video porno porno porno xvideos

Poděkování


Na této stránce vždy velmi rádi poděkujeme všem, kdo škole pomáhají, jedno jakým způsobem.


Děkujeme panu Fašánkovi za zajištění sponzorského daru - látkových roušek od Královéhradecké lékárny a.s.

Děkujeme paní Bernáškové za stromek určený k vánoční výzdobě školy.

Děkujeme paní Kačerové za zprostředkování přesnídávek od firmy DEVA NUTRITION, děti je dostaly

v rámci mikulášské nadílky.


Děkujeme paní Jakubcové za poskytnutí dvou počítačů a výtvarných potřeb.


Děkujeme panu Beranovi za poskytnutí materiálu pro hodiny pracovní výchovy.


Děkujeme paní Šafránkové za úpravu záhonů a zelených prostor před školou před zahájením školního roku i nyní před příchodem zimy.


Děkujeme Královehradeckému kraji za poskytnutí finanční podpory ve školním roce 2016 - 17 v projektu zaměřeném na prevenci  rizikového chování a zdravý životní styl "Bezpečně a spokojeně ve škole, ale i mimo ni" a v projektu zaměřeném na  polytechnickou výchovu a vzdělávání "Kdo si hraje, nezlobí a ještě se něco naučí".

Děkujeme Královéhradeckému kraji za poskytnutí finanční podpory na činnost kroužků v projektu "Ve škole po škole" ve školním roce 2015 - 16.

Děkujeme Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda  za poskytnutí nadačního příspěvku na Školní akademii 2016.

Děkujeme rodičům Marka a Adama Skalových za sponzorování dopravy na akci "Den bezpečnostních složek" v Dobrušce pro žáky I. - V. třídy, za financování pracovních sešitů na Čj a M a zaplacení zdravotních podušek pro 1. třídu.

Děkujeme Cestovní agentuře Jana Hudková za sponzorský dar na dopravu do Nového Města nad Metují na akci  "Planeta Země 3000".

Děkujeme Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda za poskytnutí nadačního příspěvku na Školní akademii 2014.

Děkujeme Královéhradeckému kraji za poskytnutí finanční podpory na činnost kroužků v projektu "Práce v zájmových kroužcích při ZŠ Nový Hrádek" ve školním roce 2013 - 14.

Základní škola děkuje rodičům Jana Dršky za materiál pro školní dílnu a panu Holému za kancelářský papír.

Naše poděkování patří paní Olině Langrové a paní Daniele Koblásové za malbu krásných a veselých motivů na stěnách schodiště přístavby základní školy.

Velké poděkování bychom rádi vyslovili Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Hradec Králové, Komenského 234. Díky jejich aktivitě a nabídce kurzu předlékařské první pomoci pro naši základní školu jsme mohli první pracovní dny na konci prázdnin strávit ve velmi příjemné pracovní atmosféře, dozvědět se lecos nového a vyzkoušet si nejmodernější postupy první pomoci a záchrany života i zdraví. Zejména bychom však rádi poděkovali oběma lektorkám - paní Miroslavě Dlabáčkové a paní Mileně Marešové za jejich naprosto profesionální a přitom velmi lidský přístup k vedení výuky, praktickým zkouškám i vysvětlení  postupů v konkrétních případech první pomoci. Přejeme jim hodně radosti a úspěchů v práci s budoucími zdravotnickými pracovníky.

Děkujeme Královéhradeckému kraji za poskytnutí finanční podpory k realizaci projektu "Umím, znám, proto se nebojím" a také za podporu činnosti kroužků v projektu "Zájmová činnost kroužků v ZŠ Nový Hrádek".

Moc děkujeme paní Kahounové za vynikající sladké potěšení věnované celé škole v Den dětí.

Plný tucet plesů jsme dovršili letošní plesovou sezónou. I  letoční ples OSRPDŠ, ZŠ a MŠ se vydařil. Děkujeme všem sponzorům, rodičům a přátelům školy, kteří pomohli svou činností i všem, kteří přispěli do tomboly, z firem zejména: SNĚŽKA, v. d. Náchod; Pivovar Náchod; Komerční banka, a. s. - pobočka Nové Město nad Metují; ČEZ, Hradec Králové; Oční optika Hana Havlová Náchod; NovoPLAST PP Slavoňov; Petruželka - výroba vstřikovacích forem a nástrojů Nové Město nad Metují; EL - RIO S. R. O. Nové Město nad Metují Tiskárna pan Ivan Macháček Mezilesí; KOVAP, výrobní družstvo Nový Hrádek; VELOS, výrobní družstvo Nový Hrádek; KADEN, s. r. o. Nový Hrádek;

S pomocí rodičů a žáků se podařilo vylepšit učebnu hudební výchovy. Děkujeme.

131_maly 133_maly

Děkujeme za sponzorství dopravy dětí na bruslení do Nového Města nad Metují - Cestovní agentura Jana Hudková ve spolupráci a dopravcem JIŘÍ KANĚRA poskytla dar na dopravu na bruslení.

Paní Pavle Čápové a celému nakladatelství Alter děkujeme za krásné dárky pro naše nejmenší školáčky.

Cestovní agentura Jana Hudková přispěla finančním darem prvňáčkům na divadelní představení v MŠ Nový Hrádek. Děkujeme.

Děkujeme Královéhradeckému kraji za poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu "Šesté třídy se nebojíme" a také za podporu činnosti kroužků v projektu "Zájmová činnost kroužků v ZŠ Nový Hrádek".

Ples se dvěma jedničkami - 11. ples OSRPDŠ, ZŠ a MŠ se také na jedničku s hvězdičkou povedl díky nezištné práci všech organizátorů a přispění sponzorů. Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří pomohli svou činností a všem, kteří přispěli do tomboly: KOVAP, výrobní družstvo Nový Hrádek; VELOS, výrobní družstvo Nový Hrádek; KADEN, s. r. o. Nový Hrádek; SNĚŽKA, v. d. Náchod; Pivovar Náchod; Komerční banka, a. s. - pobočka Nové Město nad Metují; ČEZ, Hradec Králové; Oční optika Hana Havlová Náchod; NovoPLAST PP Slavoňov; Petruželka - výroba vstřikovacích forem a nástrojů Nové Město nad Metují; EL - RIO S. R. O. Nové Město nad Metují Tiskárna pan Ivan Macháček Mezilesí;

Děkujeme panu Jeronýmu Holému za sponzorské poskytnutí materiálu pro výtvarnou výchovu.

Panu Josefu Beranovi děkujeme za sponzorské poskytnutí tří stolků pro učebnu výtvarné výchovy.

Děkujeme panu Ladislavu Čtvrtečkovi za sponzorské poskytnutí materiálu pro tvorbu vlastního portfolia nových prvňáčků.

Děkujeme Královéhradeckému kraji za poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu "Dokážu, umím, znám, proto se nebojím" a také za podporu činnosti kroužků v projektu "Zájmová činnost kroužků v ZŠ Nový Hrádek".

Děkujeme všem, kteří škole pomohli v uplynulém školním roce 2009/2010: panu Šinkorovi za monitory, manželům Szczurkovým za ubytování dětí z pěveckého sboru, manželům Jelenovým za hračky pro školní družinu, panu Soukupovi za elektroinstalace ve třídě, panu Dudáškovi za pomoc s počítači, paní Langrové za krásné malby ve škole, p. Marešové za výzdobu třídy, panu Hlaváčkovi a panu Langrovi za zpracování DVD ze školní akademie, paní Novotné za pomoc se sedáky pro prvňáčky, panu Fišerovi a panu Suchánek za část vybavení třídy, paní Šafránkové a paní Marešové za úpravy v okolí školy.

Cestovní agentura Jana Hudková přispěla finančním darem na autobusovou dopravu na školní výlet pro 1. stupeň. Se službami této CA jsme vždy velice spokojeni. Děkujeme. ZŠ Nový Hrádek.

Jubilejní 10. ples OSRPDŠ, ZŠ a MŠ se velmi vydařil díky snaze všech organizátorů a přispění sponzorů. Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří přispěli do tomboly školního plesu roku 2010. Výherci byli nadšeni např. doma upečenými koláči a dorty.  Do firemní oblasti směřuje naše poděkování zejména těmto dárcům: KOVAP, výrobní družstvo Nový Hrádek; VELOS, výrobní družstvo Nový Hrádek; KADEN, s. r. o. Nový Hrádek; SNĚŽKA, v. d. Náchod; Pivovar Náchod; Komerční banka, a. s. - pobočka Nové Město nad Metují; ČEZ, Hradec Králové; Tiskárna pan Ivan Macháček Mezilesí; EL - RIO S. R. O. Nové Město nad Metují Oční optika Hana Havlová Náchod; ELEKTRO ABC Náchod, s. r. o.; Petruželka - výroba vstřikovacích forem a nástrojů Nové Město nad Metují; NovoPLAST PP Slavoňov;

O prázdninách 2009 se podařilo dokončit úpravy učebny hudení výchovy. Finanční pomoc poskytl Nadační fond Zdeňky Horníkové a z Nového Hrádku manželé Marešovi a Soukupovi. Děkujeme.

V závěru školního roku se díky daru společnosti Ernst & Young podařilo vybavit výpočetní technikou i učebnu 1. stupně. Děkujeme.

Rádi tímto velmi děkujeme firmě Kaden, s.r.o. (KADEN, s. r. o. Nový Hrádek) za vstřícnou a nezištnou pomoc při přepravě kol a zavazadel na cyklistický kurz našich žáků do Týniště nad Orlicí.

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří přispěli do tomboly školního plesu roku 2009. Děkujeme i všem sponzorům a dárcům do tomboly z privátní sféry. Naše poděkování patří mimo jiné zejména těmto dárcům: KADEN, s. r. o. Nový Hrádek; KOVAP, výrobní družstvo Nový Hrádek; VELOS, výrobní družstvo Nový Hrádek; SNĚŽKA, v. d. Náchod; Pivovar Náchod; Komerční banka, a. s. - pobočka Nové Město nad Metují; ČEZ, Hradec Králové; Tiskárna pan Ivan Macháček Mezilesí; EL - RIO S. R. O. Nové Město nad Metují; Květiny Stránský Nové Město nad Metují; Oční optika Hana Havlová Náchod;

Firma VELOS Nový Hrádek sponzorsky zhotovila stojany pro tělesnou výchovu a skok do výšky. Děkujeme firmě i panu Vančurovi, který vše pomohl přivézt zdárně na svět.

Děkujeme Ing. Petru Langovi z Borové za podporu výuky informatiky a darovanou výpočetní techniku.

Naše poděkování patří panu Fišerovi za poskytnutí materiálu a polotovarů pro kreativní tvorbu v rámci předmětu Domácnost.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám opět přišli pomoci s opravou přístupové cesty u školního hřiště. Pomoci přišli: paní Marešová, Soukupová, Voltrová a pánové Čtrvrtečka, Mach, Marek, Novotný, Směšný a Soukup (přehled - zde).

Za laminovací fólie děkujeme panu Syrovátkovi a firmě ASC Bohuslavice a. s.

Za materiál z keramiky děkujeme panu Drašnarovi.

Školní ples 2008 se mimořádně vydařil i díky sponzorům a dárcům do tomboly. Naše poděkování patří mimo jiné zejména těmto dárcům: KOVAP, výrobní družstvo Nový Hrádek; KADEN, s. r. o. Nový Hrádek; VELOS, výrobní družstvo Nový Hrádek; SNĚŽKA, v. d. Náchod; Pivovar Náchod; Pekárny a cukrárny Náchod; Komerční banka, a. s. - pobočka Nové Město nad Metují; ČEZ, Hradec Králové; Tiskárna pan Ivan Macháček Mezilesí; Petruželka - výroba vstřikovacích forem a nástrojů Nové Město nad Metují; NYKLÍČEK a spol. s.r.o. Nové Město nad Metují ; EL - RIO S. R. O. Nové Město nad Metují;

Firma Ammann Czech Republic a.s.; poskytla sponzorsky učební pomůcky k výuce technického kreslení. Děkujeme.

Laminovací fólie na trvalé zachování učebních pomůcek - obrázků a textů i kancelářský papír věnovala firma ASC Bohuslavice a. s. Děkujeme firmě a panu Josefu Syrovátkovi.

Děkujeme paní Michalíčkové za sponzorsky věnované laboratorní váhy pro výuku fyziky.

Děkujeme rodičům Pepíka Čtvrtečky (3. třída) za první prosincovou nadílku papíru do školní kopírky.

Díky daru firmy GAMATEC s. r. o. z Náchoda škole nyní již nechybí učebnice angličtiny pro třetí třídu. Děkujeme.

Upřímně děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří přišli pomoci s opravou zdi školního hřiště. Pomoci přišli - rodiče a prarodiče.

První dárci tolik potřebného papíru do kopírky - rodiče Jakuba Škody (3. třída). Děkujeme.

Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2021 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena