video porno porno porno xvideos

Dokumenty školy

Schválený rozpočet na rok 2022

Střednědobý výhled na roky 2023-24


Dokumenty GDPR


Formuláře žádostí (vzory) k zápisu do 1. třídy

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

V případech potřeby odkladu pro přijaté žáky (podle dobrozdání poradenských a lékařských zařízení):

Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky


Obecný formulář žádosti o přijetí (vzor) na školu kdykoli v průběhu roku

Žádost o přestup do ZŠ v Novém Hrádku

Žádost o přestup do ZŠ v Novém Hrádku


Uvolňování dětí z výuky a školní družiny

Žádost o uvolnění (příloha školního řádu)

Žádost o uvolnění (příloha školního řádu)

Žádost o uvolnění na více dní

Žádost o uvolnění na více dní

Žádost o uvolnění z družiny

Žádost o uvolnění z družiny

Žádost o uvolnění z výuky Tv

Žádost o uvolnění z výuky Tv


Formuláře ke školním pobytům

Výroční zprávy

Výroční zpráva školy za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva školy za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva školy za školní rok 2018/19

Výroční zpráva školy za školní rok 2017/18

Výroční zpráva školy za školní rok 2016/17

Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2011

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2010

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2009

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2008

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2007

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2006


Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Důležité školní dokumenty

Školní řád (platnost od 1.9.2022)

Vnitřní řád školní družiny (platnost od 1.9. 2022)

Provozní řád hřiště u školy


Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Škola s rozhledem"

ŠVP - Úvod

ŠVP I. st. - Aj

ŠVP I. st. - Čj

ŠVP I. st. - Hv

ŠVP I. st. - In

ŠVP I. st. - M

ŠVP I. st. - Pv

ŠVP I. st. - Př

ŠVP I. st. - Prv

ŠVP I. st. - Tv

ŠVP I. st. - Vl

ŠVP I. st. -Vv

ŠVP II. st. - Aj

ŠVP II. st. - Čj

ŠVP II. st. - D

ŠVP II. st. - F

ŠVP II. st. - Hv

ŠVP II. st. - Hv (Portfolio 1)

ŠVP II. st. - Hv (Portfolio 2)

ŠVP II. st. - Ch

ŠVP II. st. - In

ŠVP II. st. - M

ŠVP II. st. - Nj

ŠVP II. st. - Ov

ŠVP II. st. - Pv

ŠVP II. st. - Př

ŠVP II. st. - Rv

ŠVP II. st. - Tv

ŠVP II. st. - Vv

ŠVP II. st. - Z

ŠVP II. st. - Volitelný předmět Dom

ŠVP II. st. - Volitelný předmět EkPr

ŠVP II. st. - Volitelný předmět FG

ŠVP II. st. - Volitelný předmět ChPr

ŠVP II. st. - Volitelný předmět KoAj

ŠVP II. st. - Volitelný předmět Kr

ŠVP II. st. - Volitelný předmět PřPr

ŠVP II. st. - Volitelný předmět SpHr

ŠVP II. st. - Volitelný předmět Vt

ŠVP II. st. - Volitelný předmět ZaRy

ŠVP II. st. - Volitelný předmět ZePr

ŠVP - Průřezová t.

ŠVP - Speciální potřeby

ŠVP Zvláštní obor - Ev

ŠVP Evaluace

ŠVP - Obsah

ŠVP - Příloha 1a - Nepovinný předmět - Náb

ŠVP - Příloha 1b - Nepovinný předmět - Aj

ŠVP - Příloha 2 - Zájmové vzdělávání

ŠVP - Příloha 3 - Projekty

ŠVP - Příloha 4 - Školní družina

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Škola s rozhledem"

se změnami k 1.9.2015

ŠVP -Úvod

ŠVP I.st.-Aj

ŠVP I.st.-Čj

ŠVP I.st.-Hv

ŠVP I.st.-In

ŠVP I.st.-M

ŠVP I.st.-Pv

ŠVP I.st.-Př

ŠVP I.st.-Prv

ŠVP I.st.-TV

ŠVP I.st.-Vl

ŠVP I.st.-Vv

ŠVP II.st.-Aj

ŠVP II.st.-Čj

ŠVP II.st.-Nj

ŠVP II.st.-D

ŠVP II.st.-F

ŠVP II.st.-Hv

ŠVP II.s.-Hv portfolio

ŠVP II.st.-Hv portfolio VI

ŠVP II.st.- Ch

ŠVP II.st. - In

ŠVP II.st.-M

ŠVP II.st. - Ov

ŠVP II.st.- Pv

ŠVP II.st.- Př

ŠVP II.st.- Rv

ŠVP II.st. - TV

ŠVP II.st. - Vv

ŠVP II.st. - Z

ŠVP II.st.-volit-Dějepisná praktika

ŠVP II.st.- volit-Domácnost

ŠVP II.st.-volit- Eko-chem. praktika

ŠVP II.st. - volit-Finanční gramotnost

ŠVP II.st.-volit-Chemická praktika

ŠVP II.st. -volit- Konverzace v Aj

ŠVP II.st.-volit-Kreativita

ŠVP II.st.-volit- Přírodovědná praktika

ŠVP II.st.-volit-Sportovní hry

ŠVP II.st.-volit-Věda hrou

ŠVP II.st.-volit-Výpočetní technika

ŠVP II.st. - volit-Základy rýsování

ŠVP II.st.-volit-Zeměpisná praktika

ŠVP - Průřezová témata

ŠVP - speciální potřeby

ŠVP - Etická výchova

ŠVP-Hodnocení a evaluace

ŠVP - Obsah

ŠVP -příloha 1a- nepov -Náboženství

ŠVP -příloha 1b- nepov- Aj

ŠVP - příloha 2 - Zájmové vzdělávání

ŠVP -příloha 3- Projekty

ŠVP - příloha 4- Školní družina

ŠVP - příloha 6 - Přehled změn 2013

ŠVP - příloha 7 - Přehled změn 2015

Standardy Aj

Standardy ČJL

Standardy M

ŠVP - změny k 1.9.2017

Hodnocení individuálně vzdělávaných žáků

Tělesná výchova - výtah plavání

Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2022 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena