video porno porno porno xvideos

Rozvrhy hodin 2021/2022

Rozpis hodin ve dnech bez odpoledního vyučování:

 1. hodina  
 8:00 - 8:45
 2. hodina
 8:55 - 9:40
 3. hodina
 9:55 - 10:40
 4. hodina
 10:50 - 11:35
 5. hodina
 11:45 - 12:30
 6. hodina
 12:40 - 13:25 

Rozpis hodin ve dni s odpolední výukou :

 1. hodina  
 8:00 - 8:45
 2. hodina
 8:55 - 9:40
 3. hodina
 9:55 - 10:40
 4. hodina
 10:50 - 11:35
 5. hodina
 11:45 - 12:30
 
  
 7. hodina
 13:10 - 13:55
 8. hodina
 14:00 - 14:45 

Délka polední přestávky je v rozvrhu zkrácena na 40 minut z důvodu zajištění návaznosti konce odpolední výuky na odjezdy autobusů. Vzhledem k tomu, že výuka dopoledne končí ve většině případů dvouhodinovýmí bloky, kdy prakticky dochází k ukončení dopoledního vyučování o 10 minut dříve oproti rozpisu, je polední přestávka v těchto případech 50 minut.


Použité zkratky:

I. stupeň:
ČJ = český jazyk; AJ = anglický jazyk; NJ = německý jazyk; M = matematika; Prv = prvouka;
Př = přírodověda; HV = hudební výchova; VV = výtvarná výchova; TV = tělesná výchova; Inf = informatika;
PV = pracovní výchova; AJ (n) = nepovinná angličtina

II. stupeň:
AJ = anglický jazyk; NJ = německý jazyk; ČJ = český jazyk a literatura; M = matematika; F = fyzika; Ch = chemie; Př = přírodopis; D = dějepis; Z = zeměpis; HV = hudební výchova; VV = výtvarná výchova;
TV = tělesná výchova;  RV = rodinná výchova; PV = pracovní výchova; Inf = informatika;  EtV = etická výchova; PřP = přírodopisná praktika; DěP = dějepisná praktika;  FyzP = fyzikální praktika


Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2021 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena