Česky
Deutsh
English

Výchovné poradenství

"Kam jít studovat nebo se učit po základní škole?"

Na tuto otázku pomáhá najít odpověď výchovný poradce.

Výchovným poradcem ZŠ Nový Hrádek je paní učitelka Krbalová. Informace k volbě povolání budou z její strany poskytovány pravidelně v rámci schůzek SRPDŠ i "dnů otevřených dveří"a "konzultačních odpolední". Termíny budou sdělovány rodičům prostřednictvím žáků a zveřejňovány na stránkách základní školy.

Žáci budou o možnostech dalšího studia na středních školách informováni průběžně podle ročníků a termínů pro podávání přihlášek.

Rodiče si mohou sjednat osobní schůzku telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy: krbalova.m@zsnovyhradek.cz

K orientaci v nabídce vzdělávání středních škol doporučujeme "Důležité odkazy" na našich stránkách. Zároveň doporučujeme k informaci portál Ministerstva práce a sociálních věcí, kde lze vyhledávat i další údaje o úspěšnosti umístění, respektive počty neúmístěných absolventů škol apod. (ke stažení ze stránek MPSV - zde).

Jak to vidí "obec rodičů" - podívejte se na tento odkaz - portál AZ RODINA.

Národní ústav odborného vzdělávání připravil s Evropským sociálním fondem (EU) a MŠMTV Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA)- viz: ISA - aktualizace a inovace dat