Česky
Deutsh
English

Základní informace

1. Základní informace o škole

2. Realizované vzdělávací programy


1. Základní informace o škole


Zřizovatel: Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek
Charakteristika školy: plně organizovaná (úplná devítitřídní) základní škola
Počet žáků: 146 (70 dětí na 1. stupni a 76 dětí na 2. stupni)
Právní forma: příspěvková organizace
Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod
Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek
Součásti příspěvkové organizace: základní škola a školní družina
IČO: 00 857 891
Rezortní Id. práv. osoby (REDIZO): 600 093 832
Rezortní Id. zařízení práv. osoby (IZO ZŠ): 102 254 559
Rezortní Id. zařízení práv. osoby (IZO ŠD): 117 400 041
Bankovní spojení: KB, pobočka Nové Město nad Metují
číslo účtu ZŠ: 78-8947860237/0100
číslo účtu ZŠ-FKSP: 78-8948070237/0100
Adresa pro doručování zásilek: Základní škola Nový Hrádek
Náchodská 288
549 22 Nový Hrádek
Tel. škola: +420 491 520 292-4
Tel. družina: +420 774 921 828
Fax: +420 491 478 221
E-mail: skola@zsnovyhradek.cz
zs.novyhradek@tiscali.cz
Ředitel: Mgr. Aleš Páv
Zástupce ředitele: Marie Krbalová
Učitelé a třídy: třídní učitelé I. stupeň:
Kamila Prázová Ševcová (1. třída), Blanka Svatoňová (2. třída), Marcela Havrdová (3. třída), Jana Soukupová (4. třída), Lenka Martínková (5. třída)
  třídní učitelé II. stupeň:
Soňa Paarová (6. třída), Věra Voltrová (7. třída), Marta Matějková (8. třída), Lenka Dudášková (9. třída)
  vyučující bez třídnictví:
Radka Pavlíková, Marie Krbalová
Pedagogická asistence: Hana Matějčková, Lenka Kubcová
Výchovný poradce: Marie Krbalová
Metodik prevence: Lenka Dudášková
Vychovatelky ŠD: Hana Matějčková, Lenka Kubcová
Školnice: Markéta Vaňková
Účetní, hospodářka: Jana Ducháčková

2. Realizované vzdělávací programy

Vzdělávání je uskutečňováno v souladu se školním vzdělávacím programem naší základní školy projednaným a schváleným školskou radou a evidovaným pod č.j. 150/2007 "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Skola s rozhledem" ZŠ Nový Hrádek - DOKUMENTY ŠKOLY