video porno porno porno xvideos

Projekty a podpora EU

ŠABLONY II ZŠ NOVÝ HRÁDEK

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015635

Výše schválené podpory: 901 881,- Kč

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2019

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2021

Finanční prostředky budou využity na podporu společného vzdělávání - personální podporu (školní kariérový poradce), vzdělávání ped. pracovníků v oblasti inkluze, podporu osobnostně
profesního rozvoje pedagogů, podporu nových metod ve výuce, podporu žáků ohrožených školním neúspěchem.
Škola při realizaci projektu zpracovává osobní údaje daných cílových skupin.

Plakát je přiložen ZDE


ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI - výtah do ZŠ Nový Hrádek


INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (integrovaný operační program,  výzva č. 47)
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0005556

Název projektu: Šablony ZŠ Nový Hrádek

Číslo jednání: MSMT – 1098/2017

Výše schválené podpory: 442 111,- Kč

Datum zahájení projektu: 1.9.2017

-->