video porno porno porno xvideos

Inspekce ČŠI v ZŠ Nový Hrádek

Inspekční zprávy

Základní školy jsou podrobovány pravidelným kontrolám České školní inpekce (ČŠI).  Znění inspekčních zpráv jsou dostupná na následujících odkazech:


Inspekční zpráva ČŠI 2015

Inspekční zpráva ČŠI 2010

Inspekční zpráva ČŠI 2007


Inspekční zprávy vztahující se k Základní škole, Nový Hrádek, včetně starších zpráv týkajících se minulého vedení školy, můžete také nalézt na webových stránkách ČŠI - Česká školní inspekce - inspekční zprávy ZŠ Nový Hrádek.

Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2022 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena