video porno porno porno xvideos

Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA


Školský zákon č. 561 z roku 2004 v pozdějším znění ukládá základním, středním i vyšším odborným školám zřízení školské rady.

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2021 - 2024

Předseda školské rady:

Mgr. Martina Marková

Členové za pedagogické pracovníky:

    Lenka Kubcová
    Mgr. Martina Marková
    Mgr. Marian Páchnik

Členové za zákonné zástupce:

   Veronika Bohadlová, DiS.
   Lucie Krásná
   Ing. Leoš Tymel

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Bc. Zdeněk Drašnar
   Mgr. Alena Lokvencová
   Ing. Radek Světlík


Zápisy z jednání školské rady:

zápis z 19.10.2021

Zápis z 8. 10. 2020

Zápis z 18. 6. 2020

Zápis z 15. 10. 2019

Zápis z 16. 10. 2018

Zápis z 16.1.2018

Zápis z 26.9.2017


Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2022 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena