Česky
Deutsh
English

Poslední události ze života školyVystoupení Pernštejnů

V pondělí 27. ledna 2014 vystoupila v sokolovně skupina Pernštejni s historickým zábavným a výukovým programem "Přemyslovci na českém trůně".

      Zápis do 1. ročníku

V pátek 24. ledna proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ. Se svými rodiči se dostavilo 18 nových prvňáčků. Za pomoci starších kamarádů v kovbojském oblečení všichni úspěšně splnili zadané úkoly. Domů děti odcházely se spoustou dárků a plné nových dojmů.

      Výlet za Betlémským příběhem na zámek do Potštejna

Probouzíme se do příjemného rána plni očekávání a těšení, co nám dnešní den přinese. Je totiž 13. prosince a my, děti 1. - 5. třídy jedeme do městečka Potštejn, nikoliv na hrad, ale na zámek, na hranou prohlídku vánočně vyzdobeného zámku. V půl deváté jsme na náměstí Nového Hrádku nastoupili do krásného červeného autobusu a vyrazili...

Celý text.

      Podzimní přespávání ve škole 22. - 23.11.2013 - kroužek vyšívání

Naše přespávání ve třídě naší ZŠ začalo v pátek 22. 11. ve 13 hodin. Až do 17 hodin jsme pracovali na naších výšivkách. Už také začalo vyšívání vánočních přáníček, a to je pro nás veliká radost. Uděláme si vždy plán, že jich vyšijeme klidně sedm, ale nakonec jsme všichni rádi, že vyšijeme alespoň jedno. Pokud více dodělávají se až v lednu následujícího roku.

Celý text.

Anežka Frintová, Anežka Škodová, Kateřina Povolná, Sandra Kormanová a celý koletiv dětí z kroužku vyšívání

      Vánoční koncert v kině

Dne 14. 12. 2013 jsme potěšili diváky v kině V Novém Hrádku. Jako první vystupovala mateřská školka, nato zazpíval sbor Hrádováček vánoční písně, poté jsme shlédli divadelní hru Sčítání lidu. Přidal se také chrámový sbor. Na závěr zazpívali všichni účinkující koledy, Rolničky a rozloučili jsme se Tichou nocí. Dostali jsme odměnu od obecního úřadu, mňam. Děkujeme.

Bylo to velmi hezké vystoupení.

Fotografie z koncertu.

Kačka, Lea a Eliška
Povídání se spisovatelem

Ve čtvrtek 12. prosince 2013 k nám do 3. třídy přišel pan spisovatel Josef Lukášek. Vyprávěl nám, jak se vyrábí knížka a také o Orlických horách a Kačenčině pohádkové říši. Také nám přečetl jeden příběh z knížky Pohádky z Orlických hor. Skoro na konec nám dal pamětní listy. A pak se nám podepsal do deníčků nebo do knížek. Potom jsme panu spisovateli Josefu Lukáškovi dali čokoládu a dvě vánoční přáníčka. Moc se nám to líbilo.

Judita Raulová a Hanka Čtvrtečková ze 3. třídy

      Mikulášské odpoledne

Mikulášské odpoledne 6. prosince 2013 ve školní družině

      Mikulášská nadílka

V pátek 6. prosince navštívil mateřskou i základní školu Mikuláš. Mikulášskou nadílku tradičně připravili žáci 9. ročníku.

      Zpívání u vánočního stromu

V neděli 1. prosince 2013 sbor Hrádováček spolu s dětmi z mateřské školky rozsvítil svým zpěvem vánoční stromek na náměstí v Novém Hrádku. Zazpívali jsme 14 vánočních koled, Adéla Hlaváčková nám hrála na housle a Natálie Machová na flétnu. Rozloučili jsme se se spoustou diváků písní Tichá noc. Vystoupení se nám povedlo a sklidili jsme velký potlesk.

Káťa, Karolína, Míša a Eliška ze 4. třídy

      Příběhy bezpráví

Již potřetí se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který pořádá organizace Člověk v tísni. V pátek 22. listopadu 2013 zhlédli žáci 9. ročníku film „Postavení mimo hru“ věnovaný čs. hokejovému mužstvu, které dvakrát získalo titul mistrů světa, ale v roce 1950 byli jeho členové zatčeni a odsouzeni i k velmi vysokým trestům. Po zhlédnutí filmu následovala beseda s pamětnicí, paní Annou Markovou, kronikářkou Nového Hrádku. Podobné projekty mají přiblížit dnešní generaci období komunistické totality.

      Turnaj školních družin ve vybíjené

V úterý 19.11.2013 jsme se zúčastnili oblastního kola ve vybíjené školních družin na ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují. Přes velkou marodku se nám podařilo dát dohromady družstvo složené z dětí od první po čtvrtou třídu. Nakonec přes velkou snahu dětí jsme skončili na pátém místě, velká pochvala patří všem zúčastněným dětem: Filip Povolný, Maruška Beranová, Tomáš Krásný, Aneta Komůrková, Adéla Čtvrtečková, Nick Mádr, Nikola Šrůtková, Kája Beranová, Adam Špaček, Tereza Kačerová, Petr Balcar . Tento turnaj nám přinesl do budoucna hodně zkušeností.

      Planeta Země 3 000 – Madagaskar - příběh pradávné Lemurie

V pondělí 19. 11. 2013 se vybraní žáci zúčastnili dalšího programu z ojedinělého projektu „Planeta Země 3000. Tentokrát se seznámili s přírodou a způsobem života obyvatel Madagaskaru, čtvrtého největšího ostrova světa. Poutavé fotografie a videosekvence, doplněné hudbou a živým komentářem, zaujaly všechny přítomné. Těšíme se na další díl v prosinci roku 2014, který bude věnován oblasti indonéských ostrovů. Materiály k projektu lze prohlížet i na internetu.
Bruslení

Nové Město nad Metují - 20. a 22. listopadu 2013

      Šesté třídy se nebojíme!!

Dne 14. listopadu 2013 proběhlo společné odpoledne žáků6. třídy a jejich rodičů. Pro děti byl připraven program zaměřený na šikanu a kyberšikanu, s rodiči si povídala paní Helena Kudelová (okresní metodička prevence) o drogách a jiných nástrahách v období dospívání. Odpoledne bylo ukončeno soutěží smíšených týmů rodičů a dětí.

Tato akce probíhá na naší škole již několik let a je společně s adaptačním kurzem součástí preventivního programu zaměřeného na žáky 6. ročníku. Snažíme se tak usnadnit dětem přechod z prvního na druhý stupeň a pomoci jim s vytvářením nového třídního kolektivu.

      Historie mé obce

V rámci předmětu Svět kolem nás žáci 7. třídy vypracovali projekt na téma Historie mé obce. Formou prezentací pak v pátek 25.10. seznámili žáky prvního stupně s historií, zajímavostmi, kulturou a zájmovou činností obcí Olešnice v Orlických horách, Slavoňov, Blažkov, Česká Čermná, Rzy, Nový Hrádek a Bystré. Pro všechny žáky byla hodina zajímavá nejen tím, že se dozvěděli plno nových informací, ale i tím, že si vyzkoušeli nové role. Žáci sedmé třídy museli přemýšlet, jak zaujmout a upoutat pozornost posluchačů. Proto byla součástí celé akce i soutěž, která ověřila, jak mladší spolužáci daným prezentacím porozuměli a co všechno si zapamatovali. Cenu si odnesli i přednášející ve formě pěkné známky, kterou získali od svých mladších spolužáků a jejich třídních učitelek.

      72 hodin - Přidej ruku k dílu

Naše škola se letos poprvé zapojila do celostátního ekologického projektu 72 hodin- Přidej ruku k dílu, který probíhá každoročně po 3 dny v celé republice. Žáci 6. a 7. ročníku se rozhodli, že zmapují hezká i nevzhledná místa v obci. Své fotografie i texty vystavili na panelech ve vitríně úřadu městysu. Účastí v dalším ekologickém projektu Clean the world potvrdili, že nechtějí jen kritizovat.

      Výstava /červen, červenec 2013/

Městské muzeum v Novém Městě nad Metují poskytlo výstavní prostory Škole s rozhledem v Novém Hrádku, a tím umožnilo žákům prezentovat své výrobky a výkresy široké veřejnosti. Vystavovaly se nejen školní práce, ale i výrobky z kroužku „Šikovné ruce“ vedeného paní Kahounovou. Velký úspěch měly výšivky žákyň z kroužku „Ruční práce“ pod vedením paní Ježkové. Na velkém panelu byly umístěny fotografie, které informovaly o různých školních akcích, projektech a mapovaly prostory a vybavení naší školy.

Výstava proběhla v měsících červen a červenec, čímž se ještě zvýšila návštěvnost. Navštívili ji i zahraniční turisté. Potěšilo nás, že se najde dost lidí, kteří dokáží ocenit práci s dětmi, což se dalo vyčíst z návštěvní knihy.

Velký dík patří paní Martině Grimové, která zastupovala městské muzeum, a mým kolegyním, které výstavu pomohly instalovat.

Mgr. Lenka Martínková

      Florbalový turnaj

V pondělí 11.11. 2013 se chlapci z druhého stupně zúčastnili florbalového turnaje v Nové Městě nad Metují, do kterého bylo přihlášeno 6 družstev. Po velkém boji žáci z Nového Hrádku skončili na krásném třetím místě, a to když v posledním zápase o třetí místo porazili tým Malecí A poměrem 8:2. Favoritem bylo družstvo z „Komendy“, které jasně přehrálo tým A z Krčína.

Rozpis hráčů a tabulka výsledků
Clean Up the World

Clean up the World (Ukliďme svět) je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek apod. Kampaň v České republice probíhá od roku 1993 a koordinátorem je Český svaz ochránců přírody, který zajišťuje materiální a metodickou podporu. V naší republice se do kampaně zapojuje na 100 místech přes deset tisíc dobrovolníků.

Také škola v Novém Hrádku se v letošním roce k akci přihlásila. Úklid probíhal během měsíce října v celém katastru městyse Nový Hrádek. Zapojili se hlavně žáci ze školní družiny, žáci 5., 7. a 9. ročníku. Uklízeli zodpovědně a se zájmem. Odsoudili velké množství odhozených cigaretových nedopalků na autobusové zastávce a v parčíku u kina a papírků kolem odpadkových košů. Často také narazili na neuklizené exkrementy po pejscích.

Vím, že většina obyvatel se snaží s odpadem nakládat zodpovědně, že jim záleží na čistotě svého domova, okolí a veřejných prostor a doufám, že budou vzorem pro ty ostatní. Také my ve škole se snažíme na své žáky v tomto směru neustále působit.

Mgr. Lenka Martínková

      Podzimní přespání s výletem ve školní družině

V pátek 11. 10. 2013 jsme se dopoledne učili 4 hodiny. Když vyučování skončilo, čekala naše třída v družince na děti ze čtvrté a páté třídy, protože oni měli ještě pátou vyučovací hodinu. Potom jsme všichni společně s batůžky odešli do školní jídelny. Po obědě jsme se přesunuli na náměstí.

Jeli jsme busem s přestupem v Dobrušce do Opočna na akci setkání sokolníků. V Opočně jsme vystoupili na náměstí a procházkou se přesunuli k zámku. Tam na nádvoří byl vyhraněný prostor větvičkami smrku pro slavnostní večerní výřad chycených zvířat. Po prohlídce nádvoří jsme přešli do zámeckého parku k jezírkům. Sluníčko pěkně hřálo a my se těšili pohledem na krásně vybarvené podzimní listy na stromech. Někteří z nás krmili kačeny na jezírku. Parkem jsme došli až k zámeckému letohrádku, kde jsme si prohlédli fotografie a informační materiál o sokolnictví. Na přilehlé louce byli pouze dva dravci, protože ostatní byli na honitbách v okolí Opočna.

Procházkou jsme došli na náměstí, kde jsme navštívili cukrárnu a hračkářství. Pak následovala dlouhá pěší cesta na vlakové nádraží. Vlakem jsme dojeli na Nového Města nad Metují, kde jsme přesedli na autobus a dojeli na Nový Hrádek.

Po troše odpočinku jsme si připravili každý svoji postýlku a utíkali do kuchyňky na večeři, měli jsme chléb se sýrem a šunkou. Po večeři jsme se přesunuli do tělocvičny na diskotéku spojenou s několika soutěžemi.

Mezitím pro nás paní vychovatelky připravily stezku odvahy. Někdo na ni vyrazil ve dvojici, našli se i někteří odvážlivci, kteří stezku absolvovali sami. Nejdříve jsme museli prolézt tunelem, na jehož konci na nás čekal Cháron a převezl nás na žíněnce přes řeku Mrtvých, potom jsme museli podat a pozdravit se s kostlivcem Frantou, též jsme se museli podepsat na listinu. Cestou nás polekalo několik strašidel. Před stezkou se mnoho z nás trochu bálo, ale po jejím absolvování jsme chtěli jít ještě jednou!

Po stezce jsme se ještě chvíli dívali na pohádku, vyčistili si zuby a naskákali do postýlek. Někdo usnul hned, některým to trvalo déle. Ráno po snídani jsme si všechno zase sbalili a čekali na rodiče. Už se těšíme na další přespávání, které nás čeká v květnu!

Aneta Komůrková
Hana Čtvrtečková
Judita Raulová
Karolína Beranová


      Poznávací zájezd do Londýna

Od 2. do 6. října se uskutečnil poznávací zájezd do Londýna. Dvacet žáků strávilo společně tři krásné dny v metropoli Spojeného království a v jejím okolí. Viděli jsme významné budovy, navštívili muzea a akvárium, svezli jsme se lodí po Temži, trajektem i tunelem mezi pevninou a ostrovem. Viděli jsme Londýn z výšky při jízdě na London Eye. Vyzkoušeli jsme znalosti angličtiny při nákupech i v rodinách. Děkujeme paní Janě Hudkové za vynikající průvodcovské služby.

      Adaptační kurz 6. ročníku

Adaptační kurz 6. ročníku proběhl letos v září v rekreačním středisku Astra ve Rzech. Po tři dny pobývaly děti v přírodě. Hrály hry, při kterých se vzájemně poznávaly, učily se spolupracovat a utužovaly kolektiv třídy. Nechyběla ani zábava a večerní diskotéka. Poděkování za vřelé přijetí a vzornou péči patří všem zaměstnancům střediska.

      Návštěva 4. třídy v náchodské knihovně

Dne 20.9.2013 jsme jeli (čtvrtá třída a paní učitelka) do knihovny v Náchodě. Eliška se mnou předávala růžičku paní knihovnici. Paní Macurová nám vyprávěla, jak vlastně vznikly knihy, dále nám četla a také ukázala knihu z roku 1578. Líbilo se nám, jak jsme plnili úkol z obrázkového písma. Moc se nám návštěva líbila a chtěli bychom jet do knihovny znovu.

Kačka a Kája

      Netradiční výuka hudební výchovy v 9. třídě

      První den ve škole

Šestnáct nových prvňáčků uvítala ve své třídě paní učitelka Kamila Ševcová. Pozdravit je přišel také pan ředitel Mgr. Aleš Páv a pan starosta Bc. Zdeněk Drašnar. Rozdali dětem dárečky a popřáli jim úspěšné vykročení do nové etapy jejich života.

      Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy na Úřadu městyse Nový Hrádek.


Školní akademie


Outdoorový kurz 9. třídy na chatě Orientka v Jeseníkách


Den dětí

V pátek 31. 5. 2013 jsme oslavili Den dětí. Počasí nedovolilo vyjít do přírody, ale soutěže ve škole se nám také líbily. Děkujeme hasičům za pěkný program, úřadu městyse za dárky a paní Kahounové za vynikající dobroty.


Výlet sboru do Hradce Králové

Dne 23. května 2013 jsme jeli se sborem do Hradce Králové. Ráno jsme šli, jako jindy, do školy na první dvě hodiny, poté se sešli před školou a vyrazili na autobus. Dojeli jsme do Hradce kolem 11:30h. Učitelky pro nás měly několik překvapení.

První: jízda vláčkem za poznáním Hradce Králové. Bylo to super. Hodně jsme se nasmáli a dělali hlouposti. Myslím si, že se bavili všichni. Druhé: plavba v parníčku po Labi. Parník se jmenoval „Královna Eliška“. Moc se mi to líbilo. Pluli jsme asi hodinu a půl. Miluji čistý vzduch a právě plavba mi to umožnila. Třetí: úžasná večeře. Řízek s bramborami. Čtvrté: zpívající schody. A poslední: Bílá věž. Moc se mi tu líbilo. Dokonce jsem narazila i na "kešku", jako zpestření procházky po Hradci :)

Eliška Drašnarová


Výlet páté třídy

V úterý 14. května 2013 vyrazila pátá třída za krásami Prahy.


Soutěž mladých zdravotníků

Hlídka mladých zdravotníků 1. stupně obsadila v okresním kole zdravotnické soutěže v Náchodě druhé místo. Blahopřání patří Šimonu Šinkorovi, Báře Machové, Jonáši Linhartovi, Anežce Škodové, Kláře Dudáškové, náhradníkům Karolíně Bachurové, Karolíně Knoulichové a Elišce Fišerové. Děti se po celý rok připravovaly ve zdravotnickém kroužku pod vedením paní učitelky Havrdové.


Taneční soutěž Pohořský střevíček

V sobotu 4. května se taneční kroužky školní družiny pod vedením paní Hany Matějčkové zúčastnily v Pohoří soutěže o Pohořský střevíček. S vystoupením „Modrý sen“ obsadily starší tanečnice 3. místo. Mladší „Námořníci na Hawaji“ skončili šestí. Gratulujeme.


Skanzen v Krňovicích a vycházka k soutoku Labe s Orlicí

V pátek 3. 5. 2013 se uskutečnila výprava 1. stupně za historií. Po prohlídce venkovských stavení si děti vyzkoušely ruční výrobu mýdel, seznámily se se zpracováním vlny a lnu.


Přednáška o Kanadě a indiánech

Základní škola děkuje Cestovní agentuře Jana Hudková za sponzorský dar žákům školy v podobě zajištění a financování zajímavé přednášky o Kanadě a jejích obyvatelích s panem V. Prachařem, která proběhla 30. dubna 2013.


Den Země

V pondělí 22. dubna 2013 jsme věnovali část vyučování svátku naší planety. Uklidili jsme střed obce, poznávali jsme chráněné živočichy a rostliny, zabývali jsme se tříděním odpadu a výtvarně jsme zpracovali recyklovatelný odpad.


Velikonoční výstava

V úterý 26. 3. 2013 připravili žáci všech tříd i děti ze školní družiny pro rodiče i širší veřejnost výstavu vlastních výrobků, velikonočních dekorací a pečiva.


Ukázka práce s interaktivní tabulí

V rámci operačního programu EU – Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla naše škola vybavena novou výpočetní a interaktivní technikou. V úterý 26. 3. se mohli zájemci z řad veřejnosti přesvědčit, jak s ní umí žáci pracovat.


Lyžařský výcvik

Žáci 7. ročníku absolvovali lyžařský výcvik. Zázemí jim poskytla chata Juráška v Olešnici v Orlických horách. Děkujeme za poskytnutí nadstandardní služby všem, kteří se o děti po celý týden vzorně starali.


Nové metody práce ve vyučování

V rámci projektu EU-„Peníze školám“ byla naše škola vybavena počítačovou a interaktivní technikou, která pomáhá učitelům připravovat zajímavé hodiny a žáci s ní rádi pracují.


Pohádkové kreslení

Ve školní družině děti kreslily pohádkové obrázky do soutěže Déčka.


Pracujeme s projekty

Ve 4. třídě řeší žáci úkoly projektu Zelený ostrov.


Práce dětí ve školní družině

V únoru proběhly v naší družině dvě zajímavé akce – děti vytvářely valentýnská srdíčka a skotačily v maskách na karnevalu, který pro ně připravily paní vychovatelky.

   

Redakce školního časopisu

Scházíme se každý pátek odpoledne a připravujeme další číslo školního časopisu Vrtule novinek. Zleva: Lukáš Hanuš, Pavel Sobotka, Adéla Rorbachová, Pavla Stříteská, Ondřej Dudášek.


Zápis do 1. třídy ve školním roce 2013/2014

Pohádkové postavy Mach a Šebestová přivítaly 25. 1. 2013 v budově školy budoucí spolužáky i jejich doprovázející rodiče.

Mikulášské a čertovské nadělování

Ve středu 5. prosince 2012 zavítal Mikuláš se svými pomocníky do mateřské školky a poté podělil i děti a pedagogický sbor ve škole.

Vystoupení v domově důchodců

Pěvecký sbor zavítal se svými písněmi do DD v Náchodě ve středu 21. listopadu 2012.

Podzimní nocování ve škole - kroužek vyšívání

Z pátka na sobotu (z 9. 11. na 10. 11.) se ve škole vyšívalo i přes noc. Tradiční podzimní akci kroužku ručních prací si opět vzala na starost paní Ježková.Více - FotoAlbum

Planeta Země 3000

V letošním roce jsme se zúčastnili projekce "Tajemný svět Ekvádoru a Galapág". Program byl vynikající a s největší pravděpodobností se do vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 zapojíme i v příštím roce.

Odpoledne s rodiči z VI. třídy

Společně si zahráli děti z 6. třídy s rodiči v rámci projektu "Umím, znám, proto se nebojm". Zajímavé informace poskytli pracovníci Policie ČR a útvaru okresní metodiky prevence a velmi se vydařilo i soutěžení rodičů s dětmi. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při naplnění programu grantu.

Podzimní výlet a spaní ve škole - školní družina

V závěru října 2012 si školní družina naplánovala výlet a přespání ve škole. Vše se moc povedlo a na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii - Podzim ve školní družině.

Ukázkové hodiny kroužků

Kroužek myslivosti měl 1. informativní schůzku v úterý 25. 9. 2012. Termín další schůzky je opět v úterý od 16 hodin ve škole.

S činností kroužků keramiky a břišních tanců se děti mohly seznámit na 1. ukázce ve středu 12. 9. 2012. Informace o dalších ukázkových lekcích a činnosti těchto kroužků naleznete v přiložených letácích Břišní tance. Keramika.

Poznávací zájezd Polsko 2012

ZŠ Nový Hrádek a CA Jana Hudková uspořádaly poznávací zájezd do Polska pořádaný hlavně pro žáky 8. a 9. třídy. Navštívili jsme solný důl Vělička a koncentrační tábor Osvětim. Více informací v přiloženém letáku. Polsko 2012

Představení SHŠ Pernštejni

Představení "Gotika - život rytířů za vlády Lucemburků" shlédli žáci školy v úterý 25. 9. 2012. Vzhledem k probíhajícím opravám v sokolovně proběhlo představení v místním kině.

Adaptační pobyt

V letošním roce jsme poprvé využili prostory v Sedloňově pro již tradiční pobytové soutředění žáků nastupujících do 6. třídy z různých škol. Více - Adaptační kurz - 6. třída 2012.

Ukázka břišních tanců

Nová vedoucí kroužku ukázala co umí ve středu 12. září a naše nejmladší tanečnice jí určitě budou chtít následovat.

Nový Hrádek versus Dobřany - 11 : 3

Přátelské fotbalové utkání se uskutečnilo v úterý 12. června. Počasí fotbalu přálo a hrádovským se dařilo. Rozhodně mnohem více než než českému týmu v Polsku. Kapitán mužstva Radim Práza dovršil dvojnásobný hattrick, Adam Ševčík přidal další hattrick a střelecky se prosadili i Dominik Korman a Marek Gančarčík. Brankář Marek Šinkora předvedl řadu krásných zákroků a ani ostatní v obraně a záloze nezklamali, když zejména v první polovině tvořili jen těžko prostupnou zeď pro soupeře z nedalekých Dobřan. "Nehrající kapitáni" obou týmů se shodli, že nejpozději za rok, by se podobný zápas mohl zopakovat.

Složky IZS ve škole

Den se složkami IZS (integrovaný záchranný systém) se uskutečnil 1. června 2012 a to za účasti Policie ČR, ZZS Náchod (zdravotnická záchranná služba) a HZS Velké Poříčí (hasičský záchranný sbor). Počasí nám nepřálo a místo původně plánovaného rozmístění většiny stanovišť na hřišti a vycházky okolím Nového Hrádku jsme museli vše absolvovat ve škole. Děti si s policisty dopravní policie zopakovaly dopravní značky, prohlédly vybavení speciálního auta policie, novou techniku k měření rychlosti vozidel a propustnosti skel automobilů. Zájem byl samozřejmě o zbraně policistů i různé další donucovací prostředky a zajímavé informace se děti dozvěděly i z činnosti kriminální policie (ohledání místa činu, analýza stop, snímání otisků prstů aj.). Zdravotníci dětem přiblížily nelehkou práci lékařů a záchranářů při záchraně života a zdraví u dopravních nehod i v nenadálých životních situacích. Hasiči dětem nejen ukázali moderní techniku určenou k zásahům u požárů, ale také je seznámili s rozsáhlou oblastí úkolů při zajištění nouzového přežití obyvatel v případě mimořádných událostí.

Vycházka za včelami

Jedna z akcí spadajících do aktivit v rámci výuky finanční gramotnosti a naplňování projektu VUREES (Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech) se uskutečnila ve středu 23. května. Děti ze 3. a 4. třídy se vydaly za včeličkami k panu Jaroslavu Reslovi. Pan Resl jim poskytl mnoho zajímavých informací, ukázal všechno, co ke včelaření patří. Moc mu za to děkujeme. Děti viděly a dokonce si osahaly trubce, prohlédly si úly a viděly i samotnou včelí královnu. No a pro zpestření i krásné králíčky. Všem se u včeliček moc líbilo a určitě tu nejsou naposled

Oslavy 650 let první písemné zprávy o Novém Hrádku

19. května 2012 se uskutečnily hlavní oslavy k první historické zprávě o Novém Hrádku. Jejich součástí bylo samozřejmě i vystoupení dětí ze školy a školky.

Exkurze Velos N. Hrádek

Žáci 3. a 4. třídy se byli nejen podívat, co a jak se vyrábí v blízké provozovně družstva Velos, ale také si vše sami vyzkoušeli.

Exkurze v MBÚ AV ČR

Práci vědeckého pracoviště jsme poznávali při exkurzi v Mikrobiologickém ústavu AV ČR (detašované pracoviště imunologie a gnotobiologie v Novém Hrádku).

Gratulace zdravotníkům

V okresním kole soutěže hlídek mladých zdravotníků 2012 získalo naše družstvo (N. Bachurová, M. Jirmanová, Š. Kožešníková, P. Matějčková, J. Drška) zlato! Velké gratulace patří vítězům a poděkování paní učitelce Krbalové a Havrdové, které je vše dobře naučily. Fotografie najdete v Soutěž HMZ - okresní kolo

Naši borci z družiny přivezli stříbro!

V pátek 29. března vybojovalo naše družstvo z družiny stříbrné umístění na turnaji v Novém Městě nad Metují. Gratulujeme!

Projektový den

Úterý 27. března bylo ve znamení vitamínů - projekt "Ovoce do škol" a jeho završení prezentacemi v projektovém dni na 1. stupni

Mateřinka ve škole

Těsně před koncem zimy se přišly podívat děti z mateřské školky na své starší kamarády, kteří jim předvedli svoje pokroky ve čtení i počítání.

12. ples OSRPDŠ při ZŠ a MŠ Nový Hrádek a ZŠ a MŠ v Novém Hrádku

Zápis do první třídy 2012/2013

Nejmladší kamarády jsme přivítali i s jejich rodiči ve škole v pátek 20. ledna 2012 odpoledne. Tentokrát jim byli za průvodce samí Šmoulové.

Bruslení v Novém Městě nad Metují

Třetí lednový týden se většina dětí postavila na brusle. Někteří sice poprvé, ale užili si to stejně dobře jako ti, kdo už bruslit uměli.

Lyžařský výcvik letošní VII. třídy

Na výstavu betlémů navázala vánoční výstava ve škole

Oslavy jubilea 650 let první dochované písemné zmínky o Novém Hrádku započaly slavnostním rozsvícením vánočního stromu na náměstí a výstavou betlémů ve škole

Betlémy bylo možné ve škole shlédnout ve dnech 9. - 11. prosince 2011. Výstava betlémů se uskutečnila v tělocvičně školy a o 2 týdny později navázala škola uspořádáním "Vánoční výstavy". Byla hojně navštívena a každý si odnesl nejen různé vánoční dekorace, ale i krásný zážitek.

Volby do školské rady

Zvolení zástupci rodičů:
paní Ducháčková Jana
paní Langrová Olga
pan Novotný Jiří
Vlastní volby proběhly v den vánoční výstavy (úterý 20. prosince 2011 v době od 14:00 do 17:00).

Mikulášské nadělování

Tradiční nadílka a čertovské taškařice proběhly i v letošním roce. Jak výsledky ankety rodičů potvrdily, je naprostou většinou tato tradice vnímána pozitivně a nadílka pro mateřskou školku i doprovodné veselí ve škole byly proto od deváťáků opět připraveny. A to naprosto dokonale. Ve školce si děti užily nejen nadílku, ale také spoustu zábavy při přeskoku metly a plnění dalších "čertovských" úkolů. No a ve škole se vchod do cvičebny změnil ve vchod do "pekla". I tady bylo hodně legrace a "pekelné" teplo hříšníkům. Metlu si přeskočily i paní učitelky a taky pan ředitel slíbil, že se polepší ve vyhlašování ředitelského volna a nějaký další termín naplánuje.

ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A POHÁDKOVÝ ZÁMEK MORITZBURG - NAVŠTÍVILI JSME V PÁTEK 2. PROSINCE 2011

Ve spolupráci s cestovní agenturou Jana Hudková jsme uskutečnili výlet za vánočními zážitky na krásný zámek, kde se natáčela pohádka "Tři oříšky pro Popelku" a poté do krásně vyzdobeného vánočního centra Drážďan nejen na adventní trhy. Více informací o proběhlé akci se můžete dozvědět z letáčku Adventní Drážďany pro ZŠ NH a ve fotogalerii.

Příběhy bezpráví

Naše škola se letos zapojila do projektu "Příběhy bezpráví". Žáci 9. ročníku zhlédli dokumentární film z období komunistického Československa a následně besedovali s kronikářkou Nového Hrádku, p. A. Markovou. Beseda se uskutečnila 25. listopadu 2011 a byla velmi zdařilá.

Zážitkové odpoledne v VI. třídě

22. listopadu 2011 se v rámci projektu "Šesté třídy se nebojíme" uskutečnilo zážitkové odpoledne pro žáky 6. třídy a jejich rodiče. Zajímavé informace poskytli pracovníci Policie ČR a útvaru okresní metodiky prevence a velmi se vydařilo i soutěžení rodičů s dětmi. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při naplnění programu grantu.

Rodilá mluvčí v hodinách angličtiny

Spolupráce s Déčkem Náchod pokračuje také realizací výuky s rodilou mluvčí v hodinách, kterou poskytuje škole právě Déčko Náchod v rámci tzv. "Evropské dobrovolnické služby". Děti tak mají každé pondělí rozšířenu možnost konverzace v hodinách a také zájmových kroužcích angličtiny.

Plenární schůze OSRPDŠ a třídní schůzky.

Plenární schůze OSRPDŠ se konala ve čtvrtek 6. října 2011. Zápis z jednání bude uveřejněn po zpracování vedením OSRPDŠ. Zatím navazuje předání anketních lístků rodičům. (Rodiče byli informování ředitelem školy o výhradách 3 maminek k mikulášskému veselí ve školce a ve škole a je jim prostřednictvím dětí předán anketní lístek k vyjádření.)

Ukázkové lekce kroužků

Tak jako v minulých letech proběhly ukázkové lekce některých kroužků na začátku října. V úterý 3. 10. 2011 byla realizována ukázka STREETDANCE a ve čtvrtek 6. 10. 2011 KERAMIKA NA ZKOUŠKU.

Realizace projektu "Šesté třídy se nebojíme"

Ve dnech 7. až 9. září 2011 absolvovala VI. třída v rámci projektu "Šesté třídy se nebojíme" adaptační pobytové soustředění v Orlických horách. I když nám počasí příliš nepřálo, podařilo se nám téměř celý obsah programu naplnit. A co jsme nestihli na horách, naplánovali jsme si pro společné odpoledne s rodiči u nás v podhůří.

Přivítali jsme nové žáčky v 1. třídě

Část fotografií najdete na této adese fotografa pana Berana FOTOHRADEK

Úspěch našich zdravotníků

Naše dvě hlídky se výborně umístily v okresním kole soutěže mladých zdravotníků. Hlídka nejmladších dokonce postupuje do krajského kola. Všem zdravotníkům gratulujeme!

Co vím o lese

3. ročníku soutěže lesů ČR "Co vím o lese" se 10. května 2011 zúčastnilo družstvo 5. třídy. Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout ve fotogalerii - Co vím o lese

Svátek matek

Ve čtvrtek 5. května jsme připravili hezké odpoledne pro maminky, jsme moc rádi, že jich tolik přišlo - více ve fotogalerii: Den matek 2011

Třídíme s Nikitou

Účelem soutěže je rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnost a představivost žáků základních škol Královéhradeckého kraje a zvýšit jejich zájem o problematiku třídění odpadů. Více o našem zapojení - ZŠ Nový Hrádek - PROJEKTY VE SPOLUPRÁCI S KRAJEM

Odpoledne s Policií ČR ve družině

V rámci celoročního projektu školní družiny "Řemesla a povolání" se děti seznámily s prací policistů. Opoledne plné krásných žážitků pomohli dětem prožít pracovníci PČR Náchod a jejich pes Manty - chvíle s ním byly pro děti asi největším zážitkem. Ale ani ostatní "maličkosti" nezůstaly stranou zájmu. Vždyť kde jinde se kluci dostanou k tomu, aby si osahaly opravdovou pistoli? A takové dýchání do alkoholtestru, o které řidiči právě nestojí, se tady setkalo také s velikým zájmem. Za krásné ukázky děkujeme a teď se budeme těšit na hasiče.

Projekt ministerstva školství "Ovoce do škol" běží již druhým rokem - a jak to vlastně vše probíhá u nás - můžete se podívat ...

V naší škole se výchovou ke zdravemu životnímu stylu snažíme zabývat soustavně. Projekt "Ovoce do škol" tak naše úsilí jen podpořil. Jak například probíhala prezentace výstupů ze školního projektu, kterým jsme ověřovali "Ovoce do škol" v praxi, se můžete podívat ve fotogalerii - Den v zeleném = den plný vitamínů a v části věnované projektům ZŠ Nový Hrádek - PODPORA EU

Den otevřených dveří

Nadešel den, kdy všechny děti (ale samozřejmě hlavně ty z první třídy) mohly ukázat rodičům, jak jim to ve škole "šlape". Letos k nám zavítalo více rodičů než loni a to jsme moc rádi, hlavně za děti. Protože víme, že nejvíc je povzbudí, když se mohou tátovi a mámě ukázat v tom nejlepším slova smyslu. Takže s ostatními rodiči se těšíme na viděnou příště!

Soutěž s Hospodářskou komorou

Školní kolo soutěže o nejlepší vlastní výrobek vyhlášené Hospodářskou komorou proběhlo v březnu.

Děti z mateřinky u nás

Děti z mateřské školky v Novém Hrádku se přišly podívat do školy, aby zjistily, jak se daří ve škole kamarádům, kteří už s nimi od září ve školce nejsou.

Expedice Mars 2010

Víte, kdo první z Nového Hrádku podnikl cestu raketoplánem Amicitia? (Tedy zatím jen v jeho dokonalém simulátoru v kosmickém centru v Belgii). A víte kdo z Čechů obletěl matičku Zemi na oběžné dráze? A jak v té výšce třeba pil vodu ve stavu beztíže? Nebo jak se v kosmické lodi ohřívá jídlo a jí zmrzlina? A že sledování tisíců přístrojů je možné, když si jejich umístění rozdělí posádka jako na šachovnici? A jak je to s cestou k naší nejbližší planetě? No, zatím to vypadá na cestovní lístek jen jedním směrem. Nevěříte? Tak to jste měli být na vyprávění účastníků Expedice Mars 2010 v pondělí u nás ve škole - obrazem zde: Expedice Mars 2010. Ale jestli Vás informace o expedici a účasti kosmonautky z Nového Hrádku zajímají podívejte se do archivu ČT - např. pořad Objektiv na této adrese Objektiv Mise na Mars — Evropské kosmické centrum — Výcvik mladých astronautů

Školský ples

Už je to tak, dvě jedničky - 11. školský ples a další jedničku můžeme přidat k jeho hodnocení. Povedl se a zcela jistě k tomu přispěla všechna předtančení žáků školy - současných i minulých Další fotografie najdete v Ples 2011

Karneval

Dospěláci chystají ples - uděláme si karneval! To si řekli ve družině.

Pokus o rekord - zúčastnili jsme se také!

A nejkrásnější perníkové srdce ze všech, z celé školy měla Barborka Machová - gratulujeme!

Sbírka pro Afriku

Vybavení z téměř půl stovky lékárniček putovalo společně s ostatním lékařským materiálem dál k potřebným lidem na jihu, konkrétně je směřováno do vesnice Itibo v Keni. Za organizátory děkujeme všem, kdo se rozhodli pomoci. Sbírka u nás byla ukončena, děkujeme.

Zápis do 1. třídy - pátek 21. ledna 2011

Náš indiánský kmen přivítal nové kamarády více - zde

ZŠ v Náchodském deníku

Článek z naší návštěvy v Domově důchodců v Náchodě. Více ve fotogalerii - Koledy v DD Náchod

Mikulášské nadělování 2010

Tradiční nadílku od dárků pro naše nejmenší kamarády v mateřské školce až po uhlí pro hříšníky ve škole připravila IX. třída. Za všechny obdarované i polepšené jim děkujeme. Více najdete v naší fotogalerii: Mikuláš ve školce i ve škole

Završení spolupráce s rodiči v rámci preventivního programu a realizace projektu spolufinancovaného Královéhradeckým krajem

V závěru listopadu jsme završili naplnění projektu "Dokážu, umím, znám, proto se nebojím." Na tento projekt přispěl Královéhradecký kraj a nám velmi pomohl při výchově dětí i rozšíření spolupráce školy s rodiči, kteří se s dětmi zase na chvíli vrátili do školních lavic a zasoutěžili si. Více v Dokážu, umím, znám, proto se nebojím

Podzimní nocování ve škole

Na konci října si přinesly spacáky děti ze 7. třídy a začaly podzimní prázdniny netradičně - společnou nocí ve škole. V samém začátku listopadu si zase školu rezervoval na noc kroužek ručních prací. Kromě vyšívání si všichni zahráli i divadelní scénky. A když si snědli, co si navařili, dostavilo se i půlnoční překvapení. Více zde: Nocování ve škole

Přírodovědný Klokan

Proběhlo místní kolo soutěže, zapojilo se celkem 38 žáků 2. stupně. Výsledky najdete v části webu - ZŠ Nový Hrádek - PRÁCE ŽÁKŮ 2. ST.

Návštěva regionálního (soukromého) přírodovědného muzea

3. třída se prošla za zajímavostmi přírody, které jim laskavě ukázal pan Jaroslav Resl - vice: Exkurze 3. třídy

Vystoupení v Hradci Králové

Pěvecký sbor ZŠ Nový Hrádek vystoupil od čtvrtku 14. října do pátku 15. října společně se sborem Jitro v našem krajském městě - Hrádováček zpíval v Hradci Králové

Anglie 2010

Studijní a poznávací zájezd do Anglie (Londýn, Windsor, Oxford a Greenwich) se uskutečnil ve dnech 6. až 10. října 2010. Žáci naší školy společně se studenty Gymnázia v Dobrušce poznali díky velmi dobře připravenému zájezdu Cestovní agentury Jany Hudkové kouzlelná místa Anglie. S dojmy dětí Vás ještě seznámíme, prozatím alespoň fotografie - Anglie 2010

Pohár starostů 2010

Letos se našim cyklistům velmi dařilo na tradiční cyklistiké soutěži v Náchodě. Gratulujeme!

Planeta Země 3000

Program "Česká republika - země známá a neznámá" uváděný v rámci největšího vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 jsme navšívili 11. 10. 2010. v Kině 70 Nové Město nad Metují. Programu zůstaneme věrni i příští školní rok - čeká nás "Čína - říše mocného draka".

Streetdance

Další z aktivit připravených ve spolupráci s Déčkem Náchod se rozbíhá.

Bavorské hrady a zámky

Ve dnech 17. až 19. září 2010 se mohli žáci naší školy na poznávacím zájezdu blíže seznámit se známými místy u našich sousedů - alpské středisko Garmisch-Parkenkirchen, klášter Ettal, zámky Linderhof, Neuschwanstein a jezerní zámek Herrenchiemsee.

Kroužky se postupně rozbíhají - kdo nezaváhal, mohl si vlastnoručně vyzkoušetPlakát zvětšíte kliknutím.

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku 2010/2011

Pobytové soustředění absolvovali všichní "domácí" žáci i nově příchozí kamarádi a kamarádky do VI. třídy v termínu od 15. do 17. září 2010 i s novou třídní paní učitelkou. Více ve fotogalerii - Kamenec 2010

1. září 2010 v 1. třídě

Akademie 2010

Opět se povedla a všechna vystoupení přinesla nezapomenutelný zážitek. Více ve si můžete prohlédnout fotogalerii - Akademie 2010

Vystoupení pěveckých sborů

I letos si na konci školního roku společně zazpívaly děti pěveckých sborů Jitro z Hradce Králové a Hrádováček z Nového Hrádku.

Výsledky soutěže ve sběru a třídění odpadů 2009/2010

Konečné výsledky soutěže - 31. května 2010. Ceny byly vítězným třídám i jednotlivcům předány v pátek 25. června 2010 zřizovatelem. Největší gratulace směřují "medajlovým umístěním", tj. do 1.; 6. a 4. třídy.

Rytíř pasoval naše nejmenší čtenáře

V Okresní knihovně v Náchodě připravili pro naše nejmenší opravdu nezapomenutelný zážitek.

Exkurze Praha 2010

Cyklokurz 2010 - Červený Kostelec

Počasí nám letos vůbec nepřálo, déšť nás provázel po všechny dny.

Soutěžili jsme v Uhřínově

V první desítce se umístilo naše družstvo reprezentující školu v soutěži "Co vím o lese". Soutěž pořádaly Lesy České republiky k Týdnu lesů, tentokrát ve spolupráci s Centrem experimentální archeologie Villa Nova Uhřínov. Fotografie naleznete ve fotogalerii - viz: Co vím o lese - Lesy ČR + Uhřínov 2010

Beseda se spisovatelkou

Paní Petra Braunová přiblížila dětem jak vlastně vzniká knížka a podělila se o zážitky, které zrod jim důvěrně známých literárních postav provázely.

Pasování čtenářů v Novém Hrádku

Naši prvňáčci už znají celou abecedu a umí si sami přečíst své oblíbené knížky.

2x stříbro z okresní soutěže zdravotníků! Gratulujeme!

Nejlepší čarodějnice letošního 30. dubna

Již tradičně se do školy v poslední dubnový den slétli čarodějnice i čarodějové z širého okolí. Vybírali jsme ty "nejčarodějničtější". Na všechny se můžete podívat ve fotogalerii: Čarodějnice 2010

Projekt voda - "modrý den"

Ve čtvrtek 22. dubna jsme přišli všichni oblečení do barvy naší planety. Celý den jsme se pak zabývali nejen modří oceánů, jezer a řek, ale také zjišťovali, co vše té modré čistotě ubírá na kráse a jak můžeme pomoci, aby tomu tak nebylo.

Historické dokumenty

O tom, že ve škole to nebylo nikdy jednoduché, svědčí dokumenty z počátků minulého století, které škole věnoval jeden místní občan. V části Historie školy těchto www stránek si například můžete prohlédnout dokumenty o odebrání školních zvonků pro válečné potřeby Rakouska-Uherska v 1. světové válce, nebo se můžete dočíst, že i před sto lety muselo být řešeno záškoláctví. A že nebylo vždy tolik jídla jako dnes, dokumentují potravinové lístky z roku 1919. Také přikládáme pro zajímavost jedno více než sto let staré vysvědčení - vše naleznete úplně dole v Historie školy

Vitamíny pro naše školáky

Zapojili jsme se do projektu EU a ministerstva školství "Ovoce do škol". Do školy již opakovaně dorazily zásilky s ovocem distribuovaným žákům 1. až 5. tříd.

Velikonoce ve škole

S jarem se rozsvítilo sluníčko před naší hudebkou

Rozsvítit ho pomohli i rodiče. Děkujeme. A dětem za krásné nové noty :-)

Ohlédnutí za končící zimou a lyžařským výcvikem

10. ples OSRPDŠ ZŠ a MŠ

Velmi krásným plesem jsme uzavřeli plesovou sezónu 2009/2010 a zároveň dovršili první desetiletí pořádání těchto plesů rodičů a přátel obou škol v Novém Hrádku.

Zápis budoucích prvňáčků

V lednu 2010 jsme ve škole poprvé poznali naše nové kamarády. Museli splnit řadu úkolů, abychom jim poté mohli slíbit, že 1. září se stanou opravdovými školáky. A i když tentokráte rodiče pomáhat nemohli, zvládli všechno výtečně. Pravda je, že někdy si museli přivolat na pomoc nějakou postavu z jim dobře známých pohádek, ale v tento jejich první školní den byla taková pomoc "nadpřirozených" bytostí vlastně přirozená.

Jaroměřský slavík

Velmi se nám dařilo a postupujeme do celostátního kola. Gratulujeme Adélce, Petře a Davidovi!

Účastníci literární soutěže na besedě se spisovatelem Milošem Kratochvílem

V literární soutěži "Jakou barvu má svět" získala 1. místo (+ ocenění knihami "Puntíkáři" a "Duchaři" a také postup do krajského kola) Kateřina Langrová. Na 3. místě se umístila další žákyně naší školy Adéla Hlaváčková. Vítězné práce můžete shlédnout zde: K. Langrová ; A. Hlaváčková (1. strana) a (2. strana)

Beseda s ilustrátorkou a spisovatelkou Andreou Popprovou

Díky laskavému pozvání z Okresní knihovny v Náchodě poznaly naše děti autorku obrázků, které důvěrně znají z dětských časopisů i knížek.

Mikulášská nadílka 2009

I letos naši nejstarší žáci připravili tradiční nadílku pro děti v mateřské školce a zbylo i na ostatní kamarády ve škole.

Advent mezi seniory

Něco drobných dárků a hlavně dobrou náladu jsme ještě před Mikulášem rozdávali v Domově důchodců Náchod my.

Jaký byl adventní čas o několik desetiletí nebo spíše století zpátky?

Na to jsme se zajeli podívat do zámku v Náchodě, kde probíhal první "zámecký advent".

Exkurze

Jak to chodí ve strojírensství, konkrétně v závodě Ammann Nové Město nad Metují jsme si prohlédli na začátku listopadu.

Motivace do soutěže - přednáška EKO-KOM

Od začátku října běží další ročník soutěže ve sběru surovin a třídění odpadů, která může každé třídě přisypat slušnou částku na společnou akci a nejlepším ze třídy přinést mnohé dárky. V letošním ročníku přibyla nová kategorie - bude odměněn i nejúspěšnější "ekologický likvidátor" drobných elektrospotřebičů. K připomenutí jak a co vše sbírat, proběhla v úterý 21. 10. 2009 přednáška specialistů na třídění odpadů.