video porno porno porno xvideos

Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2022/2023


Vážení rodiče,

na tomto místě budeme zveřejňovat základní informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2022/2023.

Na 18. 11. 2021 plánujeme schůzku pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče, v 16:30. Pozvánku ještě pošleme.

Informace projednané na schůzce 18. 11. 2021 najdete ZDE.


Dále uvádíme termíny pro první kolo přijímacího řízení:U oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

U oborů vzdělávání bez talentové zkoušky

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku řediteli střední  školy nejpozději

Do 30. listopadu 2021

Do 1. března 2022

Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce

Do 30. 11. 2021 ve své ZŠ

Do 15. 3. 2022 ve své ZŠ - oficiálně (Možno převzít na třídních schůzkách v dubnu)

Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději

 

 

Do 31. října 2021

 

 

Do 31. ledna 2022

Termíny konání  talentové zkoušky nebo školní přijímací zkoušky ve střední škole

  • obory s talentovou zkouškou

Od 2. ledna do 15. ledna 2022

  • konzervatoře:

od 15. ledna do 31. ledna 2022

  • Gymnázium se sportovní přípravou
od 2. ledna do 15. února 2021

Od 22. do 30. dubna 2022 v oborech středního vzdělání s výučním listem a od 12. dubna do 28. dubna 2022 v oborech s maturitní zkouškou

Termíny konání jednotné zkoušky

Čtyřleté obory vzdělání

1. termín: 12. dubna 2022

2. termín: 13. dubna 2022


 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií


1. termín: 19. dubna 2022

2. termní: 20. dubna 2022

 


Náhradní termíny pro všechny obory na tyto dny:

1. termín:   10. května 2022

 

2. termín:   11. května 2022

 

 

Co je potřeba zařídit v lednu!!!

Žáci přinesou řádně vyplněné formuláře k podání přihlášky, ke stažení zde, aby dostali v průběhu února přihlášky.

VYZVEDNUTÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Zápisové lístky si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy u p. Ducháčkové od 15. března 2022. Rodiče prosíme, aby se předem telefonicky nahlásili (tel. 491 520 294). Při převzetí je nutné doložit občanský průkaz.

Zápisový lístek je nutné odevzdat na vybrané SŠ do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné

V případě nejasností kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Lenku Dudáškovou nebo Mgr. Věru Voltrovou, která má na starosti kariérové poradenství.


OBOROVNÍK aneb kam na střední školu

Královehradecký kraj připravil brožuru s informacemi o oborech na středních školách zřizovaných krajem. Nabízíme ji v elektronické podobě jako pomůcku k volbě povolání. Ke stažení ZDE.


Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2022 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena