Česky
Deutsh
English

Školská rada

Školská rada Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod byla zřízena na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Jmenování členů školské rady (zástupci zřizovatele) i volby členů školské rady (pedagogů a rodičů) byly uskutečněny v prosinci roku 2005 a to v souladu s volebním řádem vydaným zřizovatelem dne 1. prosince 2005. Volby pro nové volební období proběhly poprvé 16. prosince 2008. Další volby byly realizovány 20. prosince 2011.

Na základě výsledků posledních voleb se členy školské rady za rodiče stali:
paní Jana Ducháčková
paní Olga Langrová
pan Jiří Novotný
Členové školské rady z řad pedagogických pracovníků:
paní Lenka Dudášková
paní Lenka Kubcová
paní Lenka Martínková
Členové jmenovaní zřizovatelem:
pan Pavel Bachura
pan Miloš Langr
pan Josef Soukup

Zápisy z jednání školské rady:

Zápis z 19. listopadu 2013
Zápis z 4. října 2012
Zápis z 11. června 2012
Zápis z 19. října 2011
Zápis z 3. listopadu 2010
Zápis z 12. října 2009
Zápis z 24. června 2009
Výsledky voleb rodičů do školské rady 16. 12. 2008
Zápis z 21. října 2008
Zápis z 24. června 2008
Zápis z 2. října 2007
Zápis z 12. června 2007
Zápis z 5. října 2006
Zápis z 10. dubna 2006