AktuálněMimořádné opatření k nošení roušek ve škole

Dne 18.9.2020 ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které se týká nošení roušek ve vnitřních prostorech. Celé znění tohoto opatření najdete zde.VÝUKA V PÁTEK 25. ZÁŘÍ 2020

Vážení rodiče,

v pátek 25. září 2020 škola funguje v běžném režimu. Výuka bude probíhat ve všech ročnících podle pravidelného rozvrhu.PLENÁRNÍ SCHŮZE A TŘÍDNÍ SCHŮZKY 17. ZÁŘÍ 2020

Vážení rodiče,

s ohledem na zhoršenou epidemiologickou situaci v našem regionu se plánovaná plenární schůze a následné třídní schůzky uskuteční online formou. Třídní učitelé rozešlou rodičům odkazy na "konferenční místnost" a čas "schůzky".

Děkujeme za pochopení
Plánované školní akce na měsíc ZÁŘÍ

Přehled plánovaných akcí najdete ZDE.ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci!

1. září 2020 zahájíme nový školní rok. Současná epidemiologická situace v našem regionu nám umožňuje začít téměř klasickým způsobem. Bohužel covid-19 tu stále je, a proto nás určitá omezení čekají. Základní informace obdrží žáci hned první den, je možné si je stáhnout i z našich stránek.

Přeji nám všem šťastné vykročení ...

                                                                                           Mgr. Lenka Dudášková, ředitelka školy

Informace k provozu s covid-19

Semafor pro školství
INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,
s ohledem na příznivou situaci výskytu covid-19 v našem okrese Vás zveme, abyste si prožili první den ve škole s Vašimi dětmi. Slavnostní zahájení proběhne v první třídě (v prvním patře přístavby) od 8.00 hodin 1. září 2020. Ve škole jsou však nutná zvýšená hygienická opatření, proto Vás žádáme, abyste ihned po příchodu do šaten použili dezinfekci a ve společných prostorách školy použili roušky.
Děkujeme za pochopení.

HURÁ NA PRÁZDNINY

Všem žákům, rodičům i příznivcům školy přejeme příjemně strávené prázdniny a dovolenou.NABÍDKA KLUBŮ

Pro příští školní rok nabízíme  v rámci projektu Šablony II tři kluby.  Z organizačních důvodů potřebujeme znát zájem žáků do konce tohoto školního roku. Podrobné informace k jednotlivým klubům najdete na přihláškách, které žáci již dostali, můžete si je stáhnout i zde:

Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky 3. - 5. třídy - ke stažení ZDE

Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky 6. - 9. třídy - ke stažení ZDE

Čtenářský klub pro žáky 5. - 9. třídy - ke stažení ZDE

Vzhledem k opravdu velkému zájmu o kluby komunikace v cizím jazyce jsme byli nuceni omezit nabídku pouze pro některé třídy. Na druhém stupni pro 8. a 9. ročník, na prvním stupni pro 4. a 5. ročník. Žáci 3., 6., a 7. ročníku dostanou možnost v následujícím školním roce. Velký zájem nás těší a mrzí nás, že nemůžeme zajistit klub pro všechny zájemce.
PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

V pátek 26. 6. 2020 uzavíráme na naší škole školní rok 2019/2020. MŠMT rozhodlo, že se předání vysvědčení mohou zúčastnit všichni žáci bez omezení počtu  a nutnosti dodržet homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení (platí pro žáky, kteří doposud nechodili do školy) a vstup bude zakázán osobám s příznaky virového onemocnění.

Předání vysvědčení pro 1. - 8. ročník proběhne od 8.00 hodin.

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku proběhne od 9.00 hodin v parku pod školou, v případě špatného počasí v kině. Zveme i rodiče, pokud jim to pracovní povinnosti dovolí.
HARMONOGRAM PRO 2. STUPEŇ 22. - 26. 6. 2020

Pro žáky 2. stupně platí pro poslední týden následující harmonogram:

PONDĚLÍ - vrácení učebnic

v 8.00 hodin

 • 6. třída (skupina Aj p. Sedláček)
 • 7. třída (skupina Aj p. Jirásková)
 • 8. třída
    v 10 hodin
 • 6. třída (skupina Aj p. Jirásková)
 • 7. třída (skupina Aj p. Sedláček)
 • 9. třída

STŘEDA - výdej učebnic

v 8.00 hodin

 • 6. třída (skupina Aj p. Jirásková)
 • 7. třída (skupina Aj p. Sedláček)
 • 8. třída
    v 10.00 hodin
 • 6. třída (skupina Aj p. Sedláček)
 • 7. třída (skupina Aj p. Jirásková)
INFORMACE K VYROVNÁNÍ ZA KROUŽKY

