Projekt Holokaust


5. a 9. října proběhla v 8. a 9. třídě projektová výuka na téma "Holokaust". S touto problematikou se žáci  podrobně seznamují v průběhu 9. ročníku, ale protože se chystáme na zájezd do Osvětimi, zařadili jsme tento projekt již nyní. V průběhu tří vyučovacích hodin pracovali žáci na různých stanovištích s různorodým materiálem (odborná literatura, filmové úryvky, beletrie, dobové dokumenty,...) a vypracovávali zadané úkoly. Projekt většinu žáků zaujal a někteří si později vyhledávali i další informace nebo si půjčili knížky ve školní knihovně.