video porno porno porno xvideos

Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022


Vážení rodiče,

na tomto místě budeme zveřejňovat základní informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

Dne 11. března 2021 vydalo MŠMT informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

 • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 
- pro čtyřleté obory - 3. května 2021
- pro nižší stupně šestiletého a osmiletého gymnázia - 5. května 2021
 • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
- pro čtyřleté obory - 4. května 2021
pro nižší stupně šestiletého a osmiletého gymnázia - 6. května 2021
 • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory - 2. června 2021
 • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory - 3. června 2021


Dne 5. ledna 2021 vydalo MŠMT Opatření obecné povahy, kterým upravuje pravidla přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022. Vybíráme z něj nejdůležitější informace:

 • pro přijímací řízení do čtyřletých oborů s maturitní zkouškou může ředitel školy stanovit, že se jednotná přijímací zkouška nekoná
 • pokud se jednotná přijímací zkouška na dané škole nekoná, koná se vždy školní přijímací zkouška
 • pokud se na dané škole konají zároveň jednotná přijímací zkouška i školní přijímací zkouška, musí se obě zkoušky konat ve stejný den
 • ředitel školy může stanovit, že se přijímací zkouška podílí na celkovém hodnocení jiným poměrem (původně bylo stanoveno 60%)
Výše jmenované body musí být součástí kritérií přijímacího řízení, které zveřejní ředitel školy nejpozději 31. 1. 2021

 • Pokud bude počet přihlášek ke vzdělávání nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, může ředitel nejpozději do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky..
 • Pokud bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze na jedné škole, má právo ji zde konat v obou termínech (zůstanou mu tak dva pokusy napsat si jednotnou přijímací zkoušku)
Je to komplikované, takže pokud budete potřebovat něco dovysvětlit, ozvěte se.

Na 19. 11. 2020 plánujeme schůzku pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče on-line formou, v 16:30. Pozvánku ještě pošleme.

Informace projednané na schůzce 19. 11. 2020 najdete ZDE.


Dále uvádíme termíny pro první kolo přijímacího řízení:U oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

U oborů vzdělávání bez talentové zkoušky

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku řediteli střední  školy nejpozději

Do 30. listopadu 2020

Do 1. března 2021

Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce

Do 30. 11. 2020 ve své ZŠ

Do 15. 3. 2021 ve své ZŠ

Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději

 

 

Do 31. října 2020

 

 

Do 31. ledna 2021

Termíny konání  talentové zkoušky nebo školní přijímací zkoušky ve střední škole

Talentová zkouška:

Od 2. ledna do 15. ledna 2021

 • konzervatoře:

od 15. ledna do 31. ledna 2021

 • Gymnázium se sportovní přípravou
od 2. ledna do 15. února 2021

Od 22. do 30. dubna 2020 v oborech středního vzdělání s výučním listem a od 12. dubna do 28. dubna 2019 v oborech s maturitní zkouškou

Termíny konání jednotné zkoušky

Čtyřleté obory vzdělání

1. termín: 12. dubna 2021

2. termín: 13. dubna 2021


 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií


1. termín: 14. dubna 2021

2. termní: 15. dubna 2021

 


Náhradní termíny pro všechny obory na tyto dny:

1. termín:   12. května 2021

 

2. termín:   13. května 2021

 

 

Co je potřeba zařídit v lednu!!!

Žáci přinesou řádně vyplněné formuláře k podání přihlášky, ke stažení zde, aby dostali v průběhu února přihlášky.

VYZVEDNUTÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Zápisové lístky si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy u p. Ducháčkové od 15. března 2021. Rodiče prosíme, aby se předem telefonicky nahlásili (tel. 491 520 294). Při převzetí je nutné doložit občanský průkaz.

Zápisový lístek je nutné odevzdat na vybrané SŠ do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné

V případě nejasností kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Lenku Dudáškovou nebo Mgr. Věru Voltrovou, která má na starosti kariérové poradenství.


OBOROVNÍK aneb kam na střední školu

Královehradecký kraj připravil brožuru s informacemi o oborech na středních školách zřizovaných krajem. Nabízíme ji v elektronické podobě jako pomůcku k volbě povolání. Ke stažení ZDE.


Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2021 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena