Základní informace

1. Základní informace o škole

2. Realizované vzdělávací programy


1. Základní informace o škole

Zřizovatel: Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek
Charakteristika školy:        
plně organizovaná (úplná devítitřídní) základní škola
Počet žáků:
164
Právní forma:
příspěvková organizace
Název:
Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod
Sídlo:
Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek
Součásti příspěvkové organizace:
základní škola a školní družina
IČO:
00 857 891
Rezortní Id. práv. osoby (REDIZO):
600 093 832
Rezortní Id. zařízení práv. osoby (IZO ZŠ):
102 254 559
Rezortní Id. zařízení práv. osoby (IZO ŠD):
117 400 041
Bankovní spojení:
KB, pobočka Nové Město nad Metují
 - číslo účtu ZŠ: 78-8947860237/0100
 - číslo účtu ZŠ-FKSP: 78-8948070237/0100
Adresa pro doručování zásilek:
Základní škola Nový Hrádek
Náchodská 288
549 22  Nový Hrádek
Telefon - škola:
+420 491 520 292-4
Telefon - družina:
+420 774 178 022
Telefon-ředitel:
+420 775 720 291
E-mail:  
reditel@zsnovyhradek.cz

ID datové schránky k2gxebq
Ředitelka:
Mgr. Lenka Dudášková
Zástupce ředitele:
Mgr. Martina Marková
Učitelé a třídy: třídní učitelé I. stupeň:
Mgr. Lenka Martínková (1.třída), Mgr. Eva Voborníková (2. třída), Mgr. Kamila Ševcová (3. třída), Mgr. Marcela Havrdová (4. třída), Mgr. Jana Soukupová (5. třída),

třídní učitelé II. stupeň:
Mgr. Aleš Sedláček (6. třída), Mgr. Kateřina Jirásková (7. třída), Mgr. Martina Marková (8. třída), Mgr. Věra Voltrová (9. třída),
vyučující bez třídnictví:
Klára Henclová, Mgr. Petra Knoulichová, Marie Krbalová, Mgr. Marta Matějková, PhDr. Martin Dlouhý PhD.Pedagogická asistence:
Hana Matějčková, Lenka Kubcová, Mgr. Květa Kavková, Bc. Iva Šafránková
Výchovný poradce:
Mgr. Lenka Dudášková
Metodik prevence:
Mgr. Martina Marková
Vychovatelky ŠD:
Hana Matějčková, Lenka Kubcová
Školnice:
Markéta Vaňková
Účetní, hospodářka:
Jana Ducháčková2. Realizované vzdělávací programy

Vzdělávání je uskutečňováno v souladu se školním vzdělávacím programem naší základní školy projednaným a schváleným školskou radou a evidovaným pod č.j. 150/2007 "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem" ZŠ Nový Hrádek - DOKUMENTY ŠKOLY.