z různých koutů světa. Nakonec si s vlastnoručně vyrobenou škraboškou oblíbeného zvířete sehráli žáci scénky, často s humorným obsahem. Nestihlo se vše zdokumentovat, ale vyprávět bychom mohli dost dlouho. Na ukázku alespoň pár fotek z tvoření.  

Jak jsme začli? Ve šmoulím stylu :-)4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída


Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2020 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena