Vánoční vystoupení v kiněVánoční vystoupení v kině


V sobotu  12.12.2015 jsme potěšili plný sál kina v Novém Hrádku vánočním programem. Nejprve se představila mateřská školka písněmi a tanci. Farní divadlo zahrálo hru Vánoční příběh. Sbor Hrádováček, složený z dětí ZŠ Nový Hrádek, zazpíval vánoční písně pod vedením Jany Soukupové  a Marcely  Havrdové.  Na basu doprovázel Ondřej Bohadlo, na flétnu Kateřina Povolná a Vojtěch Bohadlo, na housle zahráli Agáta Hlaváčková a Matyáš Tymel a na klarinet Barbora Machová. Přidal se místní farní sbor pod vedením pana Ing. Jiřího Hlaváčka. Na závěr jsme všichni společně vytvořili pravou vánoční atmosféru a zazpívali společně koledy. Při Tiché noci zhasla všechna světla a my jsme svítili barevnými náramky. Zakončili jsme celé vystoupení  písní   J. Lennona Vánoce přijdou. Celé představení se všem moc povedlo, některým posluchačům ukápla i slza dojetí.


Napsala: Kateřina Povolná – členka sboru Hrádováček