30. výroční "Sametové revoluce"


V minulém týdnu jsme si připomněli listopadové události roku 1989.  Vyučující si pro děti připravili v rámci různých předmětů aktivity, připomínající významné osobnosti té doby, důležité pojmy nebo symboly. Do tohoto projektu se zapojily všechny ročníky , ale různými způsoby.  Připojujeme ukázku práce těch nejmladších i těch nejstarších. Ty najdete zde nebo zde.