Česky
Deutsh
English

Práce žáků 2. st.

Mikulášská nadílka pro mateřskou školku

I letošní deváťáci se velmi dobře zhostili tradiční nadílky ve školce a zavzpomínali si na roky, kdy sami byli žáčky MŠ a skákali přes metlu.

Olympiáda Biologie - krajské kolo

Gratulujeme úspěšným řešitelům krajského kola - Marušce a Mílovi!!!

Poznávání přírodnin

Všech 6 diplomů se schovává za tímto prvním, stačí kliknout. A k postupu do krajského kola gratulujeme Marušce a Šárce!

Olympiády 2012

Gratulujeme všem soutěžícím a zejména postupující do kajského kola!!!

Dařilo se zdravotníkům

V okresním kole soutěže hlídek mladých zdravotníků 2012 získalo naše družstvo z 2. stupně (N. Bachurová, M. Jirmanová, Š. Kožešníková, P. Matějčková, J. Drška) zlato! Velké gratulace patří vítězům a poděkování paní učitelce Krbalové a Havrdové, které je vše dobře naučily. Fotografie ze soutěže najdete v Soutěž HMZ - okresní kolo

Pythagoriáda 2012

V okresním kole dosáhl na medajlové umístění Marek Šinkora mezi soutěžícími z 6. tříd (3. místo). V první desítce mezi soutěžícími 8. tříd se umístil Pavel Sobotka. Gratulujeme!!!

Sněhuláci v lednu 2012

Pro ostatní postavily děti ze VII. třídy - bohužel ledoví muži dlouho nevydrželi bez úhony

Soutěž zdravotníků

Dařilo se nám na soutěži hlídek mladých zdravotníků. Více zde - Soutěž hlídek mladých zdravotníků

Pletení z pedigu se moc podařilo

Školni kolo soutěže - předčítání německého textu

Jak je vidět - vyhráli všichni (tedy nějakou cenu).

Olympiáda v Čj - okresní kolo

Do okresního kola postoupili Šimon Ptáček (VIII.) a Václav Rejthar (IX.). Gratulujeme!

Stavíme s Merkurem

Tak tuhle stavebnici znají celé generace kluků, vyzkoušeli jsme ji i ve škole.

Svačinka - mňam

Dívky na 2. stupni si chystají svačinku, jen tiše závidíme

Silně netradiční hudebka

Takhle si v osmé třídě zahráli na školu před hodně dávnou dobou - Pravěk a hudba aneb HV v 8. třídě

Přírodovědný Klokan 2010 - místní kolo

8. ročník - účast 15 žáků:
1. místo - Růžička Daniel (78 bodů)
2. místo - Ptáček Šimon (77 bodů)
3. místo - Kačer Josef (68 bodů)
9. ročník - účast 23 žáků:
1. místo - Kotal Jan (95 bodů)
2. místo - Rejthar Václav (89 bodů)
3. místo - Karešová Vendula (87 bodů)

Stříbro z okresní soutěže starších zdravotníků! Gratulujeme!

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

Modrý den a projekt voda na 2. stupni

Více fotografií z projektu najdete zde: Modrý den - projekt voda

Na lyžařských závodech v Orlických horách

Stříbro z Jaroměře - gratulujeme Petře!!!

GLOBE po dvou letech

Na začátku roku 2007 jsme informovali o zahájení prací na dlouhodobém mezinárodním projektu Globe. Tento projekt jsme v průběhu celých dvou let úspěšně realizovali a dnes jsou data přístupná na mezinárodních stránkách GLOBE. Náplní tohoto projektu bylo měření meteorologických dat v Novém Hrádku (maximální, minimální, okamžitá teplota; relativní vlhkost vzduchu; oblačná pokryvnost; typy a množství mraků na obloze). K realizaci samotného měření je zapotřebí meteorologická budka, která musí být umístěna na vhodném místě u školy, aby měření bylo co nejpřesnější, a byl k ní snadný přístup. K práci na projektu bylo osloveno několik žáků ze 7. až 9. ročníku, kteří by byli ochotni se tomuto projektu věnovat, přestože vyžaduje přesnost a šikovnost. Děti prováděly měření každý den včetně soboty, neděle i o prázdninách, a to vždy v rozmezí pravého poledne místního času. Pořízená data se zapisovala do protokolů. Údaje získané za celý týden jsme zadávali do počítače a prostřednictvím internetu odesílali do databáze v USA. Mezinárodní zpracování a využívání výsledků garantuje NASA. K těmto datům mají přístup všichni účastníci projektu a mohou je plně využívat. Globe je dlouhodobý, celosvětový projekt zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. Myšlenka tohoto projektu vznikla v roce 1994. Realizuje ho více jak 110 zemí světa včetně ČR. V ČR pracuje s těmito výsledky pouze několik škol. Získaná data mohou využívat učitelé a žáci v hodinách, pro různé skupinové práce. V rámci projektu je též možnost navázat spolupráci se školami z různých zemí a domluvit se na společných aktivitách, projektech či vzájemných výměnách. Přestože tato práce vyžaduje časovou náročnost, žáci se jí chopili poměrně odvážně. Našim cílem je a bude pokračovat v tomto projektu i nadále, a od letošního školního roku ho rozšířit o měření množství a pH srážek.

Co víš o lese?

Soutěžili jsme v České Skalici.