Česky
Deutsh
English

Projekty realizované ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Odpoledne s rodiči z VI. třídy

Společně si zahráli děti z 6. třídy s rodiči v rámci projektu "Umím, znám, proto se nebojm". Zajímavé informace poskytli pracovníci Policie ČR a útvaru okresní metodiky prevence a velmi se vydařilo i soutěžení rodičů s dětmi. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při naplnění programu grantu.

Zájmová činnost kroužků při ZŠ Nový Hrádek - organizováno ve spolupráci s Déčkem Náchod

Královéhradecký kraj pomáhá udržet činnost kroužků zájmové činnosti v naší základní škole - více informací najdete v ZŠ Nový Hrádek - KROUŽKY VE ŠKOLE a také v ZŠ Nový Hrádek - POSLEDNÍ UDÁLOSTI

Soutěž pro základní školy Královéhradeckého kraje o titul "Čistá škola" - IV. ročník soutěže "Třídíme s Nikitou"


Účelem soutěže je rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnost a představivost žáků základních škol Královéhradeckého kraje a zvýšit jejich zájem o problematiku třídění odpadů.

KROKODÝL PET

Kdysi dávno se stala veliká nehoda. Vybuchla jaderná elektrárna. Při výbuchu se v okolí nacházela krokodýlí samice, která čekala malého krokodýla. Už když se narodil, nebyl normální. Díky radioaktivitě měl šest nohou. Žil normálním životem, až ho jednoho dne našli vědci a tak moc je zaujal, že ho chtěli odvézt do laboratoře a tam ho zkoumat. Při převozu ale dodávka najela na kámen a krokodýl z ní vypadl. Všude kolem sebe hledal jídlo, až našel továrnu na zpracování tříděného odpadu. Procházel se po továrně a hladový stále hledal něco k snědku. Naneštěstí ale stoupl na čerstvě umytou podlahu a sklouzl se do roztaveného plastu. Jako zázrakem přežil, ale bohužel to nezůstalo bez následků. Najednou byl celý z plastu. Vědci po příjezdu zjistili, že krokodýla cestou někde ztratili a vrátili se pro něj, Když ho našli a viděli, že je z recyklovaného materiálu, stal se pro ně ještě mnohem zajímavějším. Přivezli ho do laboratoře a zkoumali ho, ale pak se vyskytl problém. Nechtěl nic jíst a postupně umíral. Až jednou, když si jeden z vědců přinesl plastovou lahev s pitím, se stalo něco neuvěřitelného. Když dopil, lahev zmačkal a dal ji do koše na plasty, se krokodýl zvedl a snědl ji. Vědci byli uchváceni a rozhodli se, že seznámí celý svět s krokodýlím příběhem. Mnoho lidí to zaujalo, a aby měl krokodýl pořád co jíst, všichni začali odpadky třídit. Krokodýl rostl a rostl a lidé z toho měli velikou radost. I nadále lidé odpadky třídili, aby byl krokodýl v pořádku. Aniž by si to někdo uvědomoval, celý svět se začal očišťovat. Lesy, řeky, ovzduší - všechno bylo čisté….a pokud krokodýl nezemřel, jí odpad ještě dnes:

Zážitkové odpoledne v VI. třídě

22. listopadu 2011 se v rámci projektu "Šesté třídy se nebojíme" uskutečnilo zážitkové odpoledne pro žáky 6. třídy a jejich rodiče. Zajímavé informace poskytli pracovníci Policie ČR a útvaru okresní metodiky prevence a velmi se vydařilo i soutěžení rodičů s dětmi. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při naplnění programu grantu.

Dokážu, umím, znám, proto se nebojím

Za laskavého přispění Královéhradeckého kraje se nám podařilo realizovat úspěšně program pro žáky přecházející z 1. na 2. stupň základní školy. Program vedl k zapojení nově příchozích žáků do třídního kolektivu, žáci se naučili spolupracovat, navzájem si pomáhat, předcházet konfliktům. Žáci absolvovali program zaměřený na šikanu, kyberšikanu a obranu proti ní, lektorství poskytla paní Jana Pecoldová z Policie ČR Náchod. Rodiče absolvovali se svými dětmi zážitkové odpoledne. Po přednášce okresní metodičky prevence paní Heleny Kudelové na téma Šikana a agresivita následoval společný program rodičů a dětí zaměřený na kooperaci a komunikaci. Všechny zážitky a aktivity jsou dále rozvíjeny v rámci třídnických hodin. Projekt hodnotíme jako velmi úspěšný s velmi pozitivním a dlouhodobým dopadem na kolektiv.