Česky
Deutsh
English

Inspekce ČŠI v ZŠ Nový Hrádek

Inspekční zprávy

Základní školy jsou podrobovány pravidelným kontrolám České školní inpekce (ČŠI). V Základní škole, Nový Hrádek, okres Náchod (jak zní oficiální název školy podle školského řejstříku) byly za současného vedení školy provedeny 2 inspekce. Znění inspekčních zpráv jsou dostupná na následujících odkazech:

Inspekční zpráva ČŠI 2010
Inspekční zpráva ČŠI 2007

Inspekční zprávy vztahující se k Základní škole, Nový Hrádek, včetně starších zpráv týkajících se minulého vedení školy, můžete také nalézt na webových stránkách ČŠI - Česká školní inspekce - inspekční zprávy ZŠ Nový Hrádek.