PRVNÍ DEN V PRVNÍ TŘÍDĚ


1. září nastoupilo do školy 11 prvňáčků. Jsme rádi, že je mohli doprovodit i rodiče. V tento pro ně významný den je uvítali kromě paní učitelky  Jany Soukupové i paní ředitelka a pan starosta.