Vzhledem k tomu, že současně s uzavřením školy neprobíhaly ani kroužky, domluvili jsme s Déčkem Náchod následující řešení: Žáči 9. ročníku obdrželi poměrnou část poplatku za kroužky zpět. Ostatním žákům bude tato částka převedena do následujícího školního roku a odečtena z platby za kroužky, do kterých se žáci v září přihlásí.HARMONOGRAM PRO 2. STUPEŇ 8. - 19. 6. 2020

Od 8. 6. mohou žáci 2. stupně do školy. Připravili jsme následující harmonogram. Žáci 6. a 7. ročníku jsou rozděleni do dvou skupin tak, jak se dělí na výuku angličtiny.

Během následujících 14 dní se žáci setkají se všemi vyučujícími, budou moci konzultovat učivo, které bylo probíráno při online výuce, a uzavřou 2. pololetí.

HARMONOGRAM ke stažení ZDE

Distanční výuka pro žáky, kteří zůstávájí doma, bude probíhat v omezené míře, po domluvě s jednotlivými vyučujícími.

Režim v posledním týdnu školního roku bude ještě upřesněn.

Žáci, kteří mají výuku již 8. 6., si musí objednat obědy nejpozději v pátek do 10 hodin (online nebo telefonicky) !!!

Při prvním vstupu do školy je nutné přinést Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, ke stažení ZDE


OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ OD 8. 6. 2020

 Od 8. 6. mají žáci 2. stupně možnost vrátit se do školy. Účast je dobrovolná. Veškeré důležité informace najdete ZDE.

Při prvním vstupu do školy odevzdávají žáci Čestné prohlášení o bezinfekčnosti - můžete si stáhnout ZDE.
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 2. POL. ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

V druhém pololetí školního roku 2019/2020, s ohledem na mimořádnou situaci, budou žáci hodnoceni podle Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. Závěrečné hodnocení na vysvědčení na konci školního roku zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané do uzavření škol, tj. do 10. 3. 2020
 • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době po obnovení provozu školy, tj. po 25.5. pro 1. stupeň
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ OD 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 se mohou žáci 1. stupně opět vrátit do školních lavic. Jejich pobyt ve škole je ošetřen podle přísných hygienických pravidel. Upravený rozvrh předají svým třídám třídní učitelé.

Kompletní informace k pobytu ve škole najdete ZDE.

Čestné prohlášení najdete ZDE.
ONLINE VÝUKA - ÚPRAVA ROZVRHŮ

S ohledem na možnost přístupu žáků 9. ročníku jsme museli upravit rozvrhy online výuky. Nejvýrazněji byly upraveny rozvrhy 8. a 9. ročníku, k drobným úpravám došlo i v 6. a 7. ročníku.

Rozvrh - 6. ročník

Rozvrh - 7. ročník

Rozvrh - 8. ročník

Rozvrh - 9. ročník
PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU VE ŠKOLE OD 11. 5. 2020

Na základě usnesení vlády č. 491 ze 30. dubna 2020 je umožněno žákům 9. ročníků docházet do školy od 11. května 2020 za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.  Základní informace obdrželi rodiče mailem. Podrobné informace k organizaci a zajištění hygienických podmínek rozešleme během příštího týdne. Výuka bude zahájena ve čtvrtek 14. 5. 2020.

Ke stažení:
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2020/2021 najdete ZDE.Den Země

22. duben je  svátek naší krásné planety Země.

 Děti dostaly za úkol vymyslet 3 neobvyklé akce, nápady, atd, které by mohly zvládnou udělat ve prospěch naší planety.  A tady je malá ochutnávka jejich nápaditosti......


 Někdo vyráběl pitítka pro ptactvo, zachraňovaly se "žáby i šneci" před zplacatěním na silnicích, krmí se ježci, nakupuje se do látkových tašek, neplýtvá se jídlem ani vodou, kupují se české výrobky, čistí se studánky,...

A komentář dětí:

Dobrý den, vyrobil jsem pítko pro včelky, aby se měly, kde napít, když je takové sucho. Inspiraci jsem našel na Facebooku. Nejdříve jsem do misky dal houbovou utěrku na nádobí, poté jsem převrátil velkou sklenici vody, aby houba nasákla a ještě okolo přidal mech a polil vodou. Včelky se teď při pití nemůžou utopit. Moc mě to bavilo a rád pozoruji včely. Další co bych rád udělal pro přírodu je udělat krmítko pro ptáčky a nebo nějakou zídku z kamenů pro ještěrky. R.B. 6.tř.Hmyzí domečky

Ani během dnešní nezvyklé doby nejsou naše děti  nečinné vůči naší přírodě. Zapojily se do výroby hmyzích domečků a hotelů a celkem jich vyrobily 47.

A na jejich krásné výtvory se podívejte sami... Přikládám též i několik jejich komentářů...Dobrý den, posílám hmyzí domeček. Z důvodů uzavření hraničních přechodů stále nedorazili žádní zahraniční hosté a domácí hosté dodržují karanténu a dvoumetrový rozestup:-)


Dobrý den, udělali jsme ten hmyzí domeček.  Pomáhal mi taťka a moje sestřička Terezka.

 Moje babička Hanka na Novém Hrádku bude mít narozeniny a ta si ho vždycky moc přála .Tak jsme jí ho dali jako předčasný dáreček, měla moc velikou radost. 


SNAŽÍME SE POMÁHAT

V letošním roce se nám podařilo získat finance z grantu KHK a koupili jsme 3D tiskárnu. Žáci si ji mohli vyzkoušet  při projektovém dnu v únoru. V současné době na ní tiskneme ochranné štíty. Spolupracujeme s panem Vinterou ze SPŠel-it v Dobrušce, financování materiálu zajišťují Církve bratrské v Bystrém a Dobrušce a štíty jsou zdarma.

PRAVIDELNÁ VÝUKA - VIDEOKONFERENCE

Vážení rodiče,

od 20. dubna rozjíždíme na 2. stupni pravidelnou výuku matematiky, českého jazyka a cizích jazyků formou videokonferencí. Aby si žáci mohli svůj čas lépe naplánovat, připravili jsme pro všechny ročníky pevný rozvrh, který je vyvěšen na stránkách školy ve zprávách ze tříd a aktualitách. Na těchto hodinách se žáci seznámí s novou látkou a budou konzultovat samostatnou domácí práci, proto je žádoucí, aby se žáci těchto hodin pravidelně účastnili, popř. se omlouvali pouze z vážných důvodů.

Online výuka probíhala nepravidelně již v předchozích týdnech, takže si všichni mohli otestovat funkčnost IT vybavení doma, v případě, že u někoho nastaly problémy, je možné si ještě půjčit notebook ve škole.

Rozvrhy všech ročníků najdete ZDE
ZÁJEZD - ORLÍ HNÍZDO, SOLNÉ DOLY

Plánovaný zájezd na Orlí hnízdo a solné doly se po dohodě s CK Jana Hudková s ohledem na stávající situaci ruší bez poplatků. Peníze vrátí rodičům škola v nejbližším možné termínu.PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY - aktualizace 17. 4.

Upozorňujeme žáky pátého a devátého ročníku a jejich rodiče, že jsme v záložce "Přijímací řízení na SŠ" zveřejnili aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 s ohledem na mimořádnou situaci.

Dále jsme připojili dva dokumenty Cermatu - Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky.
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Na základě opatření MŠMT z 18. 3. 2020 bude zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Žádáme rodiče budoucích prvňáčků, aby si potřebné formuláře stáhli z našich stránek, popř. vyzvedli na Úřadě městyse Nový Hrádek (k dispozici od 30. 3. 2020) a v období od 1. 4. do 30. 4. 2020 předali společně s kopií rodného listu doporučeným způsobem, viz dokument Informace k zápisu do první třídy níže.
Budoucí prvňáčci dostanou také úkol: Vymalují obrázek kouzelníka (předloha níže) a přidají k žádosti.
Slibujeme, že po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole "Náhradní zápis".

Žákovské účty

V současné chvíli jsou připravené žákovské účty v následujících třídách: 2.,4. - 9.

Jak se mají žáci přihlásit a jak pracovat v dm softwaru, najdete zde.

V případě, že se Vám nebude dařit přihlášení, kontaktujte třídní učitele.
VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU - AKTUALIZACE K 18. 3.

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 16. března 2020 zahajujeme vzdělávání "na dálku" a to následujícím způsobem:

 • Zadávání úkolů probíhá pro žáky 4. - 9. tříd  přes dm software, podrobný návod najdete zde.
 • Třídní učitelé 1. - 3. třídy budou komunikovat s rodiči mailem, popř. telefonicky, žáci 2. třídy mají založené také žákovské účty a zadávání probíhá přes dm software.
 • Doplňkové výukové materiály a užitečné odkazy najdete na stránkách školy v levé liště / Výukové materiály, popř. ve Zprávách ze tříd.
 • V případě potřeby komunikujte s učiteli přes služební maily, které jsou uvedené na stránkách školy - horní lišta/kontakty.
 • Výukové materiály, které si žáci nechali ve škole, si mohou vyzvednout po telefonické domluvě -  mobil 775 720 291.
 • Žádost o ošetřovné vyřizuje p. Ducháčková, tel. 775 720 292.UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 10. 3. 2020 je Základní škola v Novém Hrádku do odvolání pro žáky uzavřena, opatření se týká i školní družiny. Vyjádření MŠMT přikládáme ZDE.

Od pondělí 16. 3. 2020 budou vyučující připravovat pro žáky práci pro domácí výuku. Podrobné informace budeme zveřejňovat na stránkách školy.

Rodiče žáků do 10 let si mohou zažádat o ošetřovné. Žádost o ošetřovné vydává škola, popř. si rodiče mohou formulář Žádosti o ošetřovné stáhnout ZDE a ve škole nechat pouze potvrdit.

Pro úplnost přikládáme Informace ČSSZ určené pro rodiče. Najdete ZDE.
Ukliďme Česko

Tak jako v loni i letošní rok se naše škola zapojí do úklidové akce " Ukliďme Česko". Budeme sbírat odpadky v okolí školy ale i v širším okolí Nového Hrádku a to v týdnu od 30.3. do 3.4. 2020. Doba  a místo úklidu bude rozepsáno a vyvěšeno na vchodových dveřích do školy. Mohou se k nám přidat i případní dobrovolníci. Pytle a rukavice na úklid budou zajištěny. Naším cílem je čistá obec bez odpadků, ve které se budeme cítit lépe.
Informační leták najdete zde.Opatření školy ke snížení rizika nakažení koronavirem

Vážení rodiče,

pokud se rozhodnete v následujících dnech strávit dovolenou v rizikové oblasti, žádáme Vás, abyste své děti nechali po návratu z preventivních důvodů 14 dní doma.

Škola zajistí pravidelné předávání učiva elektronickou cestou.

Další informace sledujte na stránkách školy.

                                                                       Děkujeme za pochopení

                                                                                         Lenka Dudášková, ředitelka školy

Jak snížit riziko nakažení koronavirem

Informační leták najdete zde.
Plánované školní akce na měsíc BŘEZEN

Co nás čeká v březnu, najdete ZDEPokyny Krajské hygienické stanice KHK

S ohledem na současná zdravotní rizika zveřejňujeme doporučení Krajské hygienické stanice KHK zde.DĚTI V PASTI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Upozorňujeme rodiče, kteří neměli v listopadu možnost zúčastnit se přednášky a besedy na téma "Děti v pasti sociálních sítí" s Kpt. PhDr. Ondřejem Moravčíkem, že se stejná akce koná 18. 2. 2020 od 17 hod. v Kině 70 v Dobrušce. Viz přiložený plakát.Sběrová soutěž -ZMĚNA PRAVIDEL !!!

S ohledem na změnu podmínek odběru starého papíru (obec za starý papír žádné finance nezískává, naopak musí platit)  jsme se po domluvě s Městysem Nový Hrádek rozhodli vyřadit ze sběrové soutěže bodování sběru starého papíru. Nová pravidla platí od 3. 2. 2020.Změna rozvrhu od 3. 2. 2020

Upozorňujeme rodiče, že od 2. pololetí došlo s ohledem na personální změny k úpravám rozvrhu. Týkají se 5., 6. a 7. ročníku.  Třídní učitelé tuto informaci předali společně s pololetním vysvědčením, rozvrhy na stránkách školy i v dm softwaru jsou již aktualizované.

Děkujeme za pochopení
Plánované školní akce na měsíc ÚNOR

Plánované školní akce na tento měsíc najdete ZDE.Plánované školní akce na měsíc LEDEN

Plánované školní akce na tento měsíc najdete ZDE.Průběžné výsledky soutěže tříd ve sběru

Průběžné výsledky sběru a třídění odpadových surovin najdete zde:RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

Upozorňujeme rodiče, že 12. 12. 2019 se konají rodičovské schůzky. Jedná se o konzultační odpoledne, ale v některých třídách proběhnou formou třídních schůzek.

1. stupeň      14.00 - 17. 00

2. stupeň       15.30 - 17.30
Plánované školní akce na měsíc PROSINEC

Plánované školní akce na tento měsíc najdete ZDEDen pro budoucí šesťáky

Ve spolupráci s MAP Dobrušsko připravujeme setkání budoucích šesťáků. Uskuteční se 14. června 2019. Více informací v přiloženém plakátu. K nahlédnutí zde.Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2020 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena