Rozvrhy hodin 2019/20

Rozpis hodin ve dnech bez odpoledního vyučování:

 1. hodina  
 8:00 - 8:45
 2. hodina
 8:55 - 9:40
 3. hodina
 9:55 - 10:40
 4. hodina
 10:50 - 11:35
 5. hodina
 11:45 - 12:30
 6. hodina
 12:40 - 13:25 

Rozpis hodin ve dni s odpolední výukou :

 1. hodina  
 8:00 - 8:45
 2. hodina
 8:55 - 9:40
 3. hodina
 9:55 - 10:40
 4. hodina
 10:50 - 11:35
 5. hodina
 11:45 - 12:30
 
  
 7. hodina
 13:10 - 13:55
 8. hodina
 14:00 - 14:45 

Délka polední přestávky je v rozvrhu zkrácena na 40 minut z důvodu zajištění návaznosti konce odpolední výuky na odjezdy autobusů. Vzhledem k tomu, že výuka dopoledne končí ve většině případů dvouhodinovýmí bloky, kdy prakticky dochází k ukončení dopoledního vyučování o 10 minut dříve oproti rozpisu, je polední přestávka v těchto případech 50 minut.


Použité zkratky:

I. stupeň:
ČJ = český jazyk; AJ = anglický jazyk; NJ = německý jazyk; M = matematika; Prv = prvouka;
Př = přírodověda; HV = hudební výchova; VV = výtvarná výchova; TV = tělesná výchova; Inf = informatika;
PV = pracovní výchova; AJ (n) = nepovinná angličtina

II. stupeň:
AJ = anglický jazyk; NJ = německý jazyk; ČJ = český jazyk a literatura; M = matematika; F = fyzika; Ch = chemie; Př = přírodopis; D = dějepis; Z = zeměpis; HV = hudební výchova; VV = výtvarná výchova;
TV = tělesná výchova;  RV = rodinná výchova; PV = pracovní výchova; Inf = informatika;  EtV = etická výchova; PřP = přírodopisná praktika; DěP = dějepisná praktika;  FyzP = fyzikální praktika
 1. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 ČJ
 M  ČJ
 TV
 


 Úterý  ČJ  M ČJ
 Prv Středa
 ČJ  M  ČJ
 TV Čtvrtek  
 ČJ  Prv AJn
 PV HV Pátek
 ČJ
 M VV
 ČJ
 2. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 ČJ
 TV  M
 HV
 


 Úterý  ČJ  M ČJ
VV
VV Středa
 ČJ  M ČJ
PV
 Prv Čtvrtek  
 ČJ  M  ČJ
AJn TV Pátek
 ČJ
 M  ČJ
 Prv
 3. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 ČJ
 M Prv
 ČJ
AJ


 Úterý  ČJ  TV AJ
M
 Středa
 ČJ  M Prv
ČJ
 HV Čtvrtek  
 ČJ  M  AJ
 VV  VV Pátek
 ČJ
 M  ČJ
 PV TV
 4. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 ČJ
 AJ  TV
 M
 ČJ


 Úterý  ČJ M
 AJ

VL

 VV
PV
VV
PV
 Středa
 ČJ  M  TV
 ČJ HV Čtvrtek  
ČJ M  AJ
 ČJ  VL Pátek
 ČJ
 M
HV
 
 5. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 ČJ
 M
 AJ
 TV


 Úterý  VL ČJ M
 Inf VL

 PV
VV
PV
 VV
 Středa
 ČJ  M  AJ
 ČJ   Čtvrtek  
 ČJ  M  AJ
HV Pátek
 ČJ
 M  AJ
 TV ČJPoznámka 4. a 5. třída:
úterý - 6. a 7. (časově 7. a 8.) hodina: VV 4. třída - jen liché kalendářní týdny, PV v sudé kal. týdny
úterý - 6. a 7. (časově 7. a 8.) hodina: VV 5. třída - jen liché kalendářní týdny, PV jen sudé kalendářní týdny 6. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
ČJ
 AJ/AJ  M
 RV
 HV  


 Úterý  M  Z ČJ
 ČJ
 
Inf
PV
Inf
PV
 Středa
 D  M  AJ/AJ
 F  Etv

TVch
6.-7.
Tvch
6.-7.
 Čtvrtek  
 ČJ  M Z
VV d6
VVch6.-7.

VV d6
VVch6.-7.

 
TV d6
TV d6
 Pátek
 M
 AJ/AJ  ČJ
 D
OV


Poznámka 6. třída:

úterý - chlapci v sudý týden informatika, v lichý PV, dívky naopak

čtvrtek -VV chlapci a TV chlapci - spojeni žáci 6. a 7. třídy

na výuku AJ je třída rozdělena do 2 skupin

 7. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 F
 M ČJ
D
 Přp
PV
 Přp
PV


 Úterý  ČJ  AJ  M
HV  RV
 Z

 Středa
M
 AJ  Př
 D F

TVch6.-7.
TVch6.-7.
 Čtvrtek  
M
ČJ
 ČJ
TV d
VVch6.-7.
 TV d
VVch6.-7.
 
VVd
VVd
 Pátek
ČJ
 M AJ
 Z  Ov
 Př


Poznámka 7.. třída:

pondělí -dívky v lichém týdnu PV, v sudém PřP , chlapci naopak

na výuku AJ je třída rozdělena do 2 skupin 8. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 NJ
M
 AJ

 TV d
PV ch
VV ch
 TV d
PV ch
VV ch


 Úterý  M ČJ  ČJ
 PV d
VV d
Tv ch 
 PV d
VV d
  Tv ch
 
DějP
F
 Středa
ČJ
CH
 M
 Z
NJ
 D


 Čtvrtek  
ČJ  AJ M
 HV  Př
 ČJ


 Pátek
 AJ
 M
CH
 F  NJ
 OV


Poznámka 8. třída:
 
pondělí- PV ch - v liché kalendářní týdny, VVch - v sudé kalendářní týdny

úterý -  VV d v sudé týdny, PV d v liché týdny


 9. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 ČJ
 D  M
 AJ/AJ
TV d
VV ch
PV ch
TV d
VV ch
PV ch


 Úterý  ČJ  OV  M
 TVch
Pv d
Vv d 
 TVch
PV d
Vv d

F
NJ
 Středa
 M ČJ
 CH
NJ
 AJ/AJ
 RV


 Čtvrtek  
 M  Př  ČJ
 ČJ  D
NJ


 Pátek
 CH
 Z  M
 HV AJ
FyzP
AJ
FyzP    Poznámka 9 třída:

výuka AJ probíhá ve dvou skupinách, v pátek má 1. skupina v sudé týdny FyzP, v liché AJ, druhá skupina naopak
pondělí- PV ch - v liché kalendářní týdny, VVch - v sudé kalendářní týdny

úterý -  VV d v sudé týdny, PV d v liché týdny