Rozvrhy hodin 2018/2019

Rozpis hodin ve dnech bez odpoledního vyučování:

 1. hodina  
 8:00 - 8:45
 2. hodina
 8:55 - 9:40
 3. hodina
 9:55 - 10:40
 4. hodina
 10:50 - 11:35
 5. hodina
 11:45 - 12:30
 6. hodina
 12:40 - 13:25 

Rozpis hodin ve dni s odpolední výukou :

 1. hodina  
 8:00 - 8:45
 2. hodina
 8:55 - 9:40
 3. hodina
 9:55 - 10:40
 4. hodina
 10:50 - 11:35
 5. hodina
 11:45 - 12:30
 
  
 7. hodina
 13:10 - 13:55
 8. hodina
 14:00 - 14:45 

Délka polední přestávky je v rozvrhu zkrácena na 40 minut z důvodu zajištění návaznosti konce odpolední výuky na odjezdy autobusů. Vzhledem k tomu, že výuka dopoledne končí ve většině případů dvouhodinovýmí bloky, kdy prakticky dochází k ukončení dopoledního vyučování o 10 minut dříve oproti rozpisu, je polední přestávka v těchto případech 50 minut.


Použité zkratky:

I. stupeň:
ČJ = český jazyk a literatura; AJ = anglický jazyk; NJ = německý jazyk; M = matematika; Prv = prvouka;
Př = přírodověda; HV = hudební výchova; VV = výtvarná výchova; TV = tělesná výchova; In = informatika;
PV = pracovní výchova; AJ (n) = nepovinná angličtina

II. stupeň:
AJ = anglický jazyk; NJ = německý jazyk; ČJ = český jazyk; M = matematika; F = fyzika; Ch = chemie;
Př = přírodopis; D = dějepis; Z = zeměpis; HV = hudební výchova; VV = výtvarná výchova;
TV = tělesná výchova;  RV = rodinná výchova; PV = pracovní výchova; In = informatika;  EV = etická výchova; PřPV = přírodopisná praktikai; DePV = dějepisná praktika; KoAj = konverzace anglického jazyka, EkChp - Ekologicko-chemická praktika
 1. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 ČJ
 M  ČJ
 TV
 


 Úterý  ČJ  M  PRV
 VV Středa
 ČJ  M  ČJ
 HV Čtvrtek  
 ČJ  PRV TV
 ČJ Pátek
 ČJ
 M  ČJ
 PV
 2. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 ČJ
 M  ČJ
 Prv
 


 Úterý  ČJ  M  TV
HV
 Středa
 ČJ  M ČJ
PV
  Čtvrtek  
 ČJ  M  ČJ
 Prv TV Pátek
 ČJ
 M  ČJ
 VV VV
 3. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 ČJ
 M  AJ
 ČJ
 Prv


 Úterý  ČJ  TV M
AJ ČJ Středa
 ČJ  M Prv
HV
 PV Čtvrtek  
 ČJ  M  AJ
 VV  VV Pátek
 ČJ
 M  ČJ
 TV
 4. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 ČJ
 M  TV
 AJ
 Př


 Úterý  ČJ M
 AJ
ČJ VL

 VV
 VV
 Středa
 ČJ  M  TV
 ČJ HV Čtvrtek  
ČJ M  AJ
 PV  VL Pátek
 ČJ
 M AJ
 Př  ČJ
 5. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 ČJ
 M
 AJ
 TV


 Úterý  ČJ INF M
 AJ  ČJ

 PV
 VV
 Středa
 ČJ  M  AJ
 VL  HV Čtvrtek  
 ČJ  M  AJ
 Pátek
 ČJ
 M  TV
 ČJ VLPoznámka 4. a 5. třída:
úterý - 6. a 7. (časově 7. a 8.) hodina: VV 4. třída - jen liché kalendářní týdny
úterý - 6. a 7. (časově 7. a 8.) hodina: VV 5. třída - jen sudé kalendářní týdny, PV jen liché kalendářní týdny 6. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí

 Z  ČJ
 M
 D  


 Úterý  AJ/M  M/AJ PV
 RV ČJ
 OV


 Středa
 M  ČJ  ČJ
 D  VV/TV
 VV/TV


 Čtvrtek  
 M  Č F
Etv
 HV
 
AJ/Inf
Inf/AJ
 Pátek
 M/AJ
 AJ/M  Z
 Př VV/ TV
 VV/TV


Poznámka 6. třída:

středa VV chlapci, TV dívky, pátek naopak

v úterý a v pátek se třída dělí na hodiny M a AJ, ve čtvrtek na hodiny Inf a AJ

 7. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 M
 D Z
F
 AJ  PV


 Úterý  Př  M  ČJ
 ČJ  RV
  Přp
Přp
 Středa
M
 Z  ČJ
 F  TV/VV
 TV/VV


 Čtvrtek  
M
 AJ
D
 ČJ
 OV


 Pátek
ČJ
 M AJ
 Hv  VV/TV
 VV/TV


Poznámka 7.. třída: úterý PřP jen v sudé týdny

středa VV chlapci, TV dívkyi, pátek naopak

 8. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 ČJ
AJ
 M

 F  NJ


 Úterý  M ČJ  ČJ
 PV/VVd
Tvch 
 PV/VVd
  Tvch
 
 TVd
VV/PVch 
 TVd
Vv/PVch 
 Středa
 CH  M
 Z
AJ  ČJ
 NJ


 Čtvrtek  
ČJ  M  OV
 HV  AJ
 Př 


 Pátek
 M
 CH NJ
 D  DěP
 F


Poznámka 8. třída:
úterý - 4. a 5. hodina: PV - v liché kalendářní týdny, VV - v sudé kalendářní týdny


 9. třída 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 Pondělí
 Ch
 M  AJ
 NJ
OV
 F


 Úterý  ČJ  D  M
 TVch
Pv/Vvd 
 TVch
PV/Vvd

 PV/VVch
TVd 
 PV/VVch
TVd 
 Středa
 NJ  M  HV
 ČJ
 Z 


 Čtvrtek  
 ČJ  ČJ  M
 AJ  D
RV


 Pátek
 CH
 ČJ  M
 AJ  NJ/EkChp
 NJ/EkCHp    Poznámka 9 třída:
úterý - 6. a 7. (časově 7. a 8.) hodina: PV - v liché kalendářní týdny, VV - v sudé kalendářní týdny
pátek - NJ sudý týden, EkChp -lichý týden