Česky
Deutsh
English

Dokumenty školy

Formuláře žádostí (vzory) k zápisu do 1. třídy

Žádost o přijetí do 1. třídy
Žádost o přijetí do 1. třídy

V případech potřeby odkladu pro přijaté žáky (podle dobrozdání poradenských a lékařských zařízení):
Žádost o povolení odkladu nástupu do 1. třídy
Žádost o povolení odkladu nástupu do 1. třídy


Obecný formulář žádosti o přijetí (vzor) na školu kdykoli v průběhu roku

Žádost o přestup do ZŠ v Novém Hrádku
Žádost o přestup do ZŠ v Novém Hrádku

Uvolňování dětí z výuky a školní družiny

Žádost o uvolnění (příloha školního řádu)
Žádost o uvolnění (příloha školního řádu)
Žádost o uvolění z družiny
Žádost o uvolění z družiny

Výroční zprávy

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2010

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2008

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006

Důležité školní dokumenty

Školní řád

Školní řád - dodatek č. 1

Školní řád - dodatek č. 2

Školní řád - dodatek č. 4

Školní řád - dodatek č. 5

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny - úplata

Organizační řád

ICT plán 2009

ICT plán 2010

Provozní řád hřiště u školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Škola s rozhledem"

ŠVP - Úvod

ŠVP I. st. - Aj

ŠVP I. st. - Čj

ŠVP I. st. - Hv

ŠVP I. st. - In

ŠVP I. st. - M

ŠVP I. st. - Pv

ŠVP I. st. - Př

ŠVP I. st. - Prv

ŠVP I. st. - Tv

ŠVP I. st. - Vl

ŠVP I. st. -Vv

ŠVP II. st. - Aj

ŠVP II. st. - Čj

ŠVP II. st. - D

ŠVP II. st. - F

ŠVP II. st. - Hv

ŠVP II. st. - Hv (Portfolio 1)

ŠVP II. st. - Hv (Portfolio 2)

ŠVP II. st. - Ch

ŠVP II. st. - In

ŠVP II. st. - M

ŠVP II. st. - Nj

ŠVP II. st. - Ov

ŠVP II. st. - Pv

ŠVP II. st. - Př

ŠVP II. st. - Rv

ŠVP II. st. - Tv

ŠVP II. st. - Vv

ŠVP II. st. - Z

ŠVP II. st. - Volitelný předmět Dom

ŠVP II. st. - Volitelný předmět EkPr

ŠVP II. st. - Volitelný předmět FG

ŠVP II. st. - Volitelný předmět ChPr

ŠVP II. st. - Volitelný předmět KoAj

ŠVP II. st. - Volitelný předmět Kr

ŠVP II. st. - Volitelný předmět PřPr

ŠVP II. st. - Volitelný předmět SpHr

ŠVP II. st. - Volitelný předmět Vt

ŠVP II. st. - Volitelný předmět ZaRy

ŠVP II. st. - Volitelný předmět ZePr

ŠVP - Průřezová t.

ŠVP - Speciální potřeby

ŠVP Zvláštní obor - Ev

ŠVP Evaluace

ŠVP - Obsah

ŠVP - Příloha 1a - Nepovinný předmět - Náb

ŠVP - Příloha 1b - Nepovinný předmět - Aj

ŠVP - Příloha 2 - Zájmové vzdělávání

ŠVP - Příloha 3 - Projekty

ŠVP - Příloha 4 - Školní družina