Česky
Deutsh
English

Stravování

Stravování žáků ZŠ Nový Hrádek je zajištěno v jídelně, která je součástí příspěkové organizace Mateřská škola, Nový Hrádek zřízené rovněž Obcí Nový Hrádek. Bližší informace je možno zíkat přímo na adrese mateřské školy:

Mateřská škola, Nový Hrádek
Hradní 102
549 22 Nový Hrádek

tel.: +420 491 478 142

e-mail: materskaskola@novy-hradek.cz

Jídelníček a další informace ke stravování zveřejňuje jídelna na této adrese:
http://sj.novy-hradek.cz/skolstvi.php