Projekty a podpora EU


Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Nový Hrádek


INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (integrovaný operační program,  výzva č. 47)
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0005556

Název projektu: Šablony ZŠ Nový Hrádek

Číslo jednání: MSMT – 1098/2017

Výše schválené podpory: 442 111,- Kč

Datum zahájení projektu: 1.9.2017

Datum ukončení projektu: 31.8.2019

Finanční prostředky budou využity pro osobnostně profesní rozvoj pedagogů a na podporu    extrakurikulárních aktivit.Technické dovednosti

EU_logolink_velky

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.100/57.0760

Výše dotace:  229 219,- Kč