Česky
Deutsh
English

Rozvrhy hodin 2013/2014

Aktualizováno pro výuku od února 2014.


Rozpis hodin ve dnech bez odpoledního vyučování
1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 9:55 - 10:40
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:45 - 12:30
6. hodina 12:40 - 13:25

Rozpis hodin ve dni s odpolední výukou (pro školní rok 2013/2014 pouze v úterý)
1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 9:55 - 10:40
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:45 - 12:30
   
7. hodina 13:10 - 13:55
8. hodina 14:00 - 14:45
Délka polední přestávky je v rozvrhu zkrácena na 40 minut z důvodu zajištění návaznosti konce odpolední výuky na odjezdy autobusů. Vzhledem k tomu, že výuka dopoledne končí ve většině případů dvouhodinovýmí bloky, kdy prakticky dochází k ukončení dopoledního vyučování o 10 minut dříve oproti rozpisu, je polední přestávka v těchto případech 50 minut.

Použité zkratky
I. stupeň
ČJ = český jazyk a literatura; AJ = anglický jazyk; NJ = německý jazyk; M = matematika; Prv = prvouka;
Př = přírodověda; HV = hudební výchova; VV = výtvarná výchova; TV = tělesná výchova; In = informatika;
PV = pracovní výchova; AJ (n) = nepovinná angličtina
II. stupeň
AJ = anglický jazyk; NJ = německý jazyk; ČJ = český jazyk; M = matematika; F = fyzika; Ch = chemie;
Př = přírodopis; D = dějepis; Z = zeměpis; HV = hudební výchova; VV = výtvarná výchova; TV = tělesná výchova; RV = rodinná výchova; PV = pracovní výchova; In = informatika;
EV = etická výchova; PSPC = psaní na počítači; VH = věda hrou; SKN = svět kolem nás
1. TŘÍDA 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ M TV Prv ČJ
Úterý ČJ M TV ČJ
Středa ČJ Prv HV ČJ
Čtvrtek AJ M VV ČJ
Pátek ČJ M PV ČJ

2. TŘÍDA 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ M Prv TV ČJ
Úterý ČJ M AJ ČJ HV
Středa ČJ M Prv VV VV
Čtvrtek ČJ M PV ČJ
Pátek ČJ M TV ČJ

3. TŘÍDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ M AJ HV Prv
Úterý ČJ M AJ PV ČJ
Středa ČJ M TV PRV ČJ
Čtvrtek ČJ M AJ VV VV
Pátek ČJ M ČJ TV

4. TŘÍDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ M AJ PV
Úterý ČJ M ČJ AJ VL VV VV
Středa ČJ M TV TV
Čtvrtek AJ ČJ M ČJ VL
Pátek AJ ČJ M ČJ HV

5. TŘÍDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ M AJ Vl PV
Úterý ČJ AJ M In --- VV VV
Středa ČJ AJ M Vl ČJ
Čtvrtek ČJ M TV TV
Pátek ČJ M AJ ČJ HV

Pozn. 4. a 5. třída
úterý - 6. a 7. (časově 7. a 8.) hodina: VV 4. třída - jen liché kalendářní týdny
úterý - 6. a 7. (časově 7. a 8.) hodina: VV 5. třída - jen sudé kalendářní týdny

6. TŘÍDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ AJ M Z D PV
Úterý M AJ RV IN ČJ
Středa M ČJ ČJ F HV EV
Čtvrtek M AJ D Z TV/VV TV/VV
Pátek M ČJ OV TV/VV TV/VV

Pozn. 6. třída
čtvrtek - 5. a 6. hodina: TV - dívky; VV - chlapci
pátek - 5. a 6. hodina: Tv - chlapci; VV - dívky

7. TŘÍDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 8.
Pondělí M ČJ AJ RV Z PV
Úterý M ČJ F D SKN
Středa M ČJ ČJ Z AJ HV
Čtvrtek M F OV TV/VV TV/VV
Pátek AJ ČJ M D TV/VV TV/VV

Pozn. 7. třída
čtvrtek - 5. a 6. hodina: TV - dívky; VV - chlapci
pátek - 5. a 6. hodina: Tv - chlapci; VV - dívky
8. TŘÍDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí AJ ČJ D M F Ch
Úterý NJ M Z TV/PV/VV TV/PV/VV --- TV/PV/VV TV/PV/VV
Středa ČJ M AJ OV F
Čtvrtek ČJ ČJ M NJ CH PSPC
Pátek ČJ M AJ NJ HV

Pozn. 8. třída
úterý - 4. a 5. hodina: TV - chlapci; PV - dívky v liché kalendářní týdny; VV - dívky v sudé kalendářní týdny
úterý - 6. a 7. (časově 7. a 8.) hodina: TV - dívky; PV - chlapci v liché kalendářní týdny; VV - chlapci v sudé kalendářní týdny

9. TŘÍDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Ch M ČJ ČJ HV NJ
Úterý AJ M NJ TV/PV/VV TV/PV/VV --- TV/PV/VV TV/PV/VV
Středa ČJ AJ M D RV VH/AK
Čtvrtek ČJ M Ch NJ OV
Pátek ČJ M Z F AJ D

Pozn. 9. třída
úterý - 4. a 5. hodina: TV - chlapci; PV - dívky v liché kalendářní týdny; VV - dívky v sudé kalendářní týdny
úterý - 6. a 7. (časově 7. a 8.) hodina: TV - dívky; PV - chlapci v liché kalendářní týdny; VV - chlapci v sudé kalendářní týdny