Česky
Deutsh
English

Školní rok 2013/2014

Organizace výuky ve školním roce 2013/2014

Organizace školního roku (určení začátku a konce školního roku a určení všech prázdnin) závazně stanoví dokument ministerstva školství Č.j. MSMT/16304/2012-20 "Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích".
(Ke stažení ze stránek MŠMT - http://www.msmt.cz/vzdelavani/organizace-skolniho-roku-2013-2014 ).