Bruslení 15. 2. 1016


Bruslení...konečně, nemohli jsme dospat. Nejdříve nám paní učitelky pomohly nazout a zavázat brusle. Hezky jsme na sebe počkali, až budeme všichni hotovi a vstoupili na led. Společná rozcvička byla fajn. Paní učitelky nás rozdělily do družstev a podle bruslařských dovedností se nám věnovaly. My prvňáci jsme na konci hodiny všichni samostatně přebruslili ledovou plochu. Hurá!