Česky
Deutsh
English

Prezentace projektu SIPVZ - nadstandard ICT.

Základní škola v Novém Hrádku předložila v rámci dotačního řízení návrh projektu "Zijeme v EU". Projekt byl schválen pod č. 1992P2006 a školou počínaje závěrem školního roku 2005 - 2006 a ve druhé polovině roku 2006 realizován. Výstupy projektu můžete shlédnout v níže uvedených prezentacích. Veškeré výstupy projektu jsou volně šiřitelné a dány školou k veřejnému využití bez omezení.


Evropská Unie
Belgie
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Itálie
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španelsko
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Švédsko

Hodnotící zpráva ověřovací organizace

Projekt v regionální televizi.