Školní knihovna

Výpůjční hodiny:

I. stupeň:

Pondělí: 9:40 - 9:55 (o velké přestávce)

Školní knihovnu lze navšívit i mimo uvedené rozmezí po předchozí domluvě s vychovatelkami školní družiny.

II. stupeň:

Středa: 9:40 - 9:55, v jiném termínu po dohodě s paní učitelkou Matějkovou.