Zpívání na schodech


Poslední předvánoční den členové sboru Hrádováček společně s muzikanty Ondrou, Vojtou, Bárou, Matyášem, Agátkou a Kačkou připravili překvapení pro celou školu. Na schodech  všem žákům i učitelům zazpívali  vánoční písně a koledy. Společně jsme se tak naladili na besídky a poslední školní chvíle v tomto roce.