Prezentace projektu SIPVZ - nadstandard ICT.

Základní škola v Novém Hrádku předložila v rámci dotačního řízení návrh projektu "Žijeme v EU". Projekt byl schválen pod č. 1992P2006 a školou počínaje závěrem školního roku 2005 - 2006 a ve druhé polovině roku 2006 realizován. Výstupy projektu můžete shlédnout v níže uvedených prezentacích. Veškeré výstupy projektu jsou volně šiřitelné a dány školou k veřejnému využití bez omezení.

Evropská Unie

Belgie

Česká republika

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Itálie

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Maďarsko

Německo

Nizozemsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Řecko

Slovensko

Slovinsko

Španelsko

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Švédsko


Hodnotící zpráva ověřovací organizace


Projekt v regionální televizi