porno

AktuálněORGANIZACE VÝUKY OD 12. 4. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dochází k 1. fázi rozvolnění, které umožňuje osobní přítomnost některých žáků ve škole.

V podmínkách naší školy bude možné, aby nastoupili žáci 1. stupně ve střídavém režimu, a to následujícím způsobem:

12. – 16. 4. 2021 – prezenční výuka pro žáky 1. a 3. třídy

19. – 23. 4. 2021 – prezenční výuka pro žáky 2., 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně se budou nadále vzdělávat distančně.


Podmínky přítomnosti ve škole:

 • Žáci budou docházet do školy bez příznaků jakéhokoliv onemocnění

 

2)  TESTOVÁNÍ

·        Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat žáky 2x týdně antigenními testy

·        Testovací dny jsou stanoveny na pondělí a čtvrtek, 1. vyučovací hodinu

·        V naší škole budeme používat LEPU test

·        Testování bude probíhat samoodběrem, v případě žáků 1. – 3. třídy je umožněna asistence třetí osoby – zákonného zástupce.

·        Výjimku z testování májí žáci v následujících případech:

o   Žák prodělal onemocnění COVID-19 a od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní – nutno prokazatelně doložit (potvrzení lékaře, zpráva z laboratoře).

o   Žák doloží negativní výsledek RT-PCR testu provedeného na odběrovém místě, který není starší 48 hod.

·        V případě pozitivního testu u žáka je informován zákonný zástupce a žák musí opustit výuku, v případě pozitivního testu při čtvrtečním testování se vztahují dané kroky na celou třídu.

·        Žákům, kteří se testování nezúčastní, nebude umožněna prezenční výuka. Absence bude evidována jako omluvená a škola poskytne podklady ke vzdělávání doma.

·        DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE MŮŽETE NAJÍT NA STRÁNKÁCH testovani.edu.cz NEBO SE S DOTAZY MŮŽETE OBRACET NA ŠKOLU

 

3)     Při pobytu ve škole budou žáci nosit alespoň chirurgickou roušku.                                         

       DRUŽINA

·        Bude fungovat v homogenních skupinách – po třídách

·        V testovacích dnech (pondělí a čtvrtek) – nebude zatím ranní družina !!!

5)     STRAVOVÁNÍ

·        Žáci na prezenční výuce se budou moci v homogenních skupinách stravovat v jídelně

·        Žáci na distanční výuce si budou moci odebírat jídlo do jídlonosičů – od 13 hodin.


Těšíme se na Vás a doufáme, že se v nejbližší době budou moci vrátit i další žáci.

1)    
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

S ohledem na epidemiologickou situaci a metodické doporučení MŠMT bude zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádáme rodiče budoucích prvňáčků, aby si potřebné formuláře stáhli z našich stránek, popř. vyzvedli v budově školy (k dispozici od 30. 3. 2021) a v období od 6. 4. do 23. 4. 2021 předali společně s kopií rodného listu doporučeným způsobem, viz dokument Informace k zápisu do první třídy níže.

Rodiče dětí, které navštěvují MŠ v Novém Hrádku, obdrží veškeré podklady od p. učitelky Lokvencové.

Budoucí prvňáčci dostanou také úkol: Vymalují obrázek krtečka (předloha níže) a přidají k žádosti.

Slibujeme, že pokud to situace dovolí, uspořádáme v červnu "NÁHRADNÍ ZÁPIS".


Tělocvik ON-LINE

Pokud Vám chybí tělocvik, máme tu nabídku pro malé i velké.

Letáček ZDE
ORGANIZACE VÝUKY A PROVOZ ŠKOLY OD 27. ÚNORA

Bohužel žádné dobré zprávy. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR krizové opatření č. 200, kterým nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku. Žáci i těchto ročníků mají povinnost vzdělávat se distančním způsobem.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích.

Žáci mají nárok na oběd ze školní jídelny za dotované ceny. Obědy je možné si vyzvednout pouze do jídlonosičů od 12.00 do 13.00 hodin
webinář VŠEM RODIČŮM

Nabízíme webinář „VŠEM RODIČŮM“ se zaměřením na time management (distanční výuka, práce, home office, rodinný život, psychohygiena), podrobněji viz pozvánka ZDE

Webinář se bude konat v úterý 2. března 2021 od 17:00 hodin na následujícím odkaze https://meet.google.com/mwz-bztu-yks
(Doporučujeme webový prohlížeč Google Chrome.)Ochrana dýchacích cest - změna

Na základě mimořádného opatření MZ je nutné, aby žáci používali v prostorách školy respirátory nebo zdravotnickou roušku (stačí jedna), látkové roušky nejsou dostačující.

Účinnost opatření je od 25. 2. 2021 do odvolání.
Úprava rozvrhu od 22. 2. 2021

Vzhledem k tomu, že situace se nezlepšuje a otevření školy pro všechny je v nedohlednu, došlo k úpravě rozvrhu v 6., 7. a 8. ročníku. Upravené rozvrhy najdete v sekci jednotlivých tříd.Stezka "O VELKÉM UF"


Ahoj, už tě nebaví sedět celé dny u počítače?

Vydej se s námi na stezku „ O VELKÉM UF“ kolem Nového Hrádku.

Proč „ O velkém UF“? To se dozvíš…… 😊

Cestou budeš plnit různé úkoly, otestuješ se, něco se dozvíš, protáhneš se a hlavně zažiješ něco nového…

Stezka je dlouhá cca 6,5 km, dá se rozdělit do kratších úseků. Na ní jsou nachystané úkoly, které můžeš zkusit splnit.

Start (1) i cíl  (23) je u školy.

Doporučuji ti vytisknout si přiloženou mapu( mapa) i s tabulkou (tabulka) na zaznamenání odpovědí u jednotlivých úkolů. (Pozor, v prohlížeči Google Chrome je nutné na odkaz kliknout pravým tlačítkem a otevřít v další kartě, v jiných prohlížečích funguje bez problému)

Také doporučuji jít minimálně ve dvojicích, nejlépe ve skupince ( vzhledem k současné situaci ideálně rodinné).

Jednotlivé úkoly jsou umístěné přibližně v místech dle mapy, označené červenou mašlí, zalaminované. Úkoly nech na stejném místě i pro další odvážné. Správnou odpověď si zaznamenej do tebou vytisknuté  tabulky odpovědí, kterou po ukončení této stezky můžeš odevzdat do schránky umístěné u vchodu do školy. Na akademii proběhne slosování + odměna úspěšných řešitelů.

S sebou:

Vytisknutou trasu, vytisknutou tabulku odpovědí, tužku, papír nebo notýsek na čárání, přiměřené oblečení, mobil,  něco dobrého….

PS: pokud objevíte nějaké poničení na naší trase, napište mi přes messenger nebo školní mail, případně přes poštovní schránku u školy.

 

 A ted´ už je HOP, HOP…… A můžeš vyrazit….. 

ORGANIZACE VÝUKY A PROVOZ ŠKOLY PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

Bohužel ani po jarních prázdninách nedochází k žádným změnám. Do školy mohou  pouze žáci 1. a 2. ročníku, ostatní ročníky se nadále vzdělávají distančně ve stejném režimu jako v lednu.ORGANIZACE VÝUKY A PROVOZ ŠKOLY OD 25. LEDNA 2021

 • V návaznosti na prodloužení nouzového stavu probíhá provoz školy ve stejném režimu jako dosud.
 • 1. pololetí bude uzavřeno ve čtvrtek 28. ledna 2021
 • žáci 1. a 2. ročníku obdrží výpisy hodnocení ve škole
 • žáci ostatních ročníků obdrží výpisy hodnocení prostřednictvím  mailů rodičů také 28. ledna 2021, v papírové podobě, až se vrátí do školy
 • 29. 1. 2021 - pololetní prázdniny
 • 1. - 5. 2. 2021 - jarní prázdniny

O organizaci výuky po jarních prázdninách vás budeme informovat, jakmile obdržíme pokyny z MŠMT.
ORGANIZACE VÝUKY A PROVOZ ŠKOLY OD 11. DO 22. LEDNA 2021

Informujeme, že organizace výuky a provoz školy zůstává ve stejném režimu, jak byl nastaven od 4. ledna 2021.

ORGANIZACE VÝUKY A PROVOZ ŠKOLY OD 4. DO 10. LEDNA 2021

Bohužel nezačínáme rok 2021 lépe, než jsme předchozí rok končili.

Jelikož epidemiologická situace není nadále dobrá, usnesla se Vláda ČR 23. 12. 2020 na opětovném omezení přítomnosti žáků ve škole.

Pro naši školu z toho vyplývá následující:

 • je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd
 • pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem
 • distanční výuka bude probíhat částečně formou on-line hodin  (rozvrhy žáci najdou ve zprávách ze tříd) a částečně zadáváním úkolů přes dm Software
 • jsou umožněny individuální konzultace ve škole - vždy pouze 1 žák - 1 pedagogický pracovník (může být přítomen zákonný zástupce)
 • žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • žáci na distanční výuce mají právo vyzvednout si oběd do jídlonosičů od 12.00 do 13.00 hodin
 • školní družina bude fungovat v režimu homogenity skupin, tzn. po třídách.
PF 2021

Všem žákům, rodičům a přátelům školy přejeme klidné a pohodové Vánoce a lepší rok 2021.

                                                                                    zaměstnanci ZŠ Nový HrádekINFORMACE K PROVOZU ŠKOLY DO KONCE ROKU 2020

Doufáme, že to je poslední informace tohoto druhu pro letošní kalendářní rok.

Vláda České republiky dne 14. 12. 2020 usnesením č. 1335 zakázala od 21. do 23. 12. 2020 osobní přítomnost žáků ve škole a současně stanovila 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny.

Z toho vyplývá:

 • prezenční i distanční výuka bude ukončena v pátek 18. 12. 2020
 • ve stejný den je ukončena i činnost družinyORGANIZACE VÝUKY A PROVOZ ŠKOLY OD 14. 12. 2020

V týdnu od 14. 12. 2020 nedochází k žádným zásadním změnám:

 • distanční výuku mají žáci 6. a 7. ročníku
 • rozvrh pro on-line výuku je stejný, žáci ho najdou ve Zprávách ze tříd
 • výdej obědů pro žáky 6. a 7. ročníku do jídlonosičů je od 13:15RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

Plánované rodičovské schůzky 10. 12. proběhnou, ale on-line formou přes účty dětí v MS Teams. Třídní učitelé předají dětem informaci o přesném čase. Snažili jsme se sladit termíny tak, aby se schůzky vícečetným rodinám nepřekrývaly. Jedná se o společné setkání s třídním učitelem, pokud potřebujete řešit výuku s dalšími vyučujícími, domluvte se s nimi na jiném termínu.ORGANIZACE VÝUKY A PROVOZ ŠKOLY OD 7. 12. 2020

Stále platí informace uvedené v předchozím článku, došlo pouze k následujícím změnám:

 • od 7. 12. 2020 - může družina slučovat do oddělení dvě třídy, vytvoříme tak 2 oddělení, tak jak jsme zvyklí, pouze žáci 5. ročníku zatím do družiny docházet nebudou.
 • tento týden budou mít prezenční výuku žáci 6. a 7. ročníku, žáci 8. ročníku budou pracovat distančně,aktuální rozvrh pro 8. ročník najdou žáci ve Zprávách ze tříd
 • Výdej obědů pro žáky 8. ročníku bude probíhat v čase 13:30 - 14:00ORGANIZACE VÝUKY A PROVOZ ŠKOLY OD 30. 11. 2020

ORGANIZACE VÝUKY A PROVOZU ŠKOLY OD 30. 11. 2020

Prezenční výuka:

 • Od 30. 11. 2020 probíhá prezenční výuka ve škole pro žáky 1. stupně a žáky 9. ročníK
 • Žáci 6., 7., a 8. ročníku se budou vzdělávat rotačním způsobem podle následující tabulky:

 

 

30. 11. – 4. 12.

7. 12. – 11. 12.

14. 12. – 18. 12.

6. ročník

Distanční výuka

Prezenční výuka

Distanční výuka

7. ročník

Distanční výuka

Prezenční výuka

Distanční výuka

8. ročník

Prezenční  výuka

Distanční výuka

Prezenční výuka

 

 • Prezenční výuka bude probíhat podle klasického rozvrhu s drobnými úpravami, abychom dodrželi nemíchání tříd při výuce i při stravování
 • Tv – nahrazena pobytem na čerstvém vzduchu, Hv – rytmická cvičení apod.

Distanční výuka:

 •  Bude nadále probíhat částečně formou on-line hodin, částečně formou samostatné práce dle zadání v dm Software
 • POZOR !– došlo k lehké úpravě rozvrhů – žáci najdou aktuální rozvrhy na stránkách školy ve Zprávách ze tříd
 • Rozvrh pro distanční výuku 8. ročníku zveřejníme v průběhu příštího týdne

Školní družina

 •  Provoz školní družiny se musí řídit pravidlem homogenity skupin, tzn., že  žáci budou rozděleni do skupin podle tříd a družina bude probíhat v kmenových třídách
 • Z personálních důvodů nejsme schopni zajistit družinu pro 5. ročník
 •  Proto žádáme rodiče, aby využívali ranní družinu pouze v nutných případech

Pravidla pro provoz školy:

 • Třídy se nebudou moci slučovat, ani jinak prolínat
 • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti
 • Zajištění častého větrání
 • Zařadíme ve zvýšené míře pobyt na čerstvém vzduchu

Stravování

 • Žáci, kteří budou na prezenční výuce ve škole, mají automaticky přihlášený oběd
 • Žáci na distanční výuce si musí obědy nahlásit sami
 •  Výdej obědů bude probíhat tak, aby v jídelně byla vždy pouze jedna třída, výdej obědů tedy částečně naruší rozvrh.

o   Žáci na prezenční výuce – výdej obědů 11:30 – 13:15 dle časového harmonogramu

o   Žáci na distanční výuce – výdej obědů 13:15 – 13:45 do jídlonosičů

 
TŘÍDNICKÁ SCHŮZKA - 9. ROČNÍK

Ve čtvrtek 19. listopadu 2020 v 16:30 se uskuteční informační schůzka pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče. 

Za stávající situace pouze v on-line podobě, schůzku uskutečníme v prostředí MS Teams, kam se budete moci přihlásit přes účty žáků.

Hlavním tématem budou informace o přijímacím řízení na střední školy.

Doporučujeme, aby se schůzky zúčastnili rodiče i žáci.
PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 18. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 je mírně upraven čas výdejů obědů:

11:30 - 12:30  1. a 2. ročník

12:30 - 13:00  výdej obědů do jídlonosičů žákům na distanční výuce
PROVOZ ŠKOLY OD 18. 11. 2020

 • Z rozhodnutí MŠMT je od středy 18. 11. 2020 povolena prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku.
 • V ostatních ročnících pokračuje nadále distanční výuka.
 • V přípradě potřeby jsou umožněny individuální konzultace (1 žák - 1 učitel, popř. zákonný zástupce)
 • Školní družina zahajuje provoz pro žáky 1. a 2. ročníku v režimu homogenních skupin (třídy se nebudou míchat)

Pravidla pro provoz školy:
 • Třídy se nebudou moci slučovat, ani jinak prolínat
 • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti
 • Zajištění častého větrání
 • Zařadíme ve zvýšené míře pobyt na čerstvém vzduchuŘEDITELSKÉ VOLNO 16. 11. 2020

Ředitelské volno zařazené v ročním plánu na 16. 10. 2020 NERUŠÍME. On-line výuka nebude probíhat ani v pondělí ani na státní svátek v úterý 17. 11. 2020.DISTANČNÍ VÝUKA OD 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

s ohledem na epidemiologickou situaci v souvislosti s onemocněním covid-19 je zřejmé, že se žáci  2.11. 2020 do školy nevrátí.  Proto jsme distanční výuku nastavili tak, aby v maximální možné míře nahradila běžnou výuku.  Vycházíme zde z novely školského zákona č. 349/2020 Sb.  s  účinností ode dne 25. 8. 2020, která stanovuje:

a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem

b) povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat

Z toho plyne povinnost nepřítomnost na online hodinách nebo případné neplnění úkolů  omlouvat.

Jsme si vědomi toho, že v rodinách s více sourozenci může docházet při nedostatku technického vybavení a překrývání rozvrhu k nemožnosti účasti na některých online hodinách.  Sdělte prosím tuto informaci třídním učitelům.  Pokud se nám podaří získat další notebooky, rádi je zapůjčíme.

Výuka:

Ve zprávách ze tříd najdete rozvrhy pro online výuku, která bude probíhat v platformě Microsoft Teams.  Online výuka neodpovídá plné časové dotaci jednotlivých předmětů, vycházíme zde z doporučení MŠMT, které zohledňuje věk žáků a zdravotní aspekty.

Výuka bude doplněna úkoly, které žáci najdou v DM Softwaru a budou je vypracovávat samostatně.  Na 1.stupni mohou řešit třídní učitelé jinou formou.

Předměty praktického charakteru  (Přírodovědná, dějepisná a fyzikální praktika, Vv, Pv, Tv) se zaměří na projekty dlouhodobější povahy a výzvy.

 

 

                                                                              Přeji všem pevné zdraví

                                                                                              Mgr. Lenka Dudášková, ředitelka školy
UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Z důvodu výskytu nákazy Covid-19 a nařízené karanténě v MŠ je od 22. do 30. října 2020 uzavřena také školní jídelna.UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 14. DO 23. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě opatření vlády vzhledem ke covid 19 se od 14. října 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole, platí i pro školní družinu.

Distanční výuka na 1. stupni bude probíhat po domluvě s třídními učiteli, rodiče budou kontaktováni.

Distanční výuka na 2. stupni bude probíhat částečně on-line - rozvrh najdete ve zprávách ze tříd, částečně off-line - úkoly najdou žáci na svých účtech v DM Softwaru.

Žáci na distanční výuce mají nárok na obědy ze školní jídelny. Zájemci si je mohou vyzvedávat do jídlonosičů každý den od 11.30 do 12.30.
PRODLOUŽENÍ PODZIMNÍCH PRÁZDNIN

Na základě opatření MŠMT byly dny 26. a 27. října 2020 stanoveny jako volné dny.  Podzimní prázdniny budou tedy prodlouženy na celý týden od 26. do 30. října 2020.ZÁSTUP NA POZICI UKLIZEČKA

Základní škola Nový Hrádek hledá zástup na pozici

UKLIZEČKA

po dobu nemoci (orientačně do konce kalendářního roku). Jedná se o plný úvazek, ale je možné jej rozdělit.

V případě zájmu nás kontaktujte:

Telefon: 775 720 291

E-mail: reditel@zsnovyhradek.cz
OMEZENÍ ŠKOLNÍCH ČINNOSTÍ OD 5. 10. 2020

Od 5. 10. 2020 byla přijata krizová opatření, která se do fungování školy promítnou následujícím způsobem:

1. Součástí vzdělávání není zpěv - v hodinách hudební výchovy se žáci zaměří na hudební teorii a rytmická cvičení.

2. Součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti - hodiny tělesné výchovy budou žáci trávit v přírodě jinými aktivitami . První stupeň má výjimku!!!  Zde budou hodiny Tv probíhat běžným způsobem, stejně tak i ve školní družině.

3. Omezení se promítnou i do fungování některých kroužků - zejména Sborového zpěvu a Výtvarného kroužku. Přihlášení žáci budou včas informováni.

Nařízení KHS KHK přikládáme ZDE.
Plánované školní akce na měsíc ŘÍJEN

Školní akce silně omezuje situace kolem COVID-19.

Přehled na říjen najdete ZDE.
Mimořádné opatření k nošení roušek ve škole

Dne 18.9.2020 ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které se týká nošení roušek ve vnitřních prostorech. Celé znění tohoto opatření najdete zde.VÝUKA V PÁTEK 25. ZÁŘÍ 2020

Vážení rodiče,

v pátek 25. září 2020 škola funguje v běžném režimu. Výuka bude probíhat ve všech ročnících podle pravidelného rozvrhu.PLENÁRNÍ SCHŮZE A TŘÍDNÍ SCHŮZKY 17. ZÁŘÍ 2020

Vážení rodiče,

s ohledem na zhoršenou epidemiologickou situaci v našem regionu se plánovaná plenární schůze a následné třídní schůzky uskuteční online formou. Třídní učitelé rozešlou rodičům odkazy na "konferenční místnost" a čas "schůzky".

Děkujeme za pochopení
Plánované školní akce na měsíc ZÁŘÍ

Přehled plánovaných akcí najdete ZDE.ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci!

1. září 2020 zahájíme nový školní rok. Současná epidemiologická situace v našem regionu nám umožňuje začít téměř klasickým způsobem. Bohužel covid-19 tu stále je, a proto nás určitá omezení čekají. Základní informace obdrží žáci hned první den, je možné si je stáhnout i z našich stránek.

Přeji nám všem šťastné vykročení ...

                                                                                           Mgr. Lenka Dudášková, ředitelka školy

Informace k provozu s covid-19

Semafor pro školství
INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,
s ohledem na příznivou situaci výskytu covid-19 v našem okrese Vás zveme, abyste si prožili první den ve škole s Vašimi dětmi. Slavnostní zahájení proběhne v první třídě (v prvním patře přístavby) od 8.00 hodin 1. září 2020. Ve škole jsou však nutná zvýšená hygienická opatření, proto Vás žádáme, abyste ihned po příchodu do šaten použili dezinfekci a ve společných prostorách školy použili roušky.
Děkujeme za pochopení.

HURÁ NA PRÁZDNINY

Všem žákům, rodičům i příznivcům školy přejeme příjemně strávené prázdniny a dovolenou.NABÍDKA KLUBŮ

Pro příští školní rok nabízíme  v rámci projektu Šablony II tři kluby.  Z organizačních důvodů potřebujeme znát zájem žáků do konce tohoto školního roku. Podrobné informace k jednotlivým klubům najdete na přihláškách, které žáci již dostali, můžete si je stáhnout i zde:

Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky 3. - 5. třídy - ke stažení ZDE

Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky 6. - 9. třídy - ke stažení ZDE

Čtenářský klub pro žáky 5. - 9. třídy - ke stažení ZDE

Vzhledem k opravdu velkému zájmu o kluby komunikace v cizím jazyce jsme byli nuceni omezit nabídku pouze pro některé třídy. Na druhém stupni pro 8. a 9. ročník, na prvním stupni pro 4. a 5. ročník. Žáci 3., 6., a 7. ročníku dostanou možnost v následujícím školním roce. Velký zájem nás těší a mrzí nás, že nemůžeme zajistit klub pro všechny zájemce.
PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

V pátek 26. 6. 2020 uzavíráme na naší škole školní rok 2019/2020. MŠMT rozhodlo, že se předání vysvědčení mohou zúčastnit všichni žáci bez omezení počtu  a nutnosti dodržet homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení (platí pro žáky, kteří doposud nechodili do školy) a vstup bude zakázán osobám s příznaky virového onemocnění.

Předání vysvědčení pro 1. - 8. ročník proběhne od 8.00 hodin.

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku proběhne od 9.00 hodin v parku pod školou, v případě špatného počasí v kině. Zveme i rodiče, pokud jim to pracovní povinnosti dovolí.
HARMONOGRAM PRO 2. STUPEŇ 22. - 26. 6. 2020

Pro žáky 2. stupně platí pro poslední týden následující harmonogram:

PONDĚLÍ - vrácení učebnic

v 8.00 hodin

 • 6. třída (skupina Aj p. Sedláček)
 • 7. třída (skupina Aj p. Jirásková)
 • 8. třída
    v 10 hodin
 • 6. třída (skupina Aj p. Jirásková)
 • 7. třída (skupina Aj p. Sedláček)
 • 9. třída

STŘEDA - výdej učebnic

v 8.00 hodin

 • 6. třída (skupina Aj p. Jirásková)
 • 7. třída (skupina Aj p. Sedláček)
 • 8. třída
    v 10.00 hodin
 • 6. třída (skupina Aj p. Sedláček)
 • 7. třída (skupina Aj p. Jirásková)
INFORMACE K VYROVNÁNÍ ZA KROUŽKY

Vzhledem k tomu, že současně s uzavřením školy neprobíhaly ani kroužky, domluvili jsme s Déčkem Náchod následující řešení: Žáči 9. ročníku obdrželi poměrnou část poplatku za kroužky zpět. Ostatním žákům bude tato částka převedena do následujícího školního roku a odečtena z platby za kroužky, do kterých se žáci v září přihlásí.HARMONOGRAM PRO 2. STUPEŇ 8. - 19. 6. 2020

Od 8. 6. mohou žáci 2. stupně do školy. Připravili jsme následující harmonogram. Žáci 6. a 7. ročníku jsou rozděleni do dvou skupin tak, jak se dělí na výuku angličtiny.

Během následujících 14 dní se žáci setkají se všemi vyučujícími, budou moci konzultovat učivo, které bylo probíráno při online výuce, a uzavřou 2. pololetí.

HARMONOGRAM ke stažení ZDE

Distanční výuka pro žáky, kteří zůstávájí doma, bude probíhat v omezené míře, po domluvě s jednotlivými vyučujícími.

Režim v posledním týdnu školního roku bude ještě upřesněn.

Žáci, kteří mají výuku již 8. 6., si musí objednat obědy nejpozději v pátek do 10 hodin (online nebo telefonicky) !!!

Při prvním vstupu do školy je nutné přinést Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, ke stažení ZDE


OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ OD 8. 6. 2020

 Od 8. 6. mají žáci 2. stupně možnost vrátit se do školy. Účast je dobrovolná. Veškeré důležité informace najdete ZDE.

Při prvním vstupu do školy odevzdávají žáci Čestné prohlášení o bezinfekčnosti - můžete si stáhnout ZDE.
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 2. POL. ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

V druhém pololetí školního roku 2019/2020, s ohledem na mimořádnou situaci, budou žáci hodnoceni podle Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. Závěrečné hodnocení na vysvědčení na konci školního roku zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané do uzavření škol, tj. do 10. 3. 2020
 • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době po obnovení provozu školy, tj. po 25.5. pro 1. stupeň
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ OD 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 se mohou žáci 1. stupně opět vrátit do školních lavic. Jejich pobyt ve škole je ošetřen podle přísných hygienických pravidel. Upravený rozvrh předají svým třídám třídní učitelé.

Kompletní informace k pobytu ve škole najdete ZDE.

Čestné prohlášení najdete ZDE.
ONLINE VÝUKA - ÚPRAVA ROZVRHŮ

S ohledem na možnost přístupu žáků 9. ročníku jsme museli upravit rozvrhy online výuky. Nejvýrazněji byly upraveny rozvrhy 8. a 9. ročníku, k drobným úpravám došlo i v 6. a 7. ročníku.

Rozvrh - 6. ročník

Rozvrh - 7. ročník

Rozvrh - 8. ročník

Rozvrh - 9. ročník
PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU VE ŠKOLE OD 11. 5. 2020

Na základě usnesení vlády č. 491 ze 30. dubna 2020 je umožněno žákům 9. ročníků docházet do školy od 11. května 2020 za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.  Základní informace obdrželi rodiče mailem. Podrobné informace k organizaci a zajištění hygienických podmínek rozešleme během příštího týdne. Výuka bude zahájena ve čtvrtek 14. 5. 2020.

Ke stažení:
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2020/2021 najdete ZDE.Den Země

22. duben je  svátek naší krásné planety Země.

 Děti dostaly za úkol vymyslet 3 neobvyklé akce, nápady, atd, které by mohly zvládnou udělat ve prospěch naší planety.  A tady je malá ochutnávka jejich nápaditosti......


 Někdo vyráběl pitítka pro ptactvo, zachraňovaly se "žáby i šneci" před zplacatěním na silnicích, krmí se ježci, nakupuje se do látkových tašek, neplýtvá se jídlem ani vodou, kupují se české výrobky, čistí se studánky,...

A komentář dětí:

Dobrý den, vyrobil jsem pítko pro včelky, aby se měly, kde napít, když je takové sucho. Inspiraci jsem našel na Facebooku. Nejdříve jsem do misky dal houbovou utěrku na nádobí, poté jsem převrátil velkou sklenici vody, aby houba nasákla a ještě okolo přidal mech a polil vodou. Včelky se teď při pití nemůžou utopit. Moc mě to bavilo a rád pozoruji včely. Další co bych rád udělal pro přírodu je udělat krmítko pro ptáčky a nebo nějakou zídku z kamenů pro ještěrky. R.B. 6.tř.Hmyzí domečky

Ani během dnešní nezvyklé doby nejsou naše děti  nečinné vůči naší přírodě. Zapojily se do výroby hmyzích domečků a hotelů a celkem jich vyrobily 47.

A na jejich krásné výtvory se podívejte sami... Přikládám též i několik jejich komentářů...Dobrý den, posílám hmyzí domeček. Z důvodů uzavření hraničních přechodů stále nedorazili žádní zahraniční hosté a domácí hosté dodržují karanténu a dvoumetrový rozestup:-)


Dobrý den, udělali jsme ten hmyzí domeček.  Pomáhal mi taťka a moje sestřička Terezka.

 Moje babička Hanka na Novém Hrádku bude mít narozeniny a ta si ho vždycky moc přála .Tak jsme jí ho dali jako předčasný dáreček, měla moc velikou radost. 


SNAŽÍME SE POMÁHAT

V letošním roce se nám podařilo získat finance z grantu KHK a koupili jsme 3D tiskárnu. Žáci si ji mohli vyzkoušet  při projektovém dnu v únoru. V současné době na ní tiskneme ochranné štíty. Spolupracujeme s panem Vinterou ze SPŠel-it v Dobrušce, financování materiálu zajišťují Církve bratrské v Bystrém a Dobrušce a štíty jsou zdarma.

PRAVIDELNÁ VÝUKA - VIDEOKONFERENCE

Vážení rodiče,

od 20. dubna rozjíždíme na 2. stupni pravidelnou výuku matematiky, českého jazyka a cizích jazyků formou videokonferencí. Aby si žáci mohli svůj čas lépe naplánovat, připravili jsme pro všechny ročníky pevný rozvrh, který je vyvěšen na stránkách školy ve zprávách ze tříd a aktualitách. Na těchto hodinách se žáci seznámí s novou látkou a budou konzultovat samostatnou domácí práci, proto je žádoucí, aby se žáci těchto hodin pravidelně účastnili, popř. se omlouvali pouze z vážných důvodů.

Online výuka probíhala nepravidelně již v předchozích týdnech, takže si všichni mohli otestovat funkčnost IT vybavení doma, v případě, že u někoho nastaly problémy, je možné si ještě půjčit notebook ve škole.

Rozvrhy všech ročníků najdete ZDE
ZÁJEZD - ORLÍ HNÍZDO, SOLNÉ DOLY

Plánovaný zájezd na Orlí hnízdo a solné doly se po dohodě s CK Jana Hudková s ohledem na stávající situaci ruší bez poplatků. Peníze vrátí rodičům škola v nejbližším možné termínu.Plánované školní akce na měsíc BŘEZEN

Co nás čeká v březnu, najdete ZDEPlánované školní akce na měsíc LEDEN

Plánované školní akce na tento měsíc najdete ZDE.Průběžné výsledky soutěže tříd ve sběru

Průběžné výsledky sběru a třídění odpadových surovin najdete zde:RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

Upozorňujeme rodiče, že 12. 12. 2019 se konají rodičovské schůzky. Jedná se o konzultační odpoledne, ale v některých třídách proběhnou formou třídních schůzek.

1. stupeň      14.00 - 17. 00

2. stupeň       15.30 - 17.30
Plánované školní akce na měsíc PROSINEC

Plánované školní akce na tento měsíc najdete ZDEDen pro budoucí šesťáky

Ve spolupráci s MAP Dobrušsko připravujeme setkání budoucích šesťáků. Uskuteční se 14. června 2019. Více informací v přiloženém plakátu. K nahlédnutí zde.Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2021 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena