video porno porno porno xvideos

Důležité odkazy

Ministerstvo školství
Ministerstvo školství - základní školy
Ministerstvo školství - střední školy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí - školy trh práce
ISA - aktualizace a inovace dat

Na www.infoabsolvent.cz najdete úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání:

- vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

- je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

- je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

- velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2022 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena