Školní družina na turnaji ve vybíjené v N. Městě n. Met.


ZŠ Nový Hrádek - COPYRIGHT © 2007 Josef Petera, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena