Adaptační kurz 6. ročníku


Ve dnech 12. - 14. září 2018 proběhl na chatě Juráška adaptační kurz 6. ročníku. Letos se ho zúčastnilo 29 dětí a 3 učitelky.  Počasí se vydařilo, takže jsme většinu času strávili na hřišti nebo v lese. Děti si užily spoustu seznamovacích aktivit, her i další zábavy. Myslíme si, že adaptační kurz splnil svůj účel. Děkujeme panu Hlaváčkovi za ochotu odvézt zavadla.