Česky
Deutsh
English

Školní družina

Upozornění pro rodiče žáků navštěvujících školní družinu

S platností od 1. září 2012 činí poplatek za školní družinu (ŠD) Kč 50,-- za dítě měsíčně. Výpočet částky je stanoven z kalkulace provozních nákladů posledních let a byl stanoven v návrhu rozpočtu pro rok 2012, který zastupitelstvo odsouhlasilo na počátku roku. Částka je splatná čtvrtletně vychovatelce školní družiny nejpozději do 15. dne prvního měsíce čtvrtletí, kdy dítě bude navštěvovat ŠD. Systém placení zůstává stejný - úhrada je prováděna jednotlivě za měsíc září a počínaje měsícem říjnem je vybíráno na čtvrtletí. Bez zaplacení poplatku nebude moci dítě ŠD navštěvovat.

Provoz školní družiny

Provoz ŠD je přednostně určen pro žáky I. stupně základní školy. To však neznamená, že by odpoledne byla škola pro žáky II. stupně nepřístupná, právě naopak. Žáci 6. až 9. třídy mohou nejen navštěvovat (po standardním zapsání) školní družinu bez omezení, ale v případě vyššího počtu zájemců bude zřízen školní klub pro žáky II. stupně.

ranní provoz - 6:00 - 7:45 hod.
odpolední provoz - 11:30 - 15:15 hod.

ŠD je rozdělena do oddělení:

  • 1. oddělení - paní Kubcová
  • 2. oddělení - paní Matějčková

UPOZORNĚNÍ:

Žák nemusí docházet pravidelně, ale dle potřeby rodičů. Vždy je pouze nutné oznámit nepřítomnost dítěte ve ŠD a žák může po skončení vyučování nebo v čase pro rodiče vhodném, opustit školu.