Školská rada

  Zápis z 16. 10. 2018

Volby do školské rady 2017


Školský zákon č. 561 z roku 2004 v pozdějším znění ukládá základním, středním i vyšším odborným školám zřízení školské rady.

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

První volby do školské rady byly uskutečněny v prosinci roku 2005. Na volební období 2015 – 2017 proběhly volby dne 18. 11. 2014.

Do školské rady byli zvoleni - za pedagogické pracovníky:

Mgr. Lenka Dudášková
Mgr. Martina Marková
Mgr. Jana Soukupová

- za zákonné zástupce:

Mudr. Lucia Hrnčířová
Bc. Pavel Bachura
Jiří Novotný

- jmenovaní zřizovatelem:

Mgr. Alena Lokvencová
Ing. Radek Světlík
David Bek


Zápisy z jednání školské rady:

   Zápis z 16.1.2018

   Zápis z 26.9.2017

   Zápis z 22.11.2016

   Zápis z 6.10.2016

    Zápis z 8. října 2015
Zápis z 19. února 2015
Jednací řád školské rady
Zápis z 23. října 2014
Zápis z 19. listopadu 2013
Zápis z 4. října 2012
Zápis z 11. června 2012
Zápis z 19. října 2011
Zápis z 3. listopadu 2010
Zápis z 12. října 2009
Zápis z 24. června 2009
Výsledky voleb rodičů do školské rady 16. 12. 2008
Zápis z 21. října 2008
Zápis z 24. června 2008
Zápis z 2. října 2007
Zápis z 12. června 2007
Zápis z 5. října 2006
Zápis z 10. dubna 2